Skabelon til dokumentation af S'et i ESG

Brug vores gratis skabelon til at sætte ord og tal på virksomhedens sociale ansvarlighed. Her kan du indsætte dine data på otte centrale områder til dokumentation af S'et i ESG.

Dokumentér jeres sociale ansvarlighed!

Med Cabis skabelon bliver det lettere for jer at beskrive, hvad I gør som en social ansvarlig virksomhed. Det giver jer et godt overblik over jeres indsats og målsætninger og kan være en afgørende fordel for din forretning i forhold til kunder, investorer og samarbejdspartnere. 

Gratis skabelon til dokumentation af S'et i ESG

  • Få overblik over virksomhedens sociale ansvarlighed
  • Vis både hvad I allerede gør, og hvilke mål I har for fremtiden
  • Få jeres data på otte områder beskrevet og sat i system i et overskueligt layout
  • Print jeres data ud og tag dem med i tilbud til kunder eller på møder med samarbejdspartnere, banken eller investorer.

Download ESG-skabelon (Excel)


""

Otte centrale områder af S'et, som kan tælle med i din ESG-dokumentation

1. Bred rekruttering

Ansætter du ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, tæller det med i din ESG-dokumentation.

Det kunne fx være

  • Personer med handicap
  • Flygtninge
  • Udsatte unge
  • Personer afklaret til fleksjob

Læs mere om, hvem du kan ansætte

Dokumentation af bred rekruttering

2. Opkvalificering af udsatte

At træne og opkvalificere medarbejdere bidrager til det inkluderende arbejdsmarked. Det kan både være ved kompetenceudvikling af ansatte og etablering af virksomhedspraktikker, lærepladser eller fritidsjob til unge.

Læs mere om opkvalificering

Dokumentation af opkvalificering

3. Job og handicap

Der findes flere ordninger, som gør det muligt at finde gode løsninger, hvis et handicap har betydning for, hvordan en medarbejder kan udføre sit job.

Du bidrager positivt til det inkluderende arbejdsmarked, hvis du rekrutterer mennesker med handicap på lige fod med andre kandidater.

Læs mere om handicapkompenserende ordninger

Dokumentation af job og handicap

4. Fastholdelse af medarbejdere

Virksomheder, der gør en særlig indsats for at hjælpe langtidssygemeldte medarbejdere tilbage i job, bidrager til at fastholde udsatte på arbejdsmarkedet. 

Når din medarbejder er syg

Dokumentation af fastholdelse

5. Et godt arbejdsmiljø

En virksomhed med et godt arbejdsmiljø passer på sine medarbejdere, og det er med til at fastholde dem på arbejdsmarkedet. 

Læs mere om trivsel på arbejdspladsen

Dokumentation af arbejdsmiljø

6. Samarbejde med lokalområdet

Et godt samarbejde mellem virksomheder og lokale aktører spiller positivt ind på beskæftigelsen - blandt andet ved at flere af lokalområdets ledige finder vej ind på arbejdsmarkedet. 

Dokumentation af samarbejde med lokalområdet

7. Sociale hensyn ved indkøb

Virksomheder, der tænker social bæredygtighed ind i leverandørkæder og samarbejdsrelationer, bidrager til et inkluderende arbejdsmarked. 

Om partnerskab med socioøkonomisk virksomhed

Dokumentation af sociale hensyn ved indkøb

8. Diversitet og inklusion

Virksomheder tager socialt ansvar ved at tænke mangfoldighed ind i rekrutteringen af nye medarbejdere. Det øger rekrutteringsgrundlaget og styrker trivslen blandt medarbejderne. 

Få inspiration til at rekruttere bredt

Dokumentation af diversitet og inklusion

Sådan finder du dine data

På Cabis hjemmeside finder I beregnere, som hjælper jer med at finde frem til data for jeres virksomheds sociale indsatser.

Metode og værktøj

Benchmarkmodellen

Brug den til at måle, hvor god jeres virksomhed er i forhold til andre virksomheder til at tage socialt ansvar.

Læs mere om modellen
Metode og værktøj

Den Sociale Beregner

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Cabi har udviklet online-værktøjet Den Sociale Beregner, hvor virksomheder med nogle få klik kan udregne minimumsgevinsten ved at ansætte personer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Læs mere om beregneren
Metode og værktøj

Hvad koster jeres sygefravær?

Prøv sygefraværsberegneren og få sat konkrete tal på, hvad sygefraværet koster jeres virksomhed.

Få svaret her

Har du spørgsmål til skabelonen?

Og er du nysgerrig på dokumentation af S'et i ESG? Så kontakt Carsten, Ea eller Marianne.


Viden og baggrund

ESG og socialt ansvar

Hvad betyder S'et i ESG? Og hvordan kan du som SMV'er arbejde strategisk med at dokumentere social ansvarlighed?

Læs mere om S'et i ESG