SVAR

Skånejob (løntilskud til førtidspensionister)

Ved at ansætte en førtidspensionist i skånejob kan virksomheden få løst lettere opgaver på få timer samtidig med, at de giver en førtidspensionist kontakt til en arbejdsplads.

Kontakt altid dit lokale jobcenter for vejledning i den konkrete situation. Læs her som forberedelse, inden du kontakter jobcentret.

Der findes en gruppe mennesker, som er tildelt førtidspension, og som trods meget nedsat arbejdsevne ønsker at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Løntilskudsordningen giver dem mulighed for at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet.

Løn og øvrige arbejdsvilkår aftales mellem arbejdsgiveren og personen i samarbejde med de faglige organisationer. Der er tale om en individuel vurdering, hvor man tager udgangspunkt i opgaverne og førtidspensionistens muligheder og skånehensyn.

En medarbejder ansat i skånejob er omfattet af sygedagpengereglerne som andre ansatte, hvis man lever op til beskæftigelseskravet for at få sygedagpenge. Læs mere her

Jobcentret skal godkende en ansættelse med løntilskud til en person, der modtager førtidspension, og sikre, at arbejdsgiveren er indforstået med det nødvendige hensyn til den nedsatte arbejdsevne. Desuden skal løntilskudsansættelsen medføre en nettoudvidelse af antal ansatte i virksomheden ("merbeskæftigelseskravet").

Det kan være en god ide at starte med en praktik, hvor man endeligt får fastlagt opgaver, arbejdstid og skånehensyn.

Ved ansættelsen laver arbejdsgiver et ansættelsesbevis. Arbejdsgiver udbetaler løn og får et løntilskud fra jobcentret. Løntilskuddet er i 2020 på 29,13 kr./timen. Jobcentret følger op på løntilskudsansættelsen en gang om året.

Der kan være mulighed for hjælpemidler og personlig assistance i et skånejob.

FORDELE

Som virksomhed kan du få løst opgaver, som andre medarbejdere ikke har tid til, og som kan aflaste de øvrige medarbejdere.

✓ MERE VIDEN

Læs mere om skånejob

Læs mere om hjælpemidler

Læs mere om personlig assistance

Læs mere om §56 

Kontakt dit jobcenter, hvis du vil vide mere om, hvilke jobtyper der især er egnet, eller hvis du har andre spørgsmål. Find dit lokale jobcenter 

Relaterede svar

Fleksjob
Fleksjob kan oprettes indenfor alle arbejdsområder. Som virksomhed betaler du kun for de effektive arbejdstimer, som den fleksjobansatte yder.
Løntilskud
Denne ordning giver virksomheden mulighed for at ansætte en ny medarbejder med tilskud, mens vedkommende får oplært eller genoptrænet sine faglige, sociale eller sproglige kompetencer.
Mentorordning
En mentor støtter og vejleder en person, der har brug for hjælp for at opnå job eller fastholde et job. Læs mere om mentorens opgaver, frikøb af medarbejdere mm.
Kontakt os
Brug for at blive klædt endnu bedre på, inden du kontakter jobcentret? Tag fat i os, det er gratis!
Metode og værktøj

Indslusning og rekruttering

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere?

Få overblikket
Metode og værktøj

Når du vil forebygge eller fastholde

Vil du fastholde medarbejdere på arbejdspladsen på trods af sygdom, nedskæringer eller omorganiseringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader som nedslidning og stress?

Få overblikket