Annette Juul Jensen

Annette rådgiver virksomheder og jobcentre i juridiske problemstillinger herunder ressourceforløb, fleksjob, lønnede timer og generel vejledning inden for jobcentrets lovområder.

Hun er ekspert i at omsætte gældende lovgivning til praksis. Yderligere er hun særdeles fortrolig med anvendelse af beskæftigelseslovgivningen og har arbejdet med udvikling inden for beskæftigelsesområdet i den kommunale sektor.

Annette er en erfaren underviser med indgående kendskab til jobcentre og en bred viden om implementering af reformer på jobcenterområdet.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Underviser på online facilitering/kurser
 • Ekspert på "Spørg Cabi" råd og vejledning i juridiske problemstillinger på beskæftigelsesområdet
 • Underviser på "Skriftlighed for virksomhedskonsulenter"
 • Underviser på ”Bedre ressourceforløb til flere”. Et samarbejde mellem Cabi, Rambøll og Mannaz. 
 • Underviser på flere projekter: "Progression i jobafklaringsforløb", "Flere skal med" i 16 kommuner, ”Sammen om fastholdelse” i fire kommuner
 • Seniorkonsulent på "Socialt frikort"
 • Revalideringsanalyse
 • Organiseringer der understøtter helhedsorienteret sagsbehandling
 • Ekspert på jobcenterområdet
 • Projektleder for indsamling af viden omkring jobcentrenes aktuelle behov for viden
 • Kompetenceudvikling af jobcentermedarbejdere
 • Projektleder på Cabis lovservice
 • Alle typer af konsulentopgaver i forhold til udvikling af indsatsen for at integrere og fastholde udsatte borgere på arbejdsmarkedet. Fra research, ideudvikling, projektbeskrivelse-, gennemførelse- og formidling til mindre ad hoc-opgaver for centrale eller lokale rekvirenter.

Publikationer

 • Meningsfulde praktikbeskrivelser
 • Skriftlighed for virksomhedskonsulenter.

Uddannelsesbaggrund

 • Procesfaciliteringsforløb v/ Green Andersen Erhvervspsykologi
 • Cand.scient.soc
 • Socialrådgiver.

Erhvervsbaggrund

 • Underviser i Alkohol og trafik, Rigspolitiet
 • Socialfaglig Konsulent, Thisted Kommune
 • Socialfaglig Revisor, Ernest & Young
 • Socialrådgiver, Aalborg Kommune.