SVAR

IGU – integrationsuddannelsen

IGU er en to-årig uddannelse, hvor flygtninge og familiesammenførte til flygtninge bliver opkvalificeret til at kunne få job eller gå i gang med en erhvervsuddannelse.

Kontakt altid dit lokale jobcenter for vejledning i den konkrete situation. Læs her som forberedelse, inden du kontakter jobcentret.

IGU består af en kombination af praktik på en offentlig eller privat virksomhed og et skoleforløb, som tilrettelægges individuelt.

Praktikperioden, på mindst 25 timer ugentligt i gennemsnit, skal give IGU-eleven viden og praktiske færdigheder inden for faget. I praktikdelen betaler arbejdsgiver løn svarende til EGU-satsen i overenskomsten. Hvis der ikke er en sådan lønsats i overenskomsten, betaler arbejdsgiver elevlønnen for 1. og 2. år. IGU-eleven er i øvrigt ansat på overenskomstmæssige vilkår.

Skoledelen på 20 uger supplerer IGU-uddannelsen med fx danskundervisning, AMU-kurser, FVU – (forberedende voksenundervisning), fag på 9. eller 10. klasses-niveau alt efter det konkrete behov.

En IGU kan oprettes i forlængelse af, at den pågældende har været i virksomhedspraktik i virksomheden. Hvis den pågældende har været ansat i virksomheden, skal der gå tre måneder fra ansættelsen er ophørt, til et IGU-forløb kan starte.

Når virksomheden ansætter IGU-eleven, laver arbejdsgiver en IGU-aftale, som beskriver arbejdsområder, funktioner og planen for det samlede forløb. Arbejdsgiver laver også en undervisningsplan for skoledelen. Aftalerne underskrives og oprettes i VITAS.

Når forløbet er afsluttet, udsteder virksomheden et uddannelsesbevis.

Find skabeloner til aftaler

Der er en bonus til virksomheder, som ansætter en IGU-elev.

Læs mere om målgruppen og regler for IGU

Der er tale om en forsøgsordning. Uddannelsesforløb kan påbegyndes frem til 31.12.2027.

✓ MERE VIDEN

Læs mere om IGU her 

Læs om love og regler for IGU her 

Find gode værktøjer til at rekruttere og samarbejde med nydanske medarbejdere her 

Find dit lokale jobcenter 

Relaterede svar

Voksenlærling > 25
Virksomheder har mulighed for at få et tilskud til lønnen til medarbejdere og ledige over 25 år, som ønsker at gå i voksenlære. Se de grupper, der kan bruge ordningen.
Virksomhedspraktik
Få opkvalificeret en ledig gennem en virksomhedspraktik hos jer, og få samtidig mulighed for at se den potentielt kommende medarbejder an inden en ansættelse.
Småjob/ lønnede timer
En ansættelse på få timer kan være en god løsning for virksomheden, hvis der er afgrænsede opgaver, der kan løses på få timer. Det kan gøre en stor forskel for den ledige.
Kontakt os
Brug for at blive klædt endnu bedre på, inden du kontakter jobcentret? Tag fat i os, det er gratis!
Metode og værktøj

Indslusning og rekruttering

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere?

Få overblikket
Metode og værktøj

Når du vil forebygge eller fastholde

Vil du fastholde medarbejdere på arbejdspladsen på trods af sygdom, nedskæringer eller omorganiseringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader som nedslidning og stress?

Få overblikket