SVAR

§56-aftale

Med en § 56-aftale kan virksomheden få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, når der er tale om en kronisk eller langvarig sygdom hos medarbejderen. Dermed aflaster en § 56-aftale virksomheden, når der er medarbejdere, som har øget risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behandling.

Kontakt altid dit lokale jobcenter for vejledning i den konkrete situation. Læs her som forberedelse, inden du kontakter jobcentret.

En virksomhed og medarbejder kan indgå en § 56-aftale, hvis det forventes, at medarbejderens lidelse vil medføre fravær på mindst ti dage om året.

Aftalen kan tildeles for to år ad gangen og vedrører kun fravær relateret til medarbejderens kroniske lidelse.

Ansøgningen om § 56 skal indgives til medarbejderens bopælskommune og skal godkendes af jobcentret. Der skal være en lægeerklæring for at dokumentere, at der er tale om en kronisk sygdom, som vil betyde mere end ti fraværsdage om året.

Muligheden gælder alle ansatte. Vær opmærksom på, at ansatte i fleksjob allerede gennem deres fleksjobordning har ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag.

Når der er tale om selvstændigt erhvervsdrivende er der en lignende ordning. Den hedder § 58.

FORDELE

Det kan give større tryghed for medarbejderen, og samtidig belaster fraværet i mindre grad virksomheden økonomisk.

✓ MERE VIDEN

Læs mere om §56

Find relevante blanketter på jobnet.dk

Læs mere om de almindelige betingelser for ret til sygedagpenge

Find dit lokale jobcenter 

Relaterede svar

Delvis syge- eller raskmelding
En delvis syge- eller raskmelding efter et længere sygdomsforløb er en god måde at aflaste en medarbejder ved behov for nedsat tid.
Personlig assistance
Jobcentret kan yde tilskud til personer med et fysisk eller psykisk handicap, når der er opgaver, som medarbejderen ikke kan klare på grund af en varig og betydelig funktionsnedsættelse.
Fastholdelsesplan
En fastholdelsesplan sikrer en mere kvalificeret tilbagevending til arbejdet. Dertil kan det være et godt evalueringsværktøj til den løbende opfølgning på medarbejderens sygdom.
Kontakt os
Brug for at blive klædt endnu bedre på, inden du kontakter jobcentret? Tag fat i os, det er gratis!
Metode og værktøj

Når du vil forebygge eller fastholde

Vil du fastholde medarbejdere på arbejdspladsen på trods af sygdom, nedskæringer eller omorganiseringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader som nedslidning og stress?

Få overblikket
Metode og værktøj

Indslusning og rekruttering

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere?

Få overblikket