Brancheoverblik

 

Hvor etableres småjob, og hvad har det af betydningen for jobmål? Brug værktøjet strategisk i dialogen med borgeren.

VÆRKTØJ

- Til dig, der vil synliggøre over for borgeren, hvor der etableres småjob

Værktøjet kan synliggøre, hvor der aktuelt etableres småjob i jeres lokalområde. Det kan give mere præcis viden, som du kan bruge i dialogen med borgeren om jobmål.

Print værktøjet og tag det frem i borgersamtalen. Drøft resultaterne på teammøder, og få delt viden om, hvor I lykkes godt og mindre godt med at lave småjob.

Grafikken kan også bruges som baggrund for en strategisk satsning på brancher, hvor jobmulighederne skal undersøges nærmere eller jeres kontakt intensiveres. ”Lagkagegrafikken” laves på baggrund af data fra egne ikke-personspecifikke optegnelser.

 

Hent værktøjet

Har du spørgsmål til værktøjet?

Så kontakt Bente

Viden og baggrund

Til dig i kommunen

Få viden, metoder og værktøjer til dit arbejde med at få flere med nedsat arbejdsevne i job.

Læs mere