Anette Hansen

Anette Hansen rådgiver virksomheder og jobcentre og løser en bred vifte af opgaver inden for beskæftigelsesindsatsen. Anette har særlig ekspertviden indenfor mentorområdet, sygefraværsområdet og job og handicap. Metodisk har hun omfattende erfaring med bl.a. evaluerings- og analyseopgaver, kompetenceudvikling, proceskonsultationer og projektudvikling og -styring.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Konsulent på evaluering af mulighedserklæringen
 • Projektleder på ”Kompensation til flere”. Projektet udvikler på anvendelsen af kompenserende ordninger i forhold til borgere med psykiske funktionsnedsættelser
 • Skribent på publikationer vedr. sygefravær og arbejdsmiljø bl.a. for Industriens Arbejdsmiljøbrancheråd
 • Løser opgaver indenfor sygefravær
 • Ekspert på mentorområdet
 • Afholder løbende mentoroplæg og kurser på landets jobcentre, i netværk og lignende
 • Udvikler løbende informationsmateriale til Cabis temaside om mentorordninger
 • Alle typer af konsulentopgaver med henblik på udvikling af indsatsen for at integrere og fastholde udsatte borgere på arbejdsmarkedet. Fra analyse, research, ideudvikling, projektbeskrivelse-, gennemførelse- og formidling til mindre ad hoc-opgaver for centrale eller lokale rekvirenter.

Uddannelsesbaggrund

 • Procesfacilitering, Green & Andersen
 • 4 semestre på Diplom i projektledelse VIAUC
 • Systemisk konsulentuddannelse
 • Pressekørekort
 • Socialrådgiver.

Erhvervsbaggrund

 • FormidlingsCenter Århus, formidlingskonsulent
 • Freelancer, evaluerings- og analyseopgaver inden for beskæftigelsesområdet
 • Revalideringsklinikken, Århus, socialrådgiver
 • Grenaa Kommune, projektleder
 • Den sociale Højskole, fuldmægtig.