Carsten Lunden

Carsten rådgiver om den virksomhedsrettede indsats bl.a. i forhold til fleksjob samt job og handicap. Han har specialiseret sig i at skabe rummelighed gennem samarbejde med jobcentre og virksomheder og kan derfor tilrettelægge og afvikle undervisning og facilitering tilpasset jeres hverdag.

Han har ekspertviden om fleksjob, CV, handicapkompenserende ordninger, sygefravær, S´et i ESG og socialøkonomiske virksomheder (SØV).

Carsten har solid erfaring med rådgivning, undervisning, procesfacilitering, projektstyring, undersøgelser, analyser samt vidensindsamling og formidling.

Carsten er desuden underviser på vores kurser, se vores kursusoversigt

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Projektleder på ”Grøn omstilling – en nøglebrik til social inklusion”. Opgaven er finansieret af Den Europæiske Socialfond og Erhvervsfremme Bestyrelsen. Projektet tilbyder virksomheder en sammenhængende indsats, der kombinerer grøn omstilling og socialt ansvar. Det skal bidrage til, at flere ledige fra kanten af arbejdsmarkedet kommer i job, som understøtter virksomheders grønne omstilling. Cabi er projektleder i et tæt samarbejde mellem virksomheder, erhvervsorganisationer, erhvervsskoler og en række kommuner. Med i projektet er: Erhvervsråd Herning-Ikast-Brande, Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune, Herningsholm Erhvervsskole, Esbjerg Kommune, Rybners, GreenSkills Esbjerg, Learnmark Horsens, Hedensted Erhverv, Hedensted Kommune, Holstebro Kommune, UC Holstebro, Holstebro Erhvervsforum og Erhvervshus Midtjylland, 2023-2025
  Læs mere om "Grøn omstilling - en nøglebrik til social inklusion"
 • Projektleder på ”JobStyrke i Nord”. Opgave finansieret af Den Europæiske Socialfond og Erhvervsfremme Bestyrelsen. Projektet går bl.a. ud på at styrke arbejdsmarkedstilknytningen for psykisk sårbare på kanten af arbejdsmarkedet via en virksomhedsrettet indsats. Først via et indslusningsforløb i to nordjyske socialøkonomiske virksomheder (projektpartnere) og derefter i ekstern praktik med sigte på lønnede timer, 2021-2022
  Læs mere om ”JobStyrke i Nord”
 • Projektleder på ”Flere med kognitive handicap i job”. Opgave for STAR. Pulje til projekter med virksomhedsrettede indsatser for personer med handicap. Undervisning og processparring af sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter i 12 jobcentre i brugen af de handicapkompenserende ordninger i forhold til borgere med kognitive handicap, 2019-2022
  Læs mere om "Flere med kognitive handicap i job"
 • Konsulent og medudvikler af ”Socialt frikort til flere”. Opgave finansieret af Tryg Fonden. Udvikling og afprøvning af modeller for lokale indsatser i fire kommuner, der gennem brug af det sociale frikort giver socialt udsatte mulighed for at få småjobs og adgang til positive fællesskaber, 2019-2020
  Læs mere om "Socialt frikort til flere"
 • Projektleder på ”Hvordan klæder vi virksomhederne på i forhold til FN’s verdensmål 8”. Primært webbaseret formidling af viden og værktøjer til SMV'er, så deres arbejde med FN's verdensmål 8 lettes, 2019
  Læs mere om "FN's Verdensmål 8"
 • Projektleder på den kvalitative undersøgelse ”Brugen af dispensationsordningen om muligheden for at fravige rimelighedskravet for førtidspensionister i løntilskud”
 • Projektleder og udvikler af ”CV-jobportal vedrørende småjobs” herunder "Præsentations CV'et"
 • Medudvikler og konsulent på ”Kompensation til flere”. Projekt til fremme af de handicapkompenserende ordninger
 • Fremskudt virksomhedsservice – hvilke jobcentre har kontakt med virksomhederne i forebyggende forstand, og hvordan kan flere jobcentre komme i gang
 • Svarservice – formidling af juridiske svar til virksomheder og jobcentre.

Uddannelsesbaggrund

 • Projektledelse – metoder og værktøjer, VIA University College, 2023
 • Værdiskabelse og salg, Excito, 2023
 • Procesfaciliteringsforløb v/ Green Andersen Erhvervspsykologi
 • Systemisk konsulentuddannelse
 • Kurser i projektledelse
 • Cand. scient. adm.

Erhvervsbaggrund 

 • Formidlingskonsulent, FormidlingsCenter Aarhus
 • Erhvervs- og uddannelseskonsulent, Ellehøj, Vejle Amt.
Portrætbillede Carsten Lunden