Kom godt i gang med samskabelse

Borgerne skal i højere grad selv være medskabere af egen indsats og dermed eget liv. Samskabelse giver ledige borgere mulighed for medbestemmelse og for at stå i spidsen for den indsats, som skal bane vejen til arbejdsmarkedet. Med redskaberne på denne side kommer du godt i gang med inddragelse af og samskabelse med borgeren.

Du kan betragte samskabelse i sig selv som et nyt, interessant værktøj i din hverdag. Noget, du kan anvende på lige fod med de andre ting, du i forvejen gør i din praksis og i indsatserne for de forskellige, ledige borgere.

Rammerne for at samskabe

Det at samskabe med andre forudsætter åbenhed og en vis risikovillighed. Man skal turde miste fodfæstet for en tid for at finde frem til nye måder at se eller gøre tingene på.

Vi har defineret fem trin med tilhørende værktøjer, du kan anvende, når du skal i gang med at samskabe:

Trin 1: Et klart og overordnet mål

Gå til trin 1

Trin 2: Find frem til deltagerne

Gå til trin 2

Trin 3: Skab det nødvendige rum

Gå til trin 3

Trin 4: Få indsigter

Gå til trin 4

Trin 5: Idégenerering

Gå til trin 5

Trin 1: Et klart og overordnet mål

Det er naturligvis en forudsætning, at målet, der arbejdes frem mod, er klart for alle deltagere. Samtidig skal målet være så overordnet, at det ikke lukker for muligheder for at tænke nyt. Det kan jo være, det er noget helt andet end det, der allerede findes, der skal til for at finde en løsning på et problem.

Eksempler på klare og overordnede, åbne mål kunne være:

  • "Flere unge skal i uddannelse"
  • "Borgere skal blive selvforsørgende"
  • "Der skal skabes bedre fremmøde blandt deltagerne" (fx i en konkret aktiveringsindsats).

Trin 2: Find frem til deltagerne

Formålet med samskabelse er at inddrage borgeren mere i egen sag samt i udviklingen af jobcentrets indsats. Flere relevante parter kan med fordel inddrages i processen. Spørg jer selv, hvem det kunne være interessant for at indgå i samskabelsen om en forandring på området.

Trin 3: Skab det nødvendige rum

Når I samskaber har alle deltagere lige meget at skulle have sagt. Alle, der bliver inviteret ind i rummet, er ansvarlige for at samskabe om nye veje mod det opstillede mål.

Introducér deltagerne godt for hinanden og fortæl hinanden om jeres motivation for at indgå i samskabelsesprocessen. Og skab et så ligeværdigt og neutralt udgangspunkt, hvor alle er på niveau og ligestillet i forhold til at bidrage.

 

Trin 4: Få indsigter

En udfordring ved samskabelse er, at vi begynder at finde på løsninger på de spørgsmål, der stilles ved selve problemstillingen. Hvis vi begynder at finde svar på de første spørgsmål, vi stiller os selv, risikerer vi, at det er et rigtigt godt svar, men måske på det forkerte spørgsmål.

Det handler om at skaffe sig nok indsigt til at anskue problemet fra flere vinkler. Vi skal vide nok om den gruppe mennesker, vi ønsker at forandre noget for, så vi kan stille spørgsmål, der kan skaffe os den rigtige indsigt.

 

Trin 5: Idégenerering

På baggrund af den indsamlede viden og indsigt, erhvervet i Trin 4, begynder I at idéudvikle. Hele tiden med indsigterne som bagtæppe og målestok for idéernes relevans.

Det er vigtigt, at I i denne proces ikke forkaster idéer, men i stedet er åbne for alle nye indspark. Skab rammerne for et åbent rum, hvor alle idéer i første omgang accepteres.

Har du spørgsmål til værktøjerne?

Kontakt Ea Nielsen

Portrætbillede Ea Nielsen