SVAR

Efteruddannelse

Der er forskellige muligheder for at videre- og efteruddanne medarbejderne, så de har de rette kompetencer til at møde de krav, der stilles i fremtiden.

Kontakt altid dit lokale jobcenter for vejledning i den konkrete situation. Læs her som forberedelse, inden du kontakter jobcentret.

Sæsonudsving eller lavkonjunkturer kan anvendes til efteruddannelsesaktiviteter. På den måde kan medarbejdernes kompetencer fastholdes og udvides til gavn for virksomheden fremadrettet. Der findes mange forskellige muligheder for efteruddannelse og for økonomisk støtte hertil.

Efteruddannelse kan være helt grundlæggende boglige kompetencer eller AMU-kurser. For de fleste medarbejder er der ikke udfordringer med at tage efteruddannelse. Men for nogle medarbejdere kan der, fx på grund af læsevanskeligheder, sprogproblemer eller andet, være behov for at starte det rigtige sted. Det kan fx være et læsekursus inden man starter på faglige kurser, eller det kan være at få de rette hjælpemidler på banen, når man skal i gang med et fagligt kursus.

Det kan være en god ide at starte med en kompetenceafklaring hos en AMU-udbyder. Her vurderer man medarbejderens reelle kompetencer og kan derefter lave den rigtige plan for efteruddannelse.

efterudannelse.dk kan man få overblik over uddannelsesmuligheder, tilmelde sig kurser og søge VEU-godtgørelse og befordringsgodtgørelse. VEU-godtgørelse svarer til den højeste dagpengesats.

voksenuddannelse.dk kan man også få overblik over de forskellige efteruddannelsesmuligheder.

eVejledning.dk er der mulighed for at tale med en erfaren vejleder, som har overblik over mulighederne. Ring på 7022 2207 eller mail på voksen@evejledning.dk

Der findes forskellige økonomiske vilkår for forskellige uddannelser. Fx har AMU-kurser en deltagerbetaling på mellem 126 – 188 kr./dag for personer i AMU-målgruppen. Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse. På FVU er der ingen deltagerbetaling, og der er mulighed for at søge SVU-godtgørelse.

En række arbejdsgiverforeninger har kompetencefonde. Gennem kompetencefondene har virksomheder og medarbejdere mulighed for at søge penge til medarbejderens selvvalgte uddannelse op til ti dage. Læs mere og søg refusion på kompetencefonde.dk

Med en sporskifteordning kan medarbejdere inden for en række brancher søge støtte til sporskifte for medarbejdere, som er nedslidte eller i fare for at blive nedslidte. Forløbet på max 40 arbejdsdage kan bestå af vejledning – fx individuel kompetencevurdering, erhvervsrettet efteruddannelse og eventuelt praktik i en anden virksomhed. Der er mulighed for at søge lønkompensation på max 260 kr./timen samt evt. deltagerbetaling på kurserne. Sporskifte er en mulighed frem til 2021.

Læs mere om sporskifteordningen her og på star.dk

Med omstillingsfonden har medarbejdere, som har en gymnasieuddannelse eller en erhvervsuddannelse som højeste uddannelse, mulighed for at søge støtte op til 10.000 kr. til deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Der er samtidig mulighed for at søge SVU. Læs mere om omstillingsfonden

FORDELE

Er alle medarbejdere veluddannede til deres opgaver, betyder det bedre opgaveløsning og større fleksibilitet. Med veluddannede medarbejdere er I bedre rustet til de krav, der stilles i fremtiden.

✓ MERE VIDEN

Find dit lokale jobcenter 

Relaterede svar

Jobrotation
Jobrotation giver virksomheder mulighed for at efteruddanne ansatte samtidig med, at en ledig vikar varetager den ansattes arbejdsopgaver.
Voksenlærling > 25
Virksomheder har mulighed for at få et tilskud til lønnen til medarbejdere og ledige over 25 år, som ønsker at gå i voksenlære.
IGU
IGU - Integrationsuddannelsen – er en to-årig uddannelse til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.
Kontakt os
Brug for at blive klædt endnu bedre på, inden du kontakter jobcentret? Tag fat i os, det er gratis!
Metode og værktøj

Når du vil forebygge eller fastholde

Vil du fastholde medarbejdere på arbejdspladsen på trods af sygdom, nedskæringer eller omorganiseringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader som nedslidning og stress?

Få overblikket
Metode og værktøj

Indslusning og rekruttering

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere?

Få overblikket