SVAR

Løntilskud

Denne ordning giver virksomheden mulighed for at ansætte en ny medarbejder med tilskud, mens vedkommende får oplært eller genoptrænet sine faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Kontakt altid dit lokale jobcenter for vejledning i den konkrete situation. Læs her som forberedelse, inden du kontakter jobcentret.

Ved en løntilskudsansættelse i en privat virksomhed udbetaler virksomheden løn og pension efter overenskomstmæssige vilkår og får et løntilskud fra jobcentret. Løntilskudssatsen er i 2020 på 81,27 kr./timen. Ansættelsen følger de almindelige regler i overenskomster og arbejdsmarkedslove.

Løntilskud i private virksomheder er en mulighed i op til seks måneder for forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgelses- og hjemrejsemodtagere og selvforsørgende ledige, hvis de har været ledige i seks måneder. Løntilskud er dog en mulighed fra første ledighedsdag, hvis personen

  • ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse
  • er over 50 år
  • er enlig forsørger.

Det er den kommende medarbejder og virksomheden, som planlægger løntilskudsforløbet. Ved start af løntilskudsansættelsen laves en ansættelseskontrakt, som beskriver løn, arbejdsvilkår og længden af løntilskudsperioden. Ansættelsen kan kun stoppes efter reglerne i de gældende overenskomster.

Det er en betingelse, at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud og virksomhedspraktik ("rimelighedskravet"). Desuden skal løntilskudsansættelsen medføre en nettoudvidelse af antal ansatte i virksomheden ("merbeskæftigelseskravet").

Man kan ikke blive ansat med løntilskud, der hvor man senest har været ansat. Man kan heller ikke blive ansat med løntilskud i en privat virksomhed, som ejes af vedkommendes ægtefælle, registrerede partner eller samlever.

Der er særlige vilkår for løntilskud i offentlige virksomheder. Her ansættes man også på overenskomstmæssige vilkår, men timelønnen er fastsat til 129,37 (2020-niveau). Medarbejderen får udbetalt løn, som svarer til den ydelse, han/hun fik som ledig. Man får fuld pension, som hvis man var almindelig ansat. Løntilskuddet til offentlige virksomheder er i 2020 på 118,04 kr./timen.

I offentlige virksomheder er der også mulighed for seks måneders løntilskud. For personer, som er vurderet jobparate, er der dog kun mulighed for fire måneders løntilskud.

FORDELE

Som virksomhed får I mulighed for at optræne en ny medarbejder både fagligt og socialt uden at have den fulde lønudgift samtidig med, at I lærer hinanden at kende.

✓ MERE VIDEN

Læs mere i vores tema om samarbejde mellem virksomhed og jobcenter

Læs mere om løntilskud

Læs mere om rimelighedskrav

Læs mere om merbeskæftigelse

Find dit lokale jobcenter 

Relaterede svar

Virksomhedspraktik
Virksomhedspraktik Få opkvalificeret en ledig gennem en virksomhedspraktik hos jer, og få samtidig mulighed for at se den potentielt kommende medarbejder an inden en ansættelse.
Småjob/ lønnede timer
En ansættelse på få timer kan være en god løsning for virksomheden, hvis der er afgrænsede opgaver, der kan løses på få timer. En ansættelse på få timer kan gøre en forskel for den ledige
Løntilskud
Denne ordning giver virksomheden mulighed for at ansætte en ny medarbejder med tilskud, mens vedkommende får oplært eller genoptrænet sine faglige, sociale eller sproglige kompetencer.
Kontakt os
Brug for at blive klædt endnu bedre på, inden du kontakter jobcentret? Tag fat i os, det er gratis!
Metode og værktøj

Indslusning og rekruttering

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere?

Få overblikket
Metode og værktøj

Når du vil forebygge eller fastholde

Vil du fastholde medarbejdere på arbejdspladsen på trods af sygdom, nedskæringer eller omorganiseringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader som nedslidning og stress?

Få overblikket