Bliv klogere på forløbet ved Fast track

Startskuddet for et Fast track-forløb gives enten af arbejdsgiver eller af den sygemeldte selv via en anmodning til jobcentret om tidlig opfølgning ved sygdom.

Jobcentret kan desuden selv tage initiativ til Fast track gennem eksisterende fastholdelsesindsatser i samarbejde med virksomhederne.

Fast track gælder i risikosager, hvor sygemeldingen forventes at vare over otte uger. Trinene i Fast track er:

  1. Arbejdsgiver eller medarbejder anmoder om Fast track inden for fem uger fra første sygedag.
  2. Jobcentret indkalder til samtale senest to uger efter anmodningen – hvis medarbejderen er indforstået med det.
  3. Medarbejderen opsøger egen læge inden samtalen med jobcentret.
  4. Jobcentret, arbejdsgiveren og medarbejderen lægger ved samtalen en plan for, hvordan medarbejderen hurtigst muligt kan vende tilbage til jobbet.

Du skal sørge for at få svar på:

  1. Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen?
  2. Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet?
  3. Har I forsøgt at tilpasse arbejdet til den sygemeldtes tilstand?

Arbejdsgiveren kan besvare spørgsmålene, når sygemeldingen indberettes i virk.dk. Alternativt skal sygedagpengemedarbejderne i kommunen indhente svarene fra medarbejderen.

Kommunen er forpligtet til at informere virksomhederne om muligheden for Fast track - og i den forbindelse gøre opmærksom på, hvad jobcentret kan tilbyde af virksomhedsservice

Fast track forløbet i billeder

Fast track forløbet kan grafisk illustreres sådan her (du kan klikke på alle billederne for at få vist større versioner):

Grafisk illustration: Virksomheden

Grafisk illustration: Den sygemeldte

Grafisk illustration: Lægen

Grafisk illustration: Plan

- Cabis materiale om Fast track giver os noget, vi kan bruge internt i jobcentret - og eksternt, når vi møder virksomhederne for at tale om tidlig sygefraværsindsats. Dét er der efterspørgsel på.

Leder, jobcenter Halsnæs.

Læs mere om sygedagpenge

Læs blandt andet om jobafklaringsforløb og om sygedagpengemodellen:

Viden og baggrund

TTA- trappemodel for kategori 2-sager

TTA- Trappemodellen for kategori 2-sager skal sikre, at den sygemeldte kommer hurtigst muligt tilbage i job eller bliver raskmeldt. Som noget nyt skal arbejdspladsen og egen læge involveres tidligt i forløbet.

Læs om trappemodellen
Viden og baggrund

Jobafklaringsforløb

Et forløb med jobafklaring kan højst vare to år. Borgeren skal inddrages i at udarbejde forløbet og får under forløbet en ydelse på kontanthjælpsniveau.

Læs om jobafklaringsforløbet

Sygedagpengemodel

Ingen modtagere af sygedagpenge kommer til at stå uden forsørgelse, men de længerevarende sager skal revurderes efter 22 uger.

Se forlængelsesreglerne
Lovstof

Fast track – anmodning om tidlig opfølgning i sygedagpengesager

Med Fast track-ordningen kan arbejdsgivere og sygemeldte – lønmodtagere, ledige og selvstændige erhvervsdrivende - anmode om tidlig opfølgning i alle sygedagpengesager, hvor den sygemeldte ikke forventes at blive fuldt raskmeldt inden for 8 uger.

Læs lovstoffet

Brug for råd og sparring om sygedagpenge?

Kontakt vores rådgiver: