Carlsberg Danmark

Lykkes med at forebygge og fastholde gennem kompetenceløft uanset alder

CASE

Virksomhed: Carlsberg Danmark A/S
Branche: Bryggeri
Størrelse: Ca. 800 medarbejdere
Geografi: Fredericia
Mere inspiration: Læs mere om Carlsberg Danmark på deres hjemmeside

Model til udvikling

I produktionen hos Carlsberg Danmark A/S er fleksibilitet for medarbejderne af stor betydning. Derfor tilbydes alle uanset alder samme mulighed for udvikling og oplæring i nye funktioner. "Vi arbejder ud fra en kompetencematrix, hvor vi kan vise, hvilke funktioner vi som team er stærke i eller sårbare på. Samtidig kan vi se den enkeltes niveau på de forskellige poster," fortæller produktionsleder Jakob K. Bendixen. "Modellen gør det synligt, at alle har betydning for det fælles, og den personlige udvikling er for holdets bedste." Modellen ligestiller så at sige alle uanset alder, hvilket gør det naturligt også at tale om fortsat kompetenceløft for medarbejdere med høj anciennitet.

"Nye kompetencer forebygger slid og fastholder seniorernes værdi."

Jakob K. Bendixen, produktionsleder

Ny læring gavner

"Nogle kan synes, at det er svært at skulle lære nyt, men ofte får de med vores model øje på, at det er i deres egen interesse. Jo mere man kan, desto mere kan man mærke, at man fortsat er attraktiv som kollega og medarbejder," fortæller Heinz H. Nielsen, der som operatør arbejder sammen med produktionsleder Jakob K. Bendixen om at motivere medarbejderne til at lære sig nye færdigheder. "Nogen skal skubbes lidt for at have mod på at lære nyt, men vores ældre kolleger oplever fordelene ved at lære nyt som en aflastning af ensformige bevægelser, når de kan varetage flere typer opgaver."

Heinz H. Nielsen, koordinator/operatør,
og Jakob K. Bendixen, produktionsleder,
Carlsberg Danmark A/S


Heinz Nielsen, koordinator/operatør og Jakob Bendixen, produktionsleder, Carlsberg Danmark

Stof til eftertanke: Hvad gør I?

Spørgsmål

  • Tilbydes alle medarbejdere samme muligheder for uddannelse i jeres virksomhed?
  • Hvem har ansvaret for at sikre nødvendig ny læring for alle aldersgrupper?

Anbefaling

  • Livslang læring som en gennemgående værdi i virksomheden kan være med til at sikre, at jeres ansatte holdes attraktive på arbejdsmarkedet – for deres og jeres skyld.

Sådan kommer I i gang med at tage socialt ansvar

Opkvalificering og kompetenceudvikling

Der er mange gevinster at hente, når en virksomhed formår løbende at opkvalificere og kompetenceudvikle sine medarbejdere. Læs om gevinster og udfordringer i forhold til opkvalificering, kompetenceudvikling og i nogle tilfælde omskoling af medarbejdere.

Læs om opkvalificering og kompetenceudvikling

Kompetencekort

Brug kompetencekortet til at skabe overblik over udviklingen af kandidatens faglige, almene, personlige og sproglige kompetencer - og brug kortet til at sætte fokus på den nødvendige udvikling over tid.

Gå til kompetencekortet

Rekruttering og fastholdelse

Ændringen af pensionsloven betyder, at alle skal arbejde længere, og der er opstået et endnu større behov for at arbejde bevidst med at fastholde de erfarne medarbejdere. Få viden og læs om lovstof og ordninger, der kan styrke jeres rekruttering og fastholdelse af seniorer.

Læs om rekruttering og fastholdelse af seniorer

Sådan forankrer I socialt ansvar i jeres forretning

Tag en snak med én af vores konsulenter. Vi hjælper virksomheder inden for alle brancher og størrelser med at tage socialt ansvar og gøre det til en god forretning både for medarbejderne og bundlinjen. 

Viden og baggrund

Seniorer på arbejdspladsen

Fastholder du ældre og erfarne medarbejdere, bevarer du deres værdifulde arbejdskraft og viden.

Læs mere om seniorer
Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR