Carl Eric Blach Overgaard

Som seniorkonsulent i Cabi står Carl Eric på en solid viden om beskæftigelsesområdet særligt fra unge-, udsatte- og integrationsområdet. Praksiserfaringer fra kommunale ansættelser på hhv. social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområderne har givet Carl Eric stor indsigt i forhold til tværgående, forvaltningsmæssige og politiske beslutningsprocesser. 
Som en del af Cabis evalueringsteam er han med til at sikre kompetent sparring og fokus på resultater og effekter ift. udviklingsprojekter eller ift. daglig drift.
Carl Eric har stor erfaring med projektledelse og –styring, dataanalyse, procesfacilitering og metodeudvikling. Som Cabis vidensperson på GDPR-området har han desuden indsigt i kravene til persondatahåndtering.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Konsulentopgaver (om fx socialt frikort, STU, Socialøkonomiske virksomheder, integration af flygtninge og forebyggelse af sygefravær)
 • Procesfacilitering og projektstyring
 • Rådgivningsopgaver for jobcentre og virksomheder om centrale emner på beskæftigelsesområdet
 • Cabis rådgivende ekspert på unge-, integrations- og kontanthjælpsområdet
 • Levering af data og analyser og formidling af resultater
 • Metodeudvikling og evalueringsopgaver
 • Udarbejdelse af forandringsteorier med fokus på effektstyring.

Uddannelsesbaggrund

 • Cand.scient.pol. fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

Erhvervsbaggrund

 • Konsulent ved Drift-og udvikling i Social og Arbejdsmarked, Randers Kommune
 • AC-fuldmægtig ved Sundhedsafdelingen, Herning Kommune
 • AC-fuldmægtig ved Forvaltningen for Kultur, Fritid og Beskæftigelse, Favrskov Kommune
 • AC-fuldmægtig ved Børne- og kulturforvaltningen, Hinnerup Kommune.