SVAR

Fleksjob

Personer med varigt nedsat arbejdsevne kan tildeles et fleksjob. Virksomheden betaler kun løn for de timer, medarbejderen yder.

Kontakt altid dit lokale jobcenter for vejledning i den konkrete situation. Læs her som forberedelse, inden du kontakter jobcentret.

Lønudgift

Som virksomhed betaler du kun for de effektive arbejdstimer, som den fleksjobansatte yder. Ved sygdom ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, og der kan ydes tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance. (Bemærk: For fleksjobbere ansat før 1. januar 2013 gælder andre regler - læs mere om disse regler her)

Løn og øvrige arbejdsvilkår fastsættes efter aftale mellem fleksjobberen og arbejdsgiveren. På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne tage udgangspunkt i overenskomsten.

Aftale om fleksjob

I samarbejde mellem jobcentret, arbejdsgiver og arbejdstager vurderes arbejdsevnen i arbejdstimer og effektivitet i forhold til det konkrete job, eventuelt baseret på en forudgående praktikperiode. Din medarbejder får løn for den arbejdsindsats, vedkommende reelt yder.

Det betyder, at er en fleksjobansat ti timer om at udføre syv timers arbejde, fx grundet nedsat tempo eller behov for hvile, betales der kun løn for syv timer.

Arbejdsområder

Fleksjob kan oprettes indenfor alle arbejdsområder.

Første gang en person tildeles fleksjob, er det for en femårig periode, da mange arbejdstagere har mulighed for bedring.

Som arbejdsgiver skal du være åben for, at arbejdsevnen for din medarbejder i fleksjob kan udvikles i ansættelsesperioden, og at jobbet derfor kan tilpasses. Udvikling i jobbet er en naturlig del af den løbende dialog med alle medarbejdere. Det gælder også for de medarbejdere, som er ansat i fleksjob.

Er personen over 40 år, kan der efter første fleksjob bevilges permanent fleksjob, når kommunen vurderer, at personen aldrig bliver i stand til at varetage almindeligt arbejde på ordinære vilkår.

Fleksjobberen får samtidig ydelse fra kommunen

Lønindtægten fra arbejdsgiveren suppleres af en fleksydelse fra kommunen, som udbetales direkte til den ansatte i fleksjob. Størrelsen af ydelsen fra kommunen afhænger af lønindtægten.

For de fleste fleksjobbere betyder det, at jo flere timer, de arbejder, jo bedre indtjening. Denne nye ordning er derfor med til at motivere til at arbejde så mange timer som muligt.

Fordele

Har du opgaver, der skal løses, men ikke tilstrækkeligt mange til at etablere et fuldtidsjob, så kan ansættelse af en fleksjobber være en god løsning.

Som virksomhed får I mulighed for at ansætte eller beholde en faglig kompetent medarbejder med begrænsninger i arbejdsevnen.

✓ MERE VIDEN

Læs mere om ansættelse af medarbejdere i fleksjob

Har du en medarbejder ansat, hvis arbejdsevne er er blevet varigt nedsat, fx grundet sygdom eller skade? Så læs mere om fastholdelsesfleksjob

Find dit lokale jobcenter 

Relaterede svar

Løntilskud
Denne ordning giver virksomheden mulighed for at ansætte en ny medarbejder med tilskud, mens vedkommende får oplært eller genoptrænet sine faglige, sociale eller sproglige kompetencer.
56-aftale
Med en §56-aftale kan virksomheden få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, når der er tale om en kronisk eller langvarig sygdom hos medarbejderen.
Hjælpemidler
Jobcentret kan yde tilskud til hjælpemidler til personer med et handicap, når der er tale om hjælpemidler, som ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen.
Kontakt os
Brug for at blive klædt endnu bedre på, inden du kontakter jobcentret? Tag fat i os, det er gratis!
Metode og værktøj

Når du vil forebygge eller fastholde

Vil du fastholde medarbejdere på arbejdspladsen på trods af sygdom, nedskæringer eller omorganiseringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader som nedslidning og stress?

Få overblikket
Metode og værktøj

Indslusning og rekruttering

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere?

Få overblikket