Progressionsværktøj

Disse to progressionsværktøjer kan, på hver deres måde, hjælpe med at konkretisere og synliggøre udviklingen i jobindsatsen for borgeren.

VÆRKTØJ

Progressionsværktøj for dialogen med borgeren

Værktøjer bruges til at få en dialog med borgeren om, den indsats som skal bringe borgeren i job. 

Figuren er inspireret af progressionsfaktorerne i BIP-projektet.
 

Hent værktøjet

VÆRKTØJ

Progressionsværktøj med fokus på lønnede timer

Brug dette progressionsværktøj, når I skal følge op på et praktikforløb ude hos virksomheden.

Værktøjet bruges til at skabe synlighed og fælles sprog for, hvordan forløbet udvikler sig. 

Hent værktøjet

Har du spørgsmål til værktøjet?

Så kontakt Bente

Viden og baggrund

Til dig i kommunen

Få viden, metoder og værktøjer til dit arbejde med at få flere med nedsat arbejdsevne i job.

Læs mere