Spot-et-job-cirklen

Brug Spot-et-job-cirklen ude på virksomheden til at spotte startopgaverne, der kan løses uden særlige kompetencer. Når de mulige opgaver i en praktik/lønnede timer er spottet, laves et match til en borger.

Spot-et-job-cirklen kan bruges til at adskille: 

 1. De enkle opgaver
  Fx oprydning og kørsel
 2. Regulære opgaver
  Fx montage og enkle lageropgaver
 3. Komplekse opgaver
  Fx svejse, give medicin og kvalitetskontrol.
-

Lav en klar forventningsafstemning med arbejdsgiver om det kommende samarbejde.

 • Aftal med arbejdsgiver, at de skal lægge mærke til opgaveløsningen, så I har input til konkret at tale om udviklingen i opgaverne til næste opfølgningsmøde
 • Følg op på det, I aftaler om virksomhedens rolle i det konkrete forløb (sidemandsoplæring, tæt kontakt, en opgave ad gangen, klare forventninger til vedkommendes bidrag i hverdagen eller andet)
 • Bed arbejdsgiver melde tilbage til virksomhedskonsulenten, hvis der opstår udfordringer fx fravær.

Download til print

Hent Spot-et-job-cirklen i en printvenlig pdf-version, som du kan dele med dine kolleger. 

Download værktøj

-

Se også: 

""

Værktøj: Dialogskema

Dialogskema - til samtale med virksomheden, når en borger skal i praktik. Brug dialogskemaet til at sætte fokus på opgaver, kompetencer og træning, når en borger skal i praktik.

Se dialogskemaet

Har du spørgsmål til værktøjet? 

Så kontakt Trine.