SVAR

Virksomhedsrevalidering

Et uddannelses- eller optræningsforløb i en virksomhed for personer med begrænsninger i arbejdsevnen.

Kontakt altid dit lokale jobcenter for vejledning i den konkrete situation. Læs her som forberedelse, inden du kontakter jobcentret.

Virksomhedsrevalidering handler om at lave et samlet uddannelses- eller optræningsforløb i en virksomhed for personer, der har begrænsninger i arbejdsevnen. Derved er du med til at sikre, at de bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det kan fx være IT-medarbejderen, som skal omplaceres til et nyt arbejdsområde inden for branchen, eller personer der skal skifte til en helt anden branche.

Udarbejdelsen af ”min plan”

Indholdet i virksomhedsrevalideringen aftales i ”min plan”, som er en aftale mellem en person og jobcentret. En revalidering går ud på at optræne eller genoptræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer, så personen kan opnå ordinær beskæftigelse – ofte i et nyt fag. Virksomhedsrevalideringen skal primært rettes mod områder med mangel på arbejdskraft.

Varigheden aftales individuelt, men dog så kort som muligt. Personen kan maksimalt modtage revalideringsydelse i fem år.

Revalidering som en kombination

Virksomhedsrevalidering kombineres oftest med flere typer ordninger, som virksomhedspraktik, løntilskud og elev/lærlingeforløb.

Fordele

Giver personer med begrænsninger i arbejdsevnen – fx efter ulykker, sygdom eller sociale forhold – mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

✓ MERE VIDEN

Læs mere om revalidering 

Find dit lokale jobcenter 

Relaterede svar

Virksomhedspraktik
Få opkvalificeret en ledig gennem en virksomhedspraktik hos jer, og få samtidig mulighed for at se den potentielt kommende medarbejder an inden en ansættelse.
Voksenlærling > 25
Virksomheder har mulighed for at få et tilskud til lønnen til medarbejdere og ledige over 25 år, som ønsker at gå i voksenlære. Tre grupper kan benytte ordningen.
Skånejob (løntilskud til førtidspensionister)
Ved at ansætte en førtidspensionist i skånejob kan I få løst lettere opgaver på få timer
Kontakt os
Brug for at blive klædt endnu bedre på, inden du kontakter jobcentret? Tag fat i os, det er gratis!
Metode og værktøj

Når du vil forebygge eller fastholde

Vil du fastholde medarbejdere på arbejdspladsen på trods af sygdom, nedskæringer eller omorganiseringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader som nedslidning og stress?

Få overblikket
Metode og værktøj

Indslusning og rekruttering

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere?

Få overblikket