Carl Eric Blach Overgaard

Carl Eric er én af vores eksperter på beskæftigelsesområdet særligt inden for unge-, udsatte- og integrationsområdet samt inden for byggebranchen. Han kender alt til tværgående, forvaltningsmæssige og politiske beslutningsprocesser.

Han er projektleder for Cabis evalueringsteam og er med til at sikre kompetent sparring og fokus på læring, resultater og effekter i forhold til udviklingsprojekter.

Carl Eric har stor erfaring med projektledelse og –styring, dataanalyse, procesfacilitering, evaluering og metodeudvikling.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Konsulentopgaver om fx socialt frikort, STU, socialøkonomiske virksomheder, integration af flygtninge og forebyggelse af sygefravær
 • Procesfacilitering og projektstyring
 • Evalueringsopgaver og metodeudvikling
 • Levering af data, analyser og formidling af resultater. Det gælder også data for S i ESG
 • Rådgivningsopgaver for jobcentre og virksomheder om centrale emner på beskæftigelsesområdet
 • Cabis rådgivende ekspert på unge-, integrations- og kontanthjælpsområdet samt vedr. social beskæftigelse i byggeriet og Byggeriets Sociale Beregner
 • Udarbejdelse af forandringsteorier med fokus på effektstyring.

Uddannelsesbaggrund

 • Cand.scient.pol. fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

Erhvervsbaggrund

 • Konsulent ved Drift-og udvikling i Social og Arbejdsmarked, Randers Kommune
 • AC-fuldmægtig ved Sundhedsafdelingen, Herning Kommune
 • AC-fuldmægtig ved Forvaltningen for Kultur, Fritid og Beskæftigelse, Favrskov Kommune
 • AC-fuldmægtig ved Børne- og kulturforvaltningen, Hinnerup Kommune.