SVAR

Virksomhedspraktik

Få opkvalificeret en ledig gennem en virksomhedspraktik hos jer, og få samtidig mulighed for at se den potentielt kommende medarbejder an inden en ansættelse.

Kontakt altid dit lokale jobcenter for vejledning i den konkrete situation. Læs her som forberedelse, inden du kontakter jobcentret.

Både offentlige og private virksomheder kan få en ledig i virksomhedspraktik og give vedkommende mulighed for at afprøve og træne sine kompetencer. Virksomheden betaler ikke løn eller forsikring i praktikperioden. Hvis den ledige ikke er dækket på anden måde, dækker Jobcentret for skader begået af praktikanten i praktikperioden.

Der skal være en klar aftale om formålet med praktikken. Arbejdsfunktionerne skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt, så der bliver tale om reel opkvalificering af den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Virksomhedspraktik kan være første skridt mod ordinære timer enten på fuld tid eller med færre timer.

Virksomhedspraktik kan aftales op til fire uger for de mennesker, der er tæt på arbejdsmarkedet. For personer længere væk fra arbejdsmarkedet er der mulighed for op til 13 ugers praktik, og i særlige tilfælde forlængelse derudover.

Man kan ikke etablere virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor vedkommende senest har været ansat. Det er muligt at kombinere nogle få timers ansættelse med timer i praktik, hvis der er tale om forskellige arbejdsopgaver i henholdsvis de lønnede timer og praktikken. Det vil sige, at det er muligt at kombinere lønnede timer i én arbejdsfunktion med timer i praktik, hvor vedkommende træner andre arbejdsfunktioner.

For at en virksomhedspraktik kan godkendes, skal virksomheden leve op til rimelighedskravet. Det betyder, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte i virksomheden og personer i virksomhedspraktik. Læs mere her

Er din virksomhed interesseret i at stille sig til rådighed som praktiksted, eller er du blevet kontaktet af en mulig praktikant? Så kontakt jobcentret. De skal godkende praktikken og kan informere nærmere. Find jobcentret her

FORDELE

Virksomheden kan bruge virksomhedspraktik som en vej til rekruttering af en kommende medarbejder. Der kan både være tale om ansættelse i et fast job, på få timer eller i et job med løntilskud umiddelbart efter praktikken.

✓ MERE VIDEN

Læs gratis pjece med alt dét, du som virksomhed skal vide om virksomhedspraktik. Du finder den her

Læs mere om hybridpraktik/lønnede timer

Læs mere om løntilskud

Find dit lokale jobcenter 

Relaterede svar

Småjob/ lønnede timer
En ansættelse på få timer kan være en god løsning, hvis I har opgaver, der kan løses på få timer. I kan være med til at gøre en forskel for den ledige.
Fastholdelsesplan
En fastholdelsesplan sikrer en mere kvalificeret tilbagevending til arbejdet. Dertil kan det være et godt evalueringsværktøj til den løbende opfølgning på medarbejderens sygdom
Skånejob (løntilskud til førtidspensionister)
Ved at ansætte en førtidspensionist i skånejob kan I få løst lettere opgaver på få timer.
Kontakt os
Brug for at blive klædt endnu bedre på, inden du kontakter jobcentret? Tag fat i os, det er gratis!
Metode og værktøj

Indslusning og rekruttering

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere?

Få overblikket
Metode og værktøj

Når du vil forebygge eller fastholde

Vil du fastholde medarbejdere på arbejdspladsen på trods af sygdom, nedskæringer eller omorganiseringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader som nedslidning og stress?

Få overblikket