Progressionsværktøj

Disse to progressionsværktøjer kan, på hver deres måde, hjælpe med at konkretisere og synliggøre udviklingen i jobindsatsen for borgeren.

VÆRKTØJ

Progressionsværktøj for dialogen med borgeren

Værktøjer bruges til at få en dialog med borgeren om, den indsats som skal bringe borgeren i job. 

Figuren er inspireret af progressionsfaktorerne i BIP-projektet.
 

Hent værktøjet

-

VÆRKTØJ

Progressionsværktøj med fokus på lønnede timer

Brug dette progressionsværktøj, når I skal følge op på et praktikforløb ude hos virksomheden.

Værktøjet bruges til at skabe synlighed og fælles sprog for, hvordan forløbet udvikler sig. 

Hent værktøjet

-

Har du spørgsmål til værktøjet?

Så kontakt Bente