Annette Juul Jensen

Annette Juul Jensen rådgiver virksomheder og jobcentre i juridiske problemstillinger herunder ressourceforløb, fleksjob, lønnede timer og generel vejledning inden for jobcentrets lovområder.

Hun er ekspert i at omsætte gældende lovgivning til praksis. Yderligere er hun særdeles fortrolig med anvendelse af beskæftigelseslovgivningen og har arbejdet med udvikling inden for beskæftigelsesområdet i den kommunale sektor.

Annette er en erfaren underviser med indgående kendskab til jobcentre og en bred viden om implementering af reformer på jobcenterområdet.

Annette er yderligere underviser på online facilitering/kurser. Se vores kursusoversigt

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Seniorkonsulent på projekt ”Sammen om fritidsjob”, hvor Cabi, sammen med Viborg Kommune og lokale virksomheder, understøtter at flere sårbare eller potentielt sårbare i Viborg Kommune skal have adgang og kompetencer til at få og fastholde et fritidsjob. Målgruppe; unge mellem 13-17 år. 2022-2024
  Læs mere om "Sammen om fritidsjob"
 • Seniorkonsulent på ”JobStyrke i Nord”. Opgave finansieret af Den Europæiske Socialfond og Erhvervsfremme Bestyrelsen. Projektet går bl.a. ud på at styrke arbejdsmarkedstilknytningen for psykisk sårbare på kanten af arbejdsmarkedet via en virksomhedsrettet indsats. Først i regi af et indslusningsforløb i to nordjyske socialøkonomiske virksomheder (projektpartnere) og derefter i ekstern praktik med sigte på lønnede timer. 2021-2022
  Læs mere om "Jobstyrke i Nord"
 • Seniorkonsulent på projekt ”Flere kvinder i job”, hvor Cabi sammen med Væksthusets Forskningscenter skal være med til at udvikle løsningsforslag til de problemstillinger, der skal flytte flere kvinder ud af ledighedsstatistikken og ind i varige jobs.
  Projektet undersøger virksomhedernes og kvindernes perspektiv på hvilke udfordringer der er samt deres bud på hvilke løsninger, der kan imødekomme udfordringerne. 2021 - juni 2022
 • Ekspert på "Spørg Cabi" råd og vejledning i juridiske problemstillinger på beskæftigelsesområdet
  Læs mere om "Spørg Cabi"
 • Underviser på flere projekter: "Progression i jobafklaringsforløb", "Flere skal med" i 16 kommuner, ”Sammen om fastholdelse” i fire kommuner
 • Organiseringer der understøtter helhedsorienteret sagsbehandling
 • Ekspert på jobcenterområdet
 • Projektleder på Cabis lovservice
 • Alle typer af konsulentopgaver i forhold til udvikling af indsatsen for at integrere og fastholde udsatte borgere på arbejdsmarkedet. Fra research, ideudvikling, projektbeskrivelse-, gennemførelse- og formidling til mindre ad hoc-opgaver for centrale eller lokale rekvirenter.

Publikationer

Uddannelsesbaggrund

 • Forandringsledelse, LEAD
 • Procesfaciliteringsforløb v/ Green Andersen Erhvervspsykologi
 • Cand.scient.soc
 • Socialrådgiver.

Erhvervsbaggrund

 • Underviser i Alkohol og trafik, Rigspolitiet
 • Socialfaglig Konsulent, Thisted Kommune
 • Socialfaglig Revisor, Ernest & Young
 • Socialrådgiver, Aalborg Kommune.