Skabelon til seniorpolitik

Brug skabelonen til at hente inspiration til indholdet i din seniorpolitik og skabe struktur.

En seniorpolitik skal være kendt af og gælde for alle medarbejdere. 

Seniorpolitikken udspringer af jeres seniorstrategi.

Den kan med fordel indgå som en del af en livsfasepolitik, der har fokus på medarbejdernes trivsel i de forskellige faser af livet. 

Som med alle andre politikker, er det hensigtsmæssigt, at seniorpolitikken tages op med jævne mellemrum for at drøfte, om den skal ændres, fx hvis pensionsalderen ændres.


Gratis download af skabelon til seniorpolitik

Hent skabelon til seniorpolitik i PDF-format og få: 

  • Inspiration til indholdet i seniorpolitikken
  • En logisk struktur og rækkefølge 
  • En tjekliste til de væsentligste temaer.

Hent skabelonen

""
Viden og baggrund

Seniorpolitik

At have en politik for, hvilke rammer og muligheder, I som virksomhed tilbyder seniormedarbejdere er et godt redskab til at fastholde de erfarne, ældre medarbejdere.

Læs om seniorpolitik
Viden og baggrund

Seniorsamtalen

Samtaler kan være med til at fastholde seniorer i virksomheden. Bliv godt klædt på til seniorsamtalen og hent en gratis skabelon.

Læs mere om seniorsamtalen

Seniorstrategi

Både praksis og forskning viser, at seniormedarbejdere er en stor gevinst for arbejdspladsen, hvis man skaber de rette rammer.

Læs mere om seniorstrategi

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til skabelonen? 

Så spørg Helle.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |