Aquagain - Folding Smed

Lykkes med at skabe trivsel og fastholdelse gennem fleksibilitet

CASE

Virksomhed: Aquagain - Folding Smed A/S
Branche: Smedevirksomhed
Størrelse: Ca. 60 medarbejdere
Geografi: Brørup
Mere inspiration: Følg Aquagain - Folding Smed på LinkedIn

Fleksibilitet skaber trivsel og fastholder

Miljøvirksomheden Aquagain – Folding Smed A/S producerer og monterer rensningsanlæg i flere lande og har som motto over for sine kunder, at løsningerne er fleksible. Det kan til tider kræve en særlig fleksibilitet af de ansatte, og det er derfor naturligt for ledelsen, at det også peger ind i organisationen og også gælder for medarbejderne. På en rundspørge blandt de ansatte om trivsel og tilfredshed pegede 98 % af medarbejderne da også på, at det vigtigste, ledelsen kan fortsætte med for at fastholde, netop er fleksibilitet.

"Fleksibiliteten skal gå i begge retninger, for at den er retfærdig," påpeger driftsdirektør Poul Madsen. "Vi har medarbejdere på både 65 og 67 år, som holder af at møde ind kl. 4.30 eller 5.30, fordi det nu passer bedst i deres dagsrytme. Det er en kæmpe frihed, at du selv må bestemme, hvor du lægger dine 37 timer i løbet af ugen. For øjeblikket vil alle hellere være helt med end halvt med, men jeg forventer, at der kommer ønsker om fire dages arbejdsuge inden længe fra nogle af de ældre medarbejdere. Så bliver det også en mulighed."

"Med alderen bliver man vigtig på grund af sin erfaring og faglige viden."

Poul Madsen, driftsdirektør


Seniorer styrker teamet

Poul Madsen understreger, at det betyder meget for virksomheden at fastholde de ældre medarbejdere: "Vores ældste medarbejdere kan sagtens følge med, og de er ikke langsommere ude på monteringen, for selv om de måske ikke løber rundt med materialerne, gør deres erfaringsfordel, at de arbejder mere præcist og sikkert. Ofte bliver de dermed også helt naturlige førerhunde i teamet og nyder respekt for deres faglighed. Vi kan slet ikke rekruttere tilstrækkeligt lokalt som tidligere, og derfor er vi meget optaget af fastholdelse, også af seniorerne, gennem medarbejdertrivsel, fleksible arbejdstider og faglig anerkendelse."

Poul Madsen, driftsdirektør,
Aquagain – Folding Smed A/S

Poul Madsen, driftsdirektør, Aquagain Folding Smed

Stof til eftertanke: Hvad gør I?

Spørgsmål

  • Identificerer I opgaver på tværs af virksomheden for at imødekomme seniormedarbejdere, der kan have særlige fysiske eller psykiske behov, der kræver tilpasning af opgavesammensætningen?
  • Har I områder i jeres organisation, hvor I vil kunne tilbyde endnu mere fleksible møde- og arbejdstider, end I har, for at imødekomme individuelle ønsker og behov?

Anbefaling

  • Når I skal træffe beslutninger om, hvilke muligheder for fleksibilitet I kan tilbyde, så lav et estimat over, hvor mange der reelt vil være potentielle kandidater til seniorordninger. 

Sådan kommer I i gang med at tage socialt ansvar

Fordele ved en seniorpolitik

Formålet med at lave en seniorpolitik er at indgå en individuel aftale med den enkelte medarbejder om, hvordan de sidste år på arbejdsmarkedet bedst planlægges af hensyn til både medarbejderen og virksomheden.

Læs om seniorpolitik

Bliv klædt på til seniorsamtalen

Erfaringer viser, at seniorsamtaler kan være med til at fastholde seniorer i virksomheden. Primært fordi samtalen er en måde at vise medarbejderen opmærksomhed og få en dialog om ønsker til de sidste år på arbejdsmarkedet.

Få gode råd til seniorsamtalen

Find opgaverne i virksomheden

Brug Cabis værktøj til at identificere de opgaver, som enten ikke bliver løst eller som skal løses på sigt i din virksomhed. Værktøjet gør afdækningen mere systematisk, og det bliver nemmere at få overblik.

Gå til opgaveværktøjet

Sådan forankrer I socialt ansvar i jeres forretning

Tag en snak med én af vores konsulenter. Vi hjælper virksomheder inden for alle brancher og størrelser med at tage socialt ansvar og gøre det til en god forretning både for medarbejderne og bundlinjen. 

Viden og baggrund

Seniorer på arbejdspladsen

Fastholder du ældre og erfarne medarbejdere, bevarer du deres værdifulde arbejdskraft og viden.

Læs mere om seniorer
Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR