SVAR

Elever og lærlinge < 25

Ved at tage elever og lærlinge ind bidrager I til, at der også fremover er veluddannede medarbejdere inden for jeres branche.

Kontakt altid dit lokale jobcenter for vejledning i den konkrete situation. Læs her som forberedelse, inden du kontakter jobcentret.

Før man kan tage elever, skal virksomheden godkendes som praktiksted af det faglige udvalg. Kontakt erhvervsskolen for at høre nærmere.

Erhvervsuddannelser veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleperioder. Uddannelseslængden varierer, men er ofte fire år. Der findes forskellige uddannelsesaftaler, når I tager en elev.

Man kan vælge en:

  • ordinær uddannelsesaftale, hvor eleven er ansat i virksomheden gennem hele uddannelsen
  • kort uddannelsesaftale, hvor eleven er ansat i én praktikperiode og et hovedforløb
  • kombinationsaftale, hvor eleven er ansat i forskellige virksomheder gennem uddannelsen
  • ny mesterlære, hvor eleven er ansat i virksomheden gennem hele uddannelsen – helt fra start, hvor forløbet i virksomheden erstatter grundforløbet på erhvervsskolen
  • delaftale, hvor eleven er ansat i èn praktikperiode som en del af uddannelsen i et praktikcenter.

Eleven får elevløn i den tid, uddannelsen varer hos jer. Der er en prøvetid på tre måneder, hvor aftalen kan ophæves.

Vær opmærksom på, at med aftalen om praktikplads-AUB belønner man virksomheder, som uddanner elever og lærlinge. Virksomheder, som ikke bidrager tilstrækkeligt skal betale et ekstra bidrag til praktikplads-AUB. Læs mere om reglerne

Der er også mulighed for at uddanne unge gennem andre typer af forløb.

STU – særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Uddannelsen er for unge med særlige behov – fx unge med udviklingshæmning. Forløbet tilrettelægges individuelt og er en kombination af praktik i en virksomhed og undervisning. Der er ingen afsluttende eksamen på STU. Eleven får ikke løn i sin praktik.

FGU - den forberedende grunduddannelse. I FGU er der mulighed for EGU – erhvervsgrunduddannelse. Den to-årige uddannelse skal forberede unge til at tage en erhvervsuddannelse eller komme i job. Uddannelsen består først og fremmest af praktik i en virksomhed, som suppleres med en skoledel, som fx kan bestå af AMU-kurser og danskundervisning. Eleven får løn i praktikperioderne.

FORDELE

Ved at tage elever eller lærlinge bidrager I til, at det fremover er muligt at rekruttere faglærte medarbejdere til virksomheden. Med STU eller EGU bidrager I til, at unge gennem et forløb i en virksomhed bliver klar til at gå i gang med en erhvervsuddannelse eller få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

✓ MERE VIDEN

Læs mere om uddannelser for unge på uvm.dk eller på praktikpladsen.dk

Læs mere i vores tema om unge

Find dit lokale jobcenter 

Relaterede svar

Virksomhedsrevalidering
Virksomhedsrevalidering handler om at lave et samlet uddannelses- eller optræningsforløb i en virksomhed for personer, der har begrænsninger i arbejdsevnen. Derved er du med til at sikre, at de bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet.
Småjob/ lønnede timer
En ansættelse på få timer kan være en god løsning, hvis der er afgrænsede opgaver, der kan løses. En ansættelse på få timer kan gøre en forskel for den ledige – både økonomisk og i forhold til troen på en fremtid på arbejdsmarkedet.
IGU - Integrationsuddannelsen
En to-årig uddannelse, hvor flygtninge og familiesammenførte til flygtninge bliver opkvalificeret.
Kontakt os
Brug for at blive klædt endnu bedre på, inden du kontakter jobcentret? Tag fat i os, det er gratis!
Metode og værktøj

Indslusning og rekruttering

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere?

Få overblikket
Metode og værktøj

Når du vil forebygge eller fastholde

Vil du fastholde medarbejdere på arbejdspladsen på trods af sygdom, nedskæringer eller omorganiseringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader som nedslidning og stress?

Få overblikket