SVAR

Personlig assistance

Jobcentret kan yde tilskud til personlig assistance til personer med et fysisk eller psykisk handicap, når der er arbejdsopgaver, som medarbejderen ikke kan klare på grund af en varig og betydelig funktionsnedsættelse. En personlig assistance er ofte en kollega på arbejdspladsen.

Kontakt altid dit lokale jobcenter for vejledning i den konkrete situation. Læs her som forberedelse, inden du kontakter jobcentret.

Jobcentret kan yde tilskud til virksomheder, som fastholder eller ansætter en medarbejder med en funktionsnedsættelse, som har brug for ekstra hjælp til at klare bestemte dele af arbejdet.

Medarbejderens begrænsning kan være af både fysisk, psykisk eller social karakter. Begrænsningen kan skyldes ulykke, sygdom eller være medfødt.

Målgruppen for personlig assistance omfatter både ansatte i ordinære job, løntilskudsjob, fleksjob, virksomhedspraktik og selvstændige, som har en varig eller betydelig funktionsnedsættelse.

En personlig assistent kan hjælpe medarbejderen i op til 20 timer pr. uge (i særlige tilfælde op til 37 timer pr. uge). Det faglige indhold i jobfunktionen skal den ansatte selv kunne klare. Den personlige assistent kan løse opgaver, der kompenserer for funktionsnedsættelsen. Der kan fx være tale om slid i ryggen, så tunge løft skal undgås, papirallergi så papirhåndtering skal undgås eller psykisk sygdom og sårbarhed, så der er brug for hjælp til at strukturere arbejdsdagen.

Oftest er det en kollega eller daglig leder der løser opgaven som personlig assistent, men der er også mulighed for at ansætte en udefrakommende person som assistance.

Virksomheden aflønner den personlige assistent og modtager efterfølgende et tilskud fra jobcentret. Tilskuddet svarer normalt til HKs timelønssats for studentermedhjælp. Tilskuddet er i 2020 på 123,34 kr./timen.

Virksomheder skal ansøge jobcentret om tilskud, der bevilges på baggrund af en individuel vurdering. 

FORDELE

Virksomheden får et incitament til på trods af en fysisk eller psykisk begrænsning at fastholde eller ansætte en medarbejder, som har de rette kompetencer. Virksomheden får via jobcentret hjælp til, at begrænsningerne fylder så lidt som muligt i hverdagen. 

✓ MERE VIDEN

Læs mere om personlig assistance

Læs mere om hjælpemidler og få styr på love og regler omkring hjælpemidler

Få inspiration til at kombinere job og handicap i vores tema om job og handicap

Find dit lokale jobcenter 

Relaterede svar

§56-aftale
Med en §56-aftale kan virksomheden få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, når der er tale om en kronisk eller langvarig sygdom hos medarbejderen. Dermed aflaster en §56-aftale virksomheden.
Fastholdelsesplan
En fastholdelsesplan sikrer en mere kvalificeret tilbagevending til arbejdet. Dertil kan det være et godt evalueringsværktøj til den løbende opfølgning. Planen fokuserer typisk på arbejdstid, prioritering af opgaver og belastningsgrad.
Delvis syge- eller raskmelding
En delvis sygemelding eller delvis raskmelding efter et længere sygdomsforløb er en god måde at aflaste en medarbejder ved behov for nedsat tid.
Kontakt os
Brug for at blive klædt endnu bedre på, inden du kontakter jobcentret? Tag fat i os, det er gratis!
Metode og værktøj

Når du vil forebygge eller fastholde

Vil du fastholde medarbejdere på arbejdspladsen på trods af sygdom, nedskæringer eller omorganiseringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader som nedslidning og stress?

Få overblikket
Metode og værktøj

Indslusning og rekruttering

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere?

Få overblikket