Carsten Lunden

Gennem mange års arbejde som projektleder og konsulent har Carsten opbygget solid erfaring med arbejdsmarkedet og har specialiseret sig i at skabe rummelighed gennem samarbejde med jobcentre og virksomheder. Carsten har specialiseret sig i skåne-/fleksjob, sygefravær, socialøkonomiske virksomheder (SØV) og handicapkompenserende ordninger. Og har en solid erfaring med rådgivning, undervisning, procesfacilitering, projektstyring, undersøgelser, analyser samt vidensindsamling og formidling.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Projektleder på den kvalitative undersøgelse  ”Brugen af dispensationsordningen om muligheden for at fravige rimelighedskravet for førtidspensionister i løntilskud”
 • Projektleder og udvikler af ”CV-jobprotal vedr. småjobs” herunder Præsentations CV'et
 • Medudvikler og konsulent på ”Kompensation til flere”. Projekt til fremme af de handicapkompenserende ordninger
 • Projektleder, konsulent og underviser på ”BISTAD – fra udsat til ansat – læring om livsstil og livsmuligheder”
 • Fremskudt virksomhedsservice – hvilke jobcentre har kontakt med virksomhederne i forebyggende forstand og hvordan kan flere jobcentre komme i gang
 • Ny strategi til styrket indsats - nedbringelse af langtidssygefravær blandt sygedagpengemodtagere med ikke-vestlig baggrund   
 • Svarservice – formidling af juridiske svar til virksomheder og jobcentre.

Uddannelsesbaggrund

 • Cand. scient. adm.
 • Kurser i projektledelse
 • Systemisk konsulentuddannelse
 • Procesfaciliteringsforløb v/ Green Andersen Erhvervspsykologi.

Erhvervsbaggrund 

 • Formidlingskonsulent, FormidlingsCenter Aarhus
 • Erhvervs- og uddannelseskonsulent, Ellehøj, Vejle Amt.