Carl Eric Blach Overgaard

Som seniorkonsulent i Cabi står Carl Eric på en solid viden om beskæftigelsesområdet særligt fra unge-, udsatte- og integrationsområdet. Med sig har han desuden erfaringer fra drift- og udviklingsarbejdet i kommunalt regi på hhv. social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområderne. Som en del af ungeprojektet i Cabi indsamler Carl Eric løbende best practice fra den sammenhængende (virksomhedsrettede) ungeindsats og følger aktivt implementeringen af FGU-reformen. Desforuden har han stort indblik i STU-området. Carl Eric har stor erfaring med projektledelse og –styring, dataanalyse, samt med procesfacilitering og metodeudvikling.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Konsulentopgaver og formidling af resultater
 • Levering af data, analyser og evalueringer
 • Procesfacilitering og projektstyring
 • Metodeudvikling og evalueringsopgaver
 • Rådgivningsopgaver for jobcentre og virksomheder om centrale emner på beskæftigelsesområdet
 • Cabis rådgivende ekspert på integrations- og kontanthjælpsområdet
 • Udarbejdelse af forandringsteorier med fokus på effektstyring
 • Afholdelse af medarbejderworkshops, indsamling og bearbejdning af data samt afrapportering.

Uddannelsesbaggrund

 • Cand.scient.pol. fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

Erhvervsbaggrund

 • Konsulent ved Drift-og udvikling i Social og Arbejdsmarked, Randers Kommune
 • AC-fuldmægtig ved Sundhedsafdelingen, Herning Kommune
 • AC-fuldmægtig ved Forvaltningen for Kultur, Fritid og Beskæftigelse, Favrskov Kommune
 • AC-fuldmægtig ved Børne- og kulturforvaltningen, Hinnerup Kommune.