Bach & Pedersen Fragt

Lykkes med at skabe værdi på bundlinjen med opkvalificering og fastholdelse

CASE

Virksomhed: Bach & Pedersen Fragt A/S
Branche: Transport og logistik
Størrelse: Ca. 150 medarbejdere
Geografi: Randers
Mere inspiration: Følg Bach & Pedersen
Facebook eller på deres hjemmeside

Grafik af fragtvogn

Finder værdi i erfaring

Bach & Pedersen Fragt ser stor værdi i at fastholde deres seniorer. Den viden og erfaring, de erfarne medarbejdere har, gavner både de øvrige medarbejdere og virksomheden selv.
Ledelsen oplever, at det også styrker dynamikken på arbejdspladsen, at hele aldersspektret er repræsenteret blandt staben.

Fastholder med seniorordning

Transportvirksomheden har en seniorordning og holder løbende samtale med deres seniorer. Virksomheden stiller sig til rådighed i forhold til at tilpasse arbejdslivet efter deres seniormedarbejderes ønsker og behov, hvis det fx gælder færre timer, omplacering på baggrund af nedslidning eller tilpasning af arbejdsmængde. Sådan fastholder virksomheden deres medarbejdere så længe som muligt.

Uddanner og opkvalificerer

Virksomheden har stort fokus på at uddanne og opkvalificere deres medarbejdere, og de har blandt andet opkvalificeret 50 % af deres ufaglærte medarbejdere til faglærte. Derudover har virksomheden både ungdoms- og voksenlærlinge og uddanner chauffører og lager- og logistikmedarbejdere. Ledelsen mener, at det er vigtigt at tage samfundsansvar og uddanne den kommende arbejdskraft. Samtidigt sikrer virksomheden sig også mod mangel på arbejdskraft og kompetencer.

Samarbejder med jobcenter som virksomhedscenter

Bach & Pedersen Fragt samarbejder med jobcentret som virksomhedscenter og stiller et fast antal praktikpladser til rådighed for kommunen. Sådan giver virksomheden ledige langt fra arbejdsmarkedet muligheden for at prøve at være en del af en virksomhed og udvikle sig både fagligt og personligt. Som ekstra gevinst har virksomheden haft mulighed for selv at afslutte flere forløb, hvilket i flere tilfælde har resulteret i en ny medarbejder. For ledelsen skaber det værdi at se medarbejderne udvikle sig, og det er blandet andet sådan, de tager samfundsansvar.

Bach & Pedersen Fragt vogne

Sådan kommer I i gang med at arbejde socialt ansvarligt

Rekruttering og fastholdelse

Ændringen af pensionsloven betyder, at alle skal arbejde længere, og der er opstået et endnu større behov for at arbejde bevidst med at fastholde de erfarne medarbejdere. Få viden og læs om lovstof og ordninger, der kan styrke jeres rekruttering og fastholdelse af seniorer.

Læs om rekruttering og fastholdelse af seniorer

Fordele ved en seniorpolitik

Formålet med at lave en seniorpolitik er at indgå en individuel aftale med den enkelte medarbejder om, hvordan de sidste år på arbejdsmarkedet bedst planlægges af hensyn til både medarbejderen og virksomheden.

Læs om seniorpolitik

Opkvalificering og kompetenceløft

Kom godt i gang med opkvalificering. Få virksomheders tips og anbefalinger i Cabis publikation om kompetenceløft og opkvalificering.

Gå til publikationen

Sådan forankrer I socialt ansvar i jeres forretning

Tag en snak med én af vores konsulenter. Vi hjælper virksomheder inden for alle brancher og størrelser med at tage socialt ansvar og gøre det til en god forretning både for medarbejderne og bundlinjen. 

Case

Se flere cases

Se eksempler på, hvordan virksomheder tager socialt ansvar ved enten at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige. Arbejder du på anden måde med den aktive beskæftigelsesindsats, er der også inspiration at hente i vores cases.

Læs mere
Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR