Anette Hansen

Anette rådgiver bl.a. virksomheder og jobcentre om de handicapkompenserende ordninger, mentor og beskæftigelse for mennesker med psykiske funktionsnedsættelser

Hun har også solid erfaring med projektledelse, -udvikling og design og stor erfaring i at give sparring til både virksomheder og jobcentre, der gerne vil udvikle på indsatser for at inkludere og fastholde mennesker i beskæftigelse.

Anette er skarp til at designe og gennemføre analyser fx inden for sygefraværsområdet og laver evalueringsopgaver, kompetenceudvikling og proceskonsultation. Temamæssigt har hun bred viden indenfor beskæftigelsesområdet.

Anette er desuden underviser på vores kurser, se vores kursusoversigt 

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Særlig viden og rådgivning ift. mentorområdet, psykiske funktionsnedsættelser, socialt frikort og de handicapkompenserende ordninger
 • Design og gennemførelse af analyser særligt på sygefraværsområdet
 • Projektudvikling og design
 • Projektledelse
 • Facilitering af udviklingsprocesser fra ide til handleplan
 • Alle typer af konsulentopgaver med henblik på udvikling af indsatsen for at integrere og fastholde udsatte borgere på arbejdsmarkedet. Fra analyse, research, ideudvikling, projektbeskrivelse- og gennemførelse til mindre ad hoc-opgaver.

Uddannelsesbaggrund

 • Designtænkning, Designskolen Kolding
 • Procesfacilitering, Green & Andersen
 • 4 semestre på Diplom i projektledelse VIAUC
 • Systemisk konsulentuddannelse
 • Pressekørekort
 • Socialrådgiver.

Erhvervsbaggrund

 • FormidlingsCenter Århus, formidlingskonsulent
 • Freelancer, evaluerings- og analyseopgaver inden for beskæftigelsesområdet
 • Revalideringsklinikken, Århus, socialrådgiver
 • Grenaa Kommune, projektleder
 • Den sociale Højskole, fuldmægtig.