Annette Juul Jensen

Annette Juul Jensen rådgiver virksomheder og jobcentre om ressourceforløb, fleksjob, CSR rapportering og generel vejledning inden for jobcentrets lovområder. Hun er særdeles fortrolig med anvendelse af beskæftigelseslovgivningen og har arbejdet med udvikling inden for beskæftigelsesområdet i den kommunale sektor. Annette er en erfaren underviser med indgående kendskab til jobcentre og en bred viden om implementering af reformer på jobcenterområdet.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Underviser på "Skriftlighed for virksomhedskonsulenter"
 • Underviser på "Progression i jobafklaringsforløb"
 • Underviser på "Flere skal med" 16 kommuner
 • Seniorkonsulent på "Socialt frikort"
 • Revalideringsanalyse
 • Underviser på ”Sammen om fastholdelse” i fire kommuner
 • Underviser på ”Bedre ressourceforløb til flere”. Et samarbejde mellem Cabi, Rambøll og Mannaz. 
 • Organiseringer der understøtter helhedsorienteret sagsbehandling
 • Ekspert på jobcenter området
 • Projektleder for indsamling af viden omkring jobcentrenes aktuelle behov for viden
 • Kompetenceudvikling af jobcentermedarbejdere
 • Projektleder på Cabis lovservice
 • Alle typer af konsulentopgaver i forhold til udvikling af indsatsen for at integrere og fastholde udsatte borgere på arbejdsmarkedet. Fra research, ideudvikling, projektbeskrivelse-, gennemførelse- og formidling til mindre ad hoc opgaver for centrale eller lokale rekvirenter.

Publikationer

 • Meningsfulde praktikbeskrivelser
 • Skriftlighed for virksomhedskonsulenter

Uddannelsesbaggrund

 • Procesfaciliteringsforløb v/ Green Andersen Erhvervspsykologi
 • Cand.scient.soc
 • Socialrådgiver.

Erhvervsbaggrund

 • Underviser i Alkohol og trafik, Rigspolitiet
 • Socialfaglig Konsulent, Thisted Kommune
 • Socialfaglig Revisor, Ernest & Young
 • Socialrådgiver, Aalborg Kommune.