SVAR

Jobrotation

Jobrotation giver virksomheder mulighed for at efteruddanne ansatte samtidig med, at en ledig vikar varetager den ansattes arbejdsopgaver.

Kontakt altid dit lokale jobcenter for vejledning i den konkrete situation. Læs her som forberedelse, inden du kontakter jobcentret.

Jobrotation er en mulighed for både private og offentlige virksomheder. Tilskudsperioden er på max seks måneder, og medarbejderen skal have været ansat i min. tre måneder inden start på efteruddannelsen.

Der er to forskellige måder at organisere jobrotation:

1: Den ansatte kommer på efteruddannelse med godtgørelse. Samtidig ansættes en ledig på overenskomstmæssige vilkår med et tilskud fra jobcentret til løn og uddannelsesudgifter.

2: Den ansatte, som højst har en erhvervsuddannelse eller har en forældet uddannelse, kommer på efteruddannelse med løn, og arbejdsgiver får jobrotationsydelse fra jobcentret. Samtidig ansættes en eller flere ledige som vikar på overenskomstmæssige vilkår. Jobrotationsydelsen er højeste dagpengesats plus 60 %.

Den ledige, der ansættes som vikar, skal have været ledig i min. seks måneder. Man kan ikke ansættes som vikar i jobrotationsordning i den virksomhed, hvor man senest har været ansat. Vikaren skal mindst være ansat ti timer pr. uge. Uddannelsen må ikke være en del af en uddannelsesaftale, som ender med en erhvervsuddannelse.

Jobcentret kan hjælpe med at planlægge forløbet og etablere kontakt til relevante uddannelsesinstitutioner. Virksomheden kan også kontakte VEU-centret og høre om mulighederne for efteruddannelse af medarbejdere.

FORDELE

Virksomhedens medarbejdere får et kompetenceløft samtidig med, at produktionen opretholdes. Samtidig får virksomheden mulighed for at vurdere, om vikarerne skal være fremtidige medarbejdere.

✓ MERE VIDEN

Få overblik over uddannelsesmulighederne

Læs mere om jobrotation

Find dit lokale jobcenter 

Relaterede svar

Efteruddannelse
Der er forskellige muligheder for at videre- og efteruddanne medarbejderne, så de har de rette kompetencer til at møde de krav, der stilles i fremtiden.
Voksenlærling > 25
Virksomheder har mulighed for at få et tilskud til lønnen til medarbejdere og ledige over 25 år, som ønsker at gå i voksenlære. Se de grupper, der kan benytte ordningen.
Virksomhedspraktik
Få opkvalificeret en ledig gennem en virksomhedspraktik hos jer, og få samtidig mulighed for at se den potentielt kommende medarbejder an inden en ansættelse.
Kontakt os
Brug for at blive klædt endnu bedre på, inden du kontakter jobcentret? Tag fat i os, det er gratis!
Metode og værktøj

Når du vil forebygge eller fastholde

Vil du fastholde medarbejdere på arbejdspladsen på trods af sygdom, nedskæringer eller omorganiseringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader som nedslidning og stress?

Få overblikket
Metode og værktøj

Indslusning og rekruttering

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere?

Få overblikket