S i ESG FOR JOBCENTRE

Skema til virksomheders dokumentation af S'et i ESG

Brug skemaet til at finde relevante data om virksomhedens sociale ansvarlighed til brug ved deres dokumentation af S'et i ESG.

Gratis skema: Hjælp virksomheder med dokumentation af S'et i ESG

  • Få overblik over, hvilke sociale nøgletal I kan hjælpe virksomhederne med at skaffe
  • Direkte links til relevante fagsystemer
  • Tag skemaet med på virksomhedsbesøg
  • Brug værktøjet i samarbejdet med virksomheden og kickstart eller støt deres ambitioner om at styrke deres sociale bæredygtighed.

Hent skemaet

-

Her finder I data

Disse data kan I som jobcenter være med til at levere og validere ved dokumentation af S'et i ESG:

Antal ansatte i fleksjob

Her finder I data om fleksjob

Find tal for, hvor mange virksomheden har i fleksjob via fanen "statistik" i VITAS.

Sammenlign tallene med øvrige virksomheder eller hele brancher via Benchmarkmodellen.

Obs: Bestemmelsen om, at jobcentre skal oprette fleksjobbevillinger i VITAS trådte i kraft den 1. januar 2020. Det kan påvirke data for bevillinger, der er igangsat før denne dato.

Læs tema om fleksjob

Antal ansatte i løntilskud

Her finder I data om løntilskud

Find tal for, hvor mange virksomheden har i løntilskud via fanen "statistik" i  VITAS.

Sammenlign tallene med øvrige virksomheder eller hele brancher via Benchmarkmodellen.

Læs lovstof om løntilskud

Antal virksomhedspraktikanter

Her finder I data om virksomhedspraktik

Find tal for, hvor mange virksomheden har i virksomhedspraktik via fanen "statistik" i  VITAS.

Sammenlign tallene med øvrige virksomheder eller hele brancher via Benchmarkmodellen.

Hent pjece om virksomhedspraktik

Antal ansatte i lønnede timer/småjob

Her finder virksomheden data om lønnede timer/småjob

Virksomheden kan i e-indkomst via skat.dk få overblik over medarbejdere ansat på få lønnede timer i småjob, og som dermed får en lønudbetaling gennem e-indkomst.

Ansættelsen sker som ved alle andre ansættelser på ordinære vilkår. Personen ansat på få timer får sin indtægt suppleret med sin hidtidige ydelse fra jobcentret – fx kontanthjælp.

Du kan som virksomhed sammen med din medarbejder eventuelt kontakte jobcentret, for eventuel mere viden om ansættelser på særlige vilkår og dokumentation herfor.

 

Læs mere om lønnede timer/småjob

Antal ansatte med handicapkompenserende ordning

Her finder I data om handicapkompenserende ordninger*

Find data vedr. virksomhedens brug af handicapkompenserende ordninger, såsom støtte til mentor, personlig assistance eller hjælpemidler, via VITAS

Sammenlign tallene med øvrige virksomheder eller hele brancher via Benchmarkmodellen.

Læs mere om kompenserende ordninger

*Medregn her alene de ansatte, der ikke er talt med tidligere.

Antal ansatte med en §56-aftale

Her finder I data om ansatte med en §56-aftale

Find data om virksomheden vedr. refusion, ordninger og sygefravær via virk.dk

Læs tema om sygedagpenge

Antal ansatte i IGU-forløb

Her finder I data om ansatte i IGU-forløb

Find data vedr. medarbejdere ansat via IGU-forløb i virksomheden via VITAS.

Læs mere om IGU-forløb

Antal voksenlærlinge

Her finder I data om voksenlærlinge

Find data om virksomheden vedr. refusion for voksenlærlinge og bevilligede ordninger via VITAS.

Læs mere om voksenlærlinge

Viden og værktøjer til dialog med virksomheder om S'et i ESG

Vi har samlet et overblik over viden og værktøjer, som du kan bruge som indgang til dialogen med virksomheder om S'et i ESG.

Læs mere og hent pjecen

S'et i ESG for jobcentre: Sådan guider I virksomhederne

Hvordan kan jobcentret sikre, at både borgere og virksomheder kan drage mest mulig nytte af ESG-dagsordenen?

Læs mere om S i ESG
Metode og værktøj

Skabelon til at dokumentere S'et i ESG

Hent ESG-skabelonen, så du nemt kan dokumentere på S'et i ESG. Vis din virksomheds sociale ansvarlighed i en let overskuelig skabelon.

Læs mere og hent skabelonen

Har du spørgsmål til skemaet?

Og er du nysgerrig på dokumentation af S'et i ESG? Så kontakt Carsten, Ea eller Marianne.