Kompetenceudviklingsforløb – Få flere med kognitive funktionsnedsættelser i job

Hvad skal der til, for at ledige med kognitive funktionsnedsættelser kommer i job? Hvordan får vi brugt de handicapkompenserende ordninger bedst i mødet med den ledige eller i fastholdelsen af medarbejderen? Og hvordan får vi bedst bragt ordningerne i spil overfor virksomhederne?  

Vil I gerne blive bedre til at spotte mulighederne og bringe ledige med kognitive funktionsnedsættelser i job? Med et kompetenceudviklingsforløb hos Cabi bliver I klædt godt på til at arbejde med de handicapkompenserende ordninger.

Det er dokumenteret, at den rette indsats giver resultater - og at der er mange penge at spare for den enkelte kommune.

Endelig er det en indsats, der ligger i tråd med ministermålene om at flere med handicap skal i beskæftigelse. 

Læs mere om de handicapkompenserende ordninger

-

Målgruppe

For den enkelte medarbejder kan det betyde meget, at få ordningerne på rygraden og opleve i praksis, hvor stor værdi de kan give. Og det er trygt at kunne navigere i mulighederne for både medarbejdere og ledere. 

Derfor er det vigtigt, at medarbejdere på tværs af afdelinger og funktioner (sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter) sammen indgår i kompetenceudviklingen. 

Mennesker med kognitive funktionsnedsættelser findes i alle målgrupper i jobcentret. Derfor er det også vigtigt, at medarbejdere fra afdelinger, der i dag benytter ordningerne mindst, deltager. 

Hvorfor skal I booke et kompetenceudviklingsløb hos Cabi?

 • Med et kompetenceforløb hos Cabi får I både ny viden og en praksistilgang, der giver værdi.
 • Vi sikrer et fælles vidensgrundlag på tværs af medarbejdergrupper og afdelinger. Vi sætter ordningerne i spil i relation til kognitive funktionsnedsættelser og job og ser på konkrete eksempler.
 • Vi arbejder med omsætning til praksis og ser på, hvordan man kan justere arbejdsgange for at opnå resultater.

Vi har erfaring med kompetenceudvikling fra 30 kommuner, og vi har set, hvordan forløbene giver konkrete målbare resultater.

Book et forløb eller et kursus

Vi tilbyder et intensivt undervisningsforløb med opfølgning, rene undervisningsforløb og korte introer til området. 

Kompetenceudvikling med opfølgning (dokumenteret effekt)

 • 4 undervisningsdage
 • 4 opfølgningsdage over ét år
 • 3 lederopfølgninger
 • Op til 30 deltagere

Pris: ca. 230.000 kr. ekskl. moms og transportudgifter

Book kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingsforløb

 • 4 undervisningsdage
 • Op til 30 deltagere

Pris: ca. 125.000 kr. ekskl. moms om transportudgifterBook kompetenceudviklingsforløb

Overblikskursus

 • 1 undervisningsdag
 • Op til 30 deltagere

Pris: ca. 30.000 kr. ekskl. moms og transportudgifter

Book overblikskursus

Onlinekursus

 • 1 undervisningsgang (3,5 timer)
 • Ubegrænset antal deltagere 

Pris: ca. 20.000 kr. ekskl. moms

Book onlinekursus


Det siger andre

”Forløbet med Cabi har helt konkret skærpet vores fokus og viden om de løsninger og støtteordninger, der findes, for at sikre fastholdelse eller det gode bæredygtige jobmatch for mennesker med kognitive udfordringer. Vi står med forløbet i rygsækken styrket i dialogen med både borgere og virksomheder. Medarbejdere og ledere har været begejstrede for forløbet med Cabi, fordi det har sikret både ledelsesfokus og faglig udvikling hos os." 

Mette Byskov, Arbejdsmarkedschef, Kolding Kommune

”En meget større del af organisationen har fået sat de handicapkompenserende ordninger i spil til gavn for borgere og virksomheder. Samlet har det også vist sig i et øget antal af brug af de kompenserende ordninger til gavn for den enkelt borger og samfundet generelt.”

Bjarne Mikkelsen, Afdelingsleder Virksomheds- og Uddannelsessamarbejde, Jobcenter Slagelse.

Businesscases om personlig assistance

Her præsenteres seks businesscases (regneeksempler), der illustrerer hvordan brugen af handicapkompenserende ordninger, specifikt personlig assistance, påvirker jobcentrets udgifter i helt konkrete borgersager.

Læs mere
Formular: Book et forløb

Angiv navn på organisationen
Vælg den ydelse, du ønsker at booke
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer

Ved indsendelse af formularen accepterer du Cabis persondatapolitik.

Interesseret i at høre mere?

Kontakt Carsten og hør mere om, hvordan de rette kompetencer kan gøre en stor forskel, når det gælder om at få ledige med kognitive handicap i job

Portrætbillede Carsten Lunden