Carsten Lunden

Carsten rådgiver om den virksomhedsrettede indsats bl.a. i forhold til fleksjob samt job og handicap. Han har specialiseret sig i at skabe rummelighed gennem samarbejde med jobcentre og virksomheder og kan derfor tilrettelægge og afvikle undervisning og facilitering tilpasset jeres hverdag.

Han har ekspertviden om skåne-/fleksjob, CV, handicapkompenserende ordninger, sygefravær og socialøkonomiske virksomheder (SØV).

Carsten har solid erfaring med rådgivning, undervisning, procesfacilitering, projektstyring, undersøgelser, analyser samt vidensindsamling og formidling.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Projektleder på ”Flere med kognitive handicap i job” (2019-2022). Opgave for STAR. Pulje til projekter med virksomhedsrettede indsatser for personer med handicap. Undervisning og processparring af sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter i 12 jobcentre i brugen af de handicapkompenserende ordninger i forhold til borgere med kognitive handicap
 • Konsulent og medudvikler af ”Socialt frikort til flere” (2019-2020). Opgave finansieret af Tryg Fonden. Udvikling og afprøvning af modeller for lokale indsatser i fire kommuner, der gennem brug af det sociale frikort giver socialt udsatte mulighed for at få småjobs og adgang til positive fællesskaber
 • Projektleder på ”Hvordan klæder vi virksomhederne på i forhold til FN’s verdensmål 8” (2019). Primært webbaseret formidling af viden og værktøjer til SMV'er, så deres arbejde med FN's verdensmål 8 lettes
 • Projektleder på den kvalitative undersøgelse ”Brugen af dispensationsordningen om muligheden for at fravige rimelighedskravet for førtidspensionister i løntilskud”
 • Projektleder og udvikler af ”CV-jobportal vedrørende småjobs” herunder "Præsentations CV'et"
 • Medudvikler og konsulent på ”Kompensation til flere”. Projekt til fremme af de handicapkompenserende ordninger
 • Fremskudt virksomhedsservice – hvilke jobcentre har kontakt med virksomhederne i forebyggende forstand, og hvordan kan flere jobcentre komme i gang
 • Svarservice – formidling af juridiske svar til virksomheder og jobcentre.

Uddannelsesbaggrund

 • Cand. scient. adm.
 • Kurser i projektledelse
 • Systemisk konsulentuddannelse
 • Procesfaciliteringsforløb v/ Green Andersen Erhvervspsykologi.

Erhvervsbaggrund 

 • Formidlingskonsulent, FormidlingsCenter Aarhus
 • Erhvervs- og uddannelseskonsulent, Ellehøj, Vejle Amt.