SVAR

Voksenlærlinge > 25

Virksomheder har mulighed for at få et tilskud til lønnen til medarbejdere og ledige over 25 år, som ønsker at gå i voksenlære.

Kontakt altid dit lokale jobcenter for vejledning i den konkrete situation. Læs her som forberedelse, inden du kontakter jobcentret.

 

Der er tre forskellige grupper, som kan benytte voksenlærlingeordningen:

 • Ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse (ikke brugt i mindst fem år)
 • Ledige faglærte med mindst seks måneders ledighed
 • Ufaglærte i beskæftigelse.

For ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse gælder følgende regler:

 • Voksenlærlingen skal være fyldt 25 år, når uddannelsesaftalen indgås
 • Arbejdsgiver udbetaler voksenløn i praktikperioden. Det vil sige mindst den laveste overenskomstmæssige løn for en ikke-faglært medarbejder inden for området
 • Et tilskud på 45 kr./timen til lønnen i praktikperioden gives fra uddannelsesaftalen påbegyndes og i hele uddannelsesforløbet
 • I skoleperioderne kan virksomheden få tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

For ledige faglærte med mindst seks måneders ledighed gælder følgende regler:

 • Voksenlærlingen skal være fyldt 25 år, når uddannelsesaftalen indgås
 • Arbejdsgiver udbetaler voksenløn i praktikperioden. Det vil sige mindst den laveste overenskomstmæssige løn for en ikke-faglært medarbejder inden for området
 • Et tilskud på 45 kr./timen til lønnen i praktikperioden gives fra uddannelsesaftalen påbegyndes og i hele uddannelsesforløbet
 • I skoleperioderne kan virksomheden få tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

For ufaglærte i beskæftigelse gælder følgende regler:

 • Voksenlærlingen skal være fyldt 25 år, når uddannelsesaftalen indgås
 • Arbejdsgiver udbetaler voksenløn i praktikperioden. Det vil sige mindst den laveste overenskomstmæssige løn for en ikke-faglært medarbejder inden for området
 • Ansættelsen skal foregå inden for ét af de områder, hvor der er behov for arbejdskraft. Se hvilke på voksenlærlingelisten
 • Et tilskud på 30 kr./timen til lønnen i praktikperioden gives fra uddannelsesaftalen påbegyndes op i op til to år
 • I skoleperioderne kan virksomheden få tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

For at ansætte en voksenlærling skal virksomheden være godkendt til at uddanne lærlinge/elever. Kontakt erhvervsskolen for at søge om godkendelse.

Der er mulighed for at afkorte uddannelsesperioden, hvis voksenlærlingen kan få merit for brancherelevante erfaringer. Derfor er det en god ide at starte forløbet med en realkompetencevurdering på en erhvervsskole.

Kontakt jobcentret, som afgør og administrerer ordningen. Ansøgningen skal være indsendt senest en måned efter, at uddannelsesaftalen er påbegyndt.

FORDELE

Ved at ansætte voksenlærlinge bidrager du til, at en medarbejder øger sine muligheder for beskæftigelse i årene fremover, ligesom du bidrager til, at nødvendige kompetencer er til stede for dig eller kommende arbejdsgivere. Derudover kan du fastholde og tiltrække fagligt kompetente medarbejdere ved at tilbyde dem uddannelse.

✓ MERE VIDEN

Sporskifteordningen kan også være en mulighed for jer. Læs mere om sporskifteordningen

Find dit lokale jobcenter 

Relaterede svar

Elever og lærlinge < 25
Ved at tage elever og lærlinge ind bidrager I til, at der fremover er veluddannede medarbejdere i jeres branche. Erhvervsuddannelser veksler mellem praktik i virksomheden og skoleperioder.
Virksomhedspraktik
Få opkvalificeret en ledig gennem en virksomhedspraktik hos jer, og få samtidig mulighed for at se den potentielt kommende medarbejder an inden en ansættelse.
Løntilskud
Denne ordning giver virksomheden mulighed for at ansætte en ny medarbejder med tilskud, mens vedkommende får oplært eller genoptrænet sine faglige, sociale eller sproglige kompetencer.
Kontakt os
Brug for at blive klædt endnu bedre på, inden du kontakter jobcentret? Tag fat i os, det er gratis!
Metode og værktøj

Indslusning og rekruttering

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere?

Få overblikket
Metode og værktøj

Når du vil forebygge eller fastholde

Vil du fastholde medarbejdere på arbejdspladsen på trods af sygdom, nedskæringer eller omorganiseringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader som nedslidning og stress?

Få overblikket