SVAR

Delvis syge- eller raskmelding

En delvis sygemelding eller delvis raskmelding efter et længere sygdomsforløb er en god måde at aflaste en medarbejder ved behov for nedsat tid i en længere sygeperiode. 

Kontakt altid dit lokale jobcenter for vejledning i den konkrete situation. Læs her som forberedelse, inden du kontakter jobcentret.

Jobcentret kan hjælpe jer med arbejdsfastholdelse og delvis syge- eller raskmelding, hvis en medarbejder har øget fravær på grund af længerevarende sygdom eller deltagelse i behandling.

Delvis sygemelding bruges til en medarbejder, som i en periode er delvist fraværende fra arbejdet grundet behandlinger - eller som på grund af sygdom kun kan klare dele af sit normale arbejde.

Delvis raskmelding bruges til medarbejdere, som efter længere tids sygdom er ved at vende tilbage til arbejdet, men har behov for at begynde på nedsat tid og derefter trappe op i tid.

Bevar medarbejderens tilknytning

Ved anvendelse af delvis syge- eller raskmelding bevarer medarbejderen tilknytning til arbejdspladsen, ligesom virksomheden bevarer gode kompetencer.

Det er en forudsætning for ordningen, at sygefraværet er på mindst fire timer om ugen.

Refusion

Der ydes refusion, indtil medarbejderen har mindre end fire timers fravær.

Refusionen gives i form af sygedagpenge i de første 22 uger. Derefter skal der tages stilling til, om sygedagpengene kan forlænges. Hvis ikke den sygemeldte er berettiget til en forlængelse, vil I efter den 22. uge være berettiget til refusion svarende til ressourceforløbsydelse.

FORDELE

Delvis syge- eller raskmelding kan forkorte eller undgå fuldtidssygemeldinger.

Delvis raskmelding kan bidrage til en glidende opstart på job og dermed reducere tilbagefald.

✓ MERE VIDEN

Læs mere om de almindelige betingelser for ret til sygedagpenge

Læs mere om sygemeldinger grundet psykisk sygdom (Indhold på vej!)

Hent skabeloner til prioriteringsskema og fastholdelsesplan på siden om delvis raskmelding

Find dit lokale jobcenter 

Relaterede svar

Mulighedserklæring
Mulighedserklæringen er en lægeattest, der kan hjælpe virksomheden med at fastholde eller bringe medarbejderen tilbage til arbejdet. Den viser fx hvilke opgaver, medarbejderen kan løse.
Jobcentrets opfølgningssamtaler
Jobcentret skal lave opfølgning på medarbejderes sygdom senest otte uger fra første fraværsdag.
Refusion ved sygefravær
Hvis medarbejderen er sygemeldt og får løn under sygdom, har virksomheden i udgangspunktet ret til refusion fra kommunen.
Kontakt os
Brug for at blive klædt endnu bedre på, inden du kontakter jobcentret? Tag fat i os, det er gratis!
Metode og værktøj

Når du vil forebygge eller fastholde

Vil du fastholde medarbejdere på arbejdspladsen på trods af sygdom, nedskæringer eller omorganiseringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader som nedslidning og stress?

Få overblikket
Metode og værktøj

Indslusning og rekruttering

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere?

Få overblikket