SVAR

Jobcentrets opfølgningssamtaler

Jobcentret skal lave opfølgning på medarbejderes sygdom senest otte uger fra første fraværsdag.

Kontakt altid dit lokale jobcenter for vejledning i den konkrete situation. Læs her som forberedelse, inden du kontakter jobcentret.

Jobcentret kontakter som udgangspunkt virksomheden i forbindelse med den første samtale med den sygemeldte medarbejder. Det er her, man som arbejdsgiver kan opstarte en dialog med kommunen om arbejdspladsens mulighed for, at medarbejderen helt eller delvist kan vende tilbage til arbejdspladsen.

Formålet med jobcentrets opfølgning er at sikre, at den sygemeldte så vidt muligt kommer tilbage til sit job. Derfor er fastholdelse af den sygemeldtes jobfokus og kontakten til arbejdsgiveren et centralt element i hele opfølgningen.

Kan medarbejderen hverken helt eller delvist vende tilbage til jobbet, vurderer jobcentret, om medarbejderen kan deltage i tilbud med henblik på at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilbud kan fx være vejledning, træning, opkvalificering eller virksomhedspraktik.

FORDELE

Med jobcentrets kontakt til virksomheden kan forskellige ordninger og redskaber komme i anvendelse, og kommunen kan dermed understøtte en bæredygtig plan for tilbagevenden til arbejdet.

✓ MERE VIDEN

Hvis der er risiko for, at fraværet bliver længerevarende, kan man som arbejdsgiver anmode om et såkaldt "fast track" via Nemrefusion. Fast track medfører en tidlig indsats for den sygemeldte. Læs mere om fast track

Mulighedserklæringen er et af de redskaber, du kan bruge i forbindelse med, at din medarbejder er sygemeldt. Læs alt om mulighedserklæringen her på siden og hent skabelon i word til at udfylde. Læs om love og regler i forbindelse med mulighedserklæringen

Som virksomhed skal du være opmærksom på, at du ikke må spørge til medarbejderens diagnose, men gerne til sygdommens konsekvenser for arbejdet.

Find dit lokale jobcenter 

Relaterede svar

Virksomhedspraktik
Få opkvalificeret en ledig gennem en virksomhedspraktik hos jer, og få samtidig mulighed for at se den potentielt kommende medarbejder an inden en ansættelse.
Fastholdelsesplan
En fastholdelsesplan sikrer en mere kvalificeret tilbagevending til arbejdet. Dertil kan det være et godt evalueringsværktøj til den løbende opfølgning på medarbejderens sygdom.
§56-aftale
Med en §56-aftale kan virksomheden få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, når der er tale om en kronisk eller langvarig sygdom hos medarbejderen.
Kontakt os
Brug for at blive klædt endnu bedre på, inden du kontakter jobcentret? Tag fat i os, det er gratis!
Metode og værktøj

Når du vil forebygge eller fastholde

Vil du fastholde medarbejdere på arbejdspladsen på trods af sygdom, nedskæringer eller omorganiseringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader som nedslidning og stress?

Få overblikket
Metode og værktøj

Indslusning og rekruttering

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere?

Få overblikket