Positive reformuleringer

I nogle borgersamtaler kan begrænsninger og forhindringer stå i vejen for at tale om muligheder på arbejdsmarkedet. Positive reformuleringer kan afhjælpe problemet.

VÆRKTØJ

- Til dig, der vil lave positive reformuleringer sammen med borgeren

Positive reformuleringer kan bidrage til at få øje på, hvordan udfordringer og begrænsninger konkret kan håndteres.

Ved at lave positive reformuleringer finder du sammen med borger handlingsanvisninger og ressourcer. Det er samtidig en forberedelse til dialogen med en virksomhed om, hvordan man kan finde løsninger på begrænsninger.
 

Hent værktøjet

Har du spørgsmål til værktøjet?

Så kontakt Bente

Viden og baggrund

Til dig i kommunen

Få viden, metoder og værktøjer til dit arbejde med at få flere med nedsat arbejdsevne i job.

Læs mere