SVAR

Småjob/ lønnede timer

En ansættelse på få timer kan være en god løsning for virksomheden, hvis der er afgrænsede opgaver, der kan løses på få timer. En ansættelse på få timer kan gøre en forskel for den ledige – både økonomisk og i forhold til troen på en fremtid på arbejdsmarkedet.

Kontakt altid dit lokale jobcenter for vejledning i den konkrete situation. Læs her som forberedelse, inden du kontakter jobcentret.

Når I ansætter ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, er der mulighed for at gøre det på få timer. En ansættelse er ikke et spørgsmål om 37 timer eller ingenting.

Deltidsansættelse, få lønnede timer eller småjob – begreber dækker over det samme, nemlig ansættelse på ordinære vilkår og i et begrænset antal timer.

I virksomheder kan der være opgaver, som ikke fylder 37 timer. Der kan også være opgaver, som fylder i en periode, og hvor der derfor ikke er mulighed for at lave en fast fuldtidsansættelse. Endelig kan der være opgaver, som ikke løses i dag, selv om der er brug for, at de bliver løst. Her kan det være en god løsning at ansætte en ledig i de timer, virksomheden har behov for. Erfaringerne viser, at det gør en forskel for den ledige, selv om der kun er tale om få timer eller en kortere periode.

Ansættelsen sker som ved alle andre ansættelser på ordinære vilkår. Personen ansat på få timer får sin indtægt suppleret med sin hidtidige ydelse fra jobcentret – fx kontanthjælp.

Hybridpraktik

Ansættelse på få timer kan også kombineres med virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Denne kombination kaldes hybridpraktik.

Kravet er, at der er tale om forskellige arbejdsfunktioner i henholdsvis de lønnede timer og virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse. Der kan fx være tale om en ansættelse i en dagligvarebutik, hvor vedkommende trimmer hylder og rydder op i de lønnede timer. I de resterende timer er vedkommende i virksomhedspraktik for at blive oplært i at sidde ved kassen. En sådan oplæring vil altid være med henblik på, at der også kan blive tale om lønnede timer i denne arbejdsfunktion.

✓ MERE VIDEN

Som virksomhed har I mulighed for at oprette job på få timer på ”Jobnet for arbejdsgivere” og dermed få lettere adgang til at rekruttere den medarbejder, I har brug for. Gå til Jobnet for Arbejdsgivere

Få inspiration til, hvordan du kan fjerne simple opgaver fra dine faglærte medarbejdere, oprette et småjob/lønnede timer og frigive mere tid til opgaver, der kræver faglige kompetencer. Brug vores opgaveværktøj

Find dit lokale jobcenter 

Relaterede svar

Virksomhedspraktik
Få opkvalificeret en ledig gennem en virksomhedspraktik hos jer, og få samtidig mulighed for at se den potentielt kommende medarbejder an inden en ansættelse.
Løntilskud
Denne ordning giver virksomheden mulighed for at ansætte en ny medarbejder med tilskud, mens vedkommende får oplært eller genoptrænet sine faglige, sociale eller sproglige kompetencer.
Skånejob (løntilskud til førtidspensionister)
Ved at ansætte en førtidspensionist i skånejob kan I få løst lettere opgaver på få timer.
Kontakt os
Brug for at blive klædt endnu bedre på, inden du kontakter jobcentret? Tag fat i os, det er gratis!
Metode og værktøj

Indslusning og rekruttering

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere?

Få overblikket
Metode og værktøj

Når du vil forebygge eller fastholde

Vil du fastholde medarbejdere på arbejdspladsen på trods af sygdom, nedskæringer eller omorganiseringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader som nedslidning og stress?

Få overblikket