SVAR

Virksomhedscenter

Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en privat eller offentlig virksomhed. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal praktikpladser til rådighed for jobcentret, sådan at ledige langt fra arbejdsmarkedet kan afprøves og udvikles i en virksomhed.

Kontakt altid dit lokale jobcenter for vejledning i den konkrete situation. Læs her som forberedelse, inden du kontakter jobcentret.

Kandidaterne skal løse opgaver på virksomheden, og kan desuden samtidig deltage i forskellige aktiviteter, der understøtter vejen ind på arbejdsmarkedet. Tanken er, at ledige lettere får arbejde, hvis de får erfaringer fra en arbejdsplads og indgår i et fællesskab med de ansatte.

Det er jobcentret, som udvælger de ledige, som kan komme i betragtning til praktikpladserne og følger op på forløbene. Virksomheden står for driften af virksomhedscentret.

De ledige, som kommer i praktik i virksomhedscentret, kræver mere støtte end ansatte på ordinære vilkår. Derfor kan jobcentret – men er ikke forpligtet til - give et fast økonomisk tilskud til mentor. Mentoren hjælper i dagligdagen med faglige, sproglige eller sociale udfordringer.

FORDELE

Virksomheden løfter en samfundsopgave ved at hjælpe ledige tættere på arbejdsmarkedet og får samtidig løst nogle arbejdsopgaver. Virksomhedscentret kan også være rekrutteringskanal til ansættelser på fuld tid eller få timer.

Medarbejdere og ledere får udfordringer og bliver udviklet ved at være mentor og kollega til kandidaterne.

✓ MERE VIDEN

Læs mere om mentor

Hvis det kunne være interessant for din virksomhed at være virksomhedscenter, så tag fat i jobcenteret. Find dit lokale jobcenter 

Relaterede svar

Virksomhedspraktik
Få opkvalificeret en ledig gennem en virksomhedspraktik hos jer, og få samtidig mulighed for at se den potentielt kommende medarbejder an inden en ansættelse.
Partnerskabs- eller samarbejdsaftale
Formalisér samarbejdet med jobcentret gennem en partnerskabs- eller samarbejdsaftale.
Fastholdelsesplan
En fastholdelsesplan sikrer en mere kvalificeret tilbagevending til arbejdet. Dertil kan det være et godt evalueringsværktøj til den løbende opfølgning på medarbejderens sygdom.
Kontakt os
Brug for at blive klædt endnu bedre på, inden du kontakter jobcentret? Tag fat i os, det er gratis!
Metode og værktøj

Når du vil forebygge eller fastholde

Vil du fastholde medarbejdere på arbejdspladsen på trods af sygdom, nedskæringer eller omorganiseringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader som nedslidning og stress?

Få overblikket
Metode og værktøj

Indslusning og rekruttering

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere?

Få overblikket