OK a.m.b.a.

Lykkes med at skabe ro og fastholde seniorer med fleksibilitet 

CASE

Virksomhed: OK a.m.b.a.
Branche: Energi
Størrelse: Ca. 900 medarbejdere
Geografi: Viby J
Mere inspiration: Læs mere om OK a.m.b.a. på deres hjemmeside

Nedsat tid, men fuld pension, giver ro og retning

Hos OK a.m.b.a. giver min. 10 års anciennitet medarbejderne mulighed for at gå ned i tid og tilsvarende løn, men fortsat beholde fuld pensionsindbetaling fra virksomheden. Betingelserne for at benytte ordningen er, at der aftales en dato for fratrædelse inden for 24 måneder.

For både medarbejder og virksomhed giver denne aftale gode muligheder for planlægning og forberedelse. "Vi har automatisk tilbud om en seniorsamtale ved 62 år," fortæller HR Business Partner Mette Høgsted, "men når vi har medarbejdere, som nærmer sig pensionsalderen, er det for begge parter en god hjælp at få sat en dato. Vi har som virksomhed mulighed for at planlægge en god overdragelse af opgaverne, og medarbejderen har mulighed for at forberede sig på tiden, der kommer." Mette Høgsted påpeger yderligere, at prisen for fastholdelse gennem fuld pension kan holdes op mod omkostningerne ved nyansættelser, og på den måde kan regnestykket vise sig at være en fordel for begge parter.

"Det handler om at turde tage snakken og sætte en dato."

Mette Høgsted, HR Business Partner

Fleksibilitet øger fastholdelse

Medarbejderne kan i deres senkarrierer få mulighed for mere fleksibilitet ved nedsat tid. Mange kan klare en nedgang i lønnen, men den fortsatte pensionsindbetaling har betydning. Derfor er modellen et godt tilbud til seniorer, der dermed kan holde til et år eller to mere i jobbet på nedsat tid – for nogle også efter pensionsalderen.

Mette Høgsted, HR Business Partner,
OK a.m.b.a.

Mette Høgsted, HR Business Partner, OK a.m.b.a.

Stof til eftertanke: Hvad gør I?

Spørgsmål:

  • Hvordan sikrer I seniormedarbejdere en værdig afslutning på arbejdslivet?
  • Frygten for, at andre synes, man er "faldet af på den", får nogle seniorer til at trække sig før tid. Hvordan sikrer I en åben samtale om seniorens fortsatte bidrag til arbejdspladsen?

Sådan kommer I i gang med at tage socialt ansvar

Bliv klædt på til seniorsamtalen

Erfaringer viser, at seniorsamtaler kan være med til at fastholde seniorer i virksomheden. Primært fordi samtalen er en måde at vise medarbejderen opmærksomhed og få en dialog om ønsker til de sidste år på arbejdsmarkedet.

Læs mere om seniorsamtalen

Fordele ved en seniorpolitik

Formålet med at lave en seniorpolitik er at indgå en individuel aftale med den enkelte medarbejder om, hvordan de sidste år på arbejdsmarkedet bedst planlægges af hensyn til både medarbejderen og virksomheden.

Læs om seniorpolitik

Rekruttering og fastholdelse

Der kan være stor værdi i at arbejde bevidst med at fastholde de erfarne medarbejdere. Få viden og læs om lovstof og ordninger, der kan styrke jeres rekruttering og fastholdelse af seniorer.

Læs om rekruttering og fastholdelse

Sådan forankrer I socialt ansvar i jeres forretning

Tag en snak med én af vores konsulenter. Vi hjælper virksomheder inden for alle brancher og størrelser med at tage socialt ansvar og gøre det til en god forretning både for medarbejderne og bundlinjen. 

Viden og baggrund

Seniorer på arbejdspladsen

Fastholder du ældre og erfarne medarbejdere, bevarer du deres værdifulde arbejdskraft og viden.

Læs mere om seniorer
Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR