Annette Juul Jensen

Annette Juul Jensen rådgiver virksomheder og jobcentre i juridiske problemstillinger herunder ressourceforløb, fleksjob, lønnede timer og generel vejledning inden for jobcentrets lovområder.

Hun er ekspert i at omsætte gældende lovgivning til praksis. Yderligere er hun særdeles fortrolig med anvendelse af beskæftigelseslovgivningen og har arbejdet med udvikling inden for beskæftigelsesområdet i den kommunale sektor.

Annette er en erfaren underviser med indgående kendskab til jobcentre og en bred viden om implementering af reformer på jobcenterområdet.

Annette er yderligere udvikler af og underviser på Cabis ”A-Z-kursus for virksomhedskonsulenter”. Se vores kursusoversigt

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Projektdeltager på projekt ”Grobund til fremtiden”, hvor Cabi sammen med Aarhus Kommune, Naturfællesskaber og Huset Relief understøtter, at udsatte, unge kvinder i alderen 18-29 år kommer ud i naturen, opbygger nye fællesskaber og dermed tager de første skridt mod uddannelse eller job. 2023-25
  Læs mere om "Grobund til fremtiden"
 • Seniorkonsulent på projekt ”Sammen om fritidsjob”, hvor Cabi, sammen med Viborg Kommune og lokale virksomheder, understøtter at flere sårbare eller potentielt sårbare i Viborg Kommune skal have adgang og kompetencer til at få og fastholde et fritidsjob. Målgruppe; unge mellem 13-17 år. 2022-2024
  Læs mere om "Sammen om fritidsjob"
 • Seniorkonsulent på ”JobStyrke i Nord”. Opgave finansieret af Den Europæiske Socialfond og Erhvervsfremme Bestyrelsen. Projektet går bl.a. ud på at styrke arbejdsmarkedstilknytningen for psykisk sårbare på kanten af arbejdsmarkedet via en virksomhedsrettet indsats. Først i regi af et indslusningsforløb i to nordjyske socialøkonomiske virksomheder (projektpartnere) og derefter i ekstern praktik med sigte på lønnede timer. 2021-2022
  Læs mere om "Jobstyrke i Nord"
 • Seniorkonsulent på projekt ”Flere kvinder i job”, hvor Cabi sammen med Væksthusets Forskningscenter skal være med til at udvikle løsningsforslag til de problemstillinger, der skal flytte flere kvinder ud af ledighedsstatistikken og ind i varige jobs.
  Projektet undersøger virksomhedernes og kvindernes perspektiv på hvilke udfordringer der er samt deres bud på hvilke løsninger, der kan imødekomme udfordringerne. 2021 - juni 2022
 • Ekspert på "Spørg Cabi" råd og vejledning i juridiske problemstillinger på beskæftigelsesområdet
  Læs mere om "Spørg Cabi"
 • Underviser på flere projekter: "Progression i jobafklaringsforløb", "Flere skal med" i 16 kommuner, ”Sammen om fastholdelse” i fire kommuner
 • Organiseringer der understøtter helhedsorienteret sagsbehandling
 • Ekspert på jobcenterområdet
 • Projektleder på Cabis lovservice
 • Alle typer af konsulentopgaver i forhold til udvikling af indsatsen for at integrere og fastholde udsatte borgere på arbejdsmarkedet. Fra research, ideudvikling, projektbeskrivelse-, gennemførelse- og formidling til mindre ad hoc-opgaver for centrale eller lokale rekvirenter.

Publikationer

Uddannelsesbaggrund

 • Kursus i salg og værdiskabelse, Excito, 2023
 • Forandringsledelse, LEAD
 • Procesfaciliteringsforløb v/ Green Andersen Erhvervspsykologi
 • Cand.scient.soc
 • Socialrådgiver.

Erhvervsbaggrund

 • Underviser i Alkohol og trafik, Rigspolitiet
 • Socialfaglig Konsulent, Thisted Kommune
 • Socialfaglig Revisor, Ernest & Young
 • Socialrådgiver, Aalborg Kommune.