ECM Industries

Lykkes med at rekruttere lokalt bl.a. flygtninge, udsatte unge og tidligere kriminelle, og de fastholder og ansætter seniorer. 

CASE

Virksomhed: ECM Industries, leverandør af metal- og plastbearbejdning til industrien.  
Branche: Industri
Størrelse: ca. 150 medarbejdere
Geografi: Egtved
Mere inspiration: Følg ECM Industries på LinkedIn 

ECM Industries rekrutterer udsatte ledige fra lokalområdet

ECM Industries har arbejdet med socialt ansvar i mere end ti år. At tage socialt ansvar anses som en helt naturlig del af hverdagen og én af virksomhedens fire værdier er ”socialt ansvar”.

Grundlæggende tror virksomheden på, at alle fortjener en chance, og de samarbejder med det lokale SSP-korps. (SSP = et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi med det formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge).

Sådan gør de

Virksomheden nyder stor anerkendelse i lokalmiljøet for sit sociale arbejde og har særligt haft fokus på

  • udsatte unge
  • tidligere kriminelle
  • flygtninge og
  • personer med fysisk eller psykisk handicap.

De har en politik om, at der altid er mellem 12 og 16 lærlinge (M/K), deriblandt udsatte unge, som skal have en ekstra hånd i ryggen. Desuden er der som regel nogle lærlinge iblandt, som er ordblinde, og dem har de haft stor succes med at uddanne.

ECM Industries yder økonomisk støtte til lokale projekter og tager aktiv del i velgørende arrangementer og initiativer. 

Fastholder og ansætter seniorer 

ECM Industries har også et særligt fokus på at fastholde og ansætte seniorer. 

For at kunne fastholde seniorer har ECM Industries gjort meget ud af at omskole og efteruddanne sine ansatte til andre funktioner internt. Derved bibeholder virksomheden medarbejdernes kompetencer. Virksomheden anser seniorer som en stor styrke, som både kan bidrage fagligt og menneskeligt med deres brede erfaring.

Derfor gør de det

Gevinsten for ECM Industries er høj trivsel og effektivitet. Medarbejderne oplever en rummelighed både hos virksomhedens ledelse og hos dem selv, og det gør dem bedre rustet til at tage imod udsatte mennesker, som skal hjælpes ind på arbejdsmarkedet.

Den høje medarbejdertrivsel har betydet højere effektivitet og produktivitet samtidig med en lav medarbejderudskiftning.

Det styrker deres evne til at fastholde medarbejderne i længere tid og altså derved beholde danske arbejdspladser.

-

Gode råd til andre ledere >>

  • Invester i dine medarbejdere.
  • Uddan lærlinge, ansæt unge, seniorer og mennesker, der skal have en ekstra hånd i ryggen.
  • Udvikl kompetencerne.

Gevinsten er høj trivsel, større effektivitet, lav medarbejderudskiftning og en god ånd i virksomheden.

- Vi tror grundlæggende på frihed under ansvar og på, at alle fortjener en chance. Derfor samarbejder vi med SSP og involverer os i velgørenhed og økonomisk støtte til lokale initiativer. Vi tager vores sociale- og miljømæssige ansvar alvorligt og giver plads til individualitet.

ECM Industries

Sådan kommer I i gang med at tage socialt ansvar

 

Gratis værktøj til rekruttering

Tag socialt ansvar ved at rekruttere udsatte ledige til at løse småopgaver. Brug vores gratis værktøj og få overblik over opgaver i jeres virksomhed, som kan munde ud i et småjob på fx 5-10 timer om ugen.

Læs mere

Brug jobcentret optimalt

Et godt samarbejde med dit lokale jobcenter styrker din forretning både ift. fastholdelse af medarbejdere og rekruttering. I denne guide får du serveret alle mulighederne for at bruge jobcentrets service optimalt.

Læs mere

Se flere cases

Her på siden kan du se flere eksempler på, hvordan virksomheder tager socialt ansvar ved enten at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige. Der er masser af gode og konkrete råd at hente her.

Læs mere

Sådan forankrer I socialt ansvar i jeres forretning

Tag en snak med én af vores konsulenter. Vi hjælper virksomheder inden for alle brancher og størrelser med at tage socialt ansvar og gøre til en god forretning både for medarbejderne og bundlinjen. 

Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR