Fast track

Målet med Fast track er, at den sygemeldte medarbejder får optimale betingelser for at bevare sit job, og at arbejdsgiveren hurtigt kan få sin medarbejder tilbage.

Startskuddet til et Fast track-forløb gives enten af arbejdsgiver eller af den sygemeldte selv via en anmodning til jobcentret om tidlig opfølgning ved sygdom. Anmodningen kan komme ind via virk.dk eller i oplysningsskemaet.

Jobcentret kan desuden selv tage initiativ til Fast track, hvis der er oplysninger fra arbejdsgiver eller den sygemeldte, der taler for en hurtig opfølgning. Det kan bl.a. være relevant i sager, hvor borgeren er sygemeldt med en diffus lidelse eller stress, hvor der ikke forventes raskmelding indenfor kortere tid.

Fast track gælder i risikosager, hvor sygemeldingen forventes at vare over otte uger. Trinene i Fast track er:

  1. Arbejdsgiver eller medarbejder anmoder om Fast track inden for fem uger fra første sygedag
  2. Jobcentret indkalder til samtale senest to uger efter anmodningen – hvis medarbejderen er indforstået med det
  3. Medarbejderen opsøger egen læge inden samtalen med jobcentret
  4. Jobcentret, arbejdsgiveren og medarbejderen lægger ved samtalen en plan for, hvordan medarbejderen hurtigst muligt kan vende tilbage til jobbet.

Sygedagpengemedarbejderen skal sørge for at få svar på:

  1. Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen?
  2. Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet?
  3. Har I forsøgt at tilpasse arbejdet til den sygemeldtes tilstand?

Arbejdsgiveren kan besvare spørgsmålene, når sygemeldingen indberettes i virk.dk. Alternativt skal sygedagpengemedarbejderne i kommunen indhente svarene fra medarbejderen.

Kommunen er forpligtet til at informere virksomhederne om muligheden for Fast track - og i den forbindelse kan jobcentret med fordel gøre opmærksom på, hvad jobcentret kan tilbyde af ordninger til fastholdelse

Fast track forløbet i billeder

Fast track forløbet kan grafisk illustreres sådan her (du kan klikke på alle billederne for at få vist større versioner):

Grafisk illustration: Virksomheden

Grafisk illustration: Den sygemeldte

Grafisk illustration: Lægen

Grafisk illustration: Plan

Viden og baggrund

Ordninger til fastholdelse af sygemeldte

Der findes flere ordninger og redskaber, der kan bidrage til, at den sygemeldte kan blive på sin arbejdsplads trods en sygemelding.

Læs mere

Brug for råd og sparring om sygedagpenge?

Tag fat i seniorkonsulent Anne Brændbyge, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål. Gratis service for jobcentre. 

Viden og baggrund

Samarbejde med sundhedsvæsenet

Den praktiserende læge er en nøgleperson for sygedagpengemedarbejderen.

Læs mere
Viden og baggrund

Samarbejde med faglige organisationer

A-kasse og fagforening spiller en vigtig rolle i sygedagpengeopfølgningen.

Læs mere
Viden og baggrund

Samarbejde om afklaringstilbud

I afklaringsforløb kan indgå flere forskellige tilbud eller ydelser ofte i henhold til serviceloven.

Læs mere