Onboarding

Det er altid vigtigt at sørge for en god modtagelse af nye medarbejdere i virksomheden. Og når det drejer sig om onboarding af nye medarbejdere, som samtidig kan have forskellige udfordringer med i bagagen, så bliver det endnu vigtigere.

Det betaler sig at gøre en indsats, når en ny medarbejder skal sluses ind i virksomheden. Der kan være særlige forhold, man skal være opmærksom på, alt efter hvad det er for en ny medarbejder, man har ansat.

 

Overblik: Hvor finder jeg information om onboarding af min nye medarbejder

 

""


Onboarding af nydanskere

Der er særlige ting, I skal være opmærksomme på, når I modtager nydanske medarbejdere på arbejdspladsen. Få gode råd til, hvordan I får den bedste start på samarbejdet.

Onboarding af nydanskere

-


Onboarding af ledige med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet

Det kræver lidt ekstra at sikre en god onboarding af mennesker, som har ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Læs mere om, hvordan I griber det an.

Onboarding af ledige

""


Onboarding af psykisk sårbare

Du kan med fordel have fokus på en god forberedelse, når du skal introducere en psykisk sårbar til den nye arbejdsplads. Få redskaber til onboarding og gode råd.

Onboarding af psykisk sårbare

-


Onboarding af unge

Unge mennesker uden erfaringer fra arbejdsmarkedet kender oftest ikke normerne på en arbejdsplads. Læs om, hvordan du modtager nye, unge medarbejdere.

Onboarding af unge

""

Onboarding af veteraner

Veteraner er vant til et arbejde med tydelig struktur og hierarki. Det kan du med fordel tænke ind i introduktionsforløbet for en tidligere udsendt.

Onboarding af veteraner

""

Onboarding af fritidsjobbere

Skal du tage imod en ung fritidsjobber? Så brug guiden til god modtagelse og fastholdelse af fritidsjobbere og download tjeklisten til et god start.

Onboarding af fritidsjobbere