SVAR

Mulighedserklæring

Mulighedserklæringen er en lægeattest, der kan hjælpe virksomheden med at fastholde eller bringe medarbejderen tilbage til arbejdet. Den viser blandt andet, hvilke opgaver medarbejderen kan løse på trods af sin sygdom.

Kontakt altid dit lokale jobcenter for vejledning i den konkrete situation. Læs her som forberedelse, inden du kontakter jobcentret.

Inden udgangen af fjerde sygemeldingsuge skal virksomheden afholde en samtale med medarbejderen. Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, og hvad virksomheden kan gøre for at bakke op om en tilbagevenden. Hvis der er usikkerhed om, hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen kan varetage under sin sygdom, anbefales det at få udarbejdet en mulighedserklæring.

Mulighedserklæringen kan også bruges i indsatsen mod det hyppige, kortvarige sygefravær. Der er ingen regler for, hvor tidligt arbejdsgiveren kan kræve en mulighedserklæring, så selvom fraværet kun er kortvarigt, kan arbejdsgiveren bede om en mulighedserklæring, hvis det er relevant.

Fordele for virksomhed og medarbejder

Mulighedserklæringen er en fordel, hvis du er i tvivl om, hvilke opgaver medarbejderen kan varetage trods sygdom. En indsigt heri kan betyde, at du kan undgå en længerevarende sygemelding.

Mulighedserklæringen og fire-ugers-samtalen giver mulighed for at støtte en sygemeldt medarbejder og tilrettelægge arbejdet, så medarbejderen kan fastholde tilknytning til arbejdspladsen.

Hvis du har en medarbejder med hyppige fraværsperioder, kan erklæringen indgå i en dialog med medarbejderen om fraværet og årsager til fraværet.  

✓ MERE VIDEN

Læs mere om mulighedserklæringen her på siden og hent skabelon i word til at udfylde. Læs om love og regler i forbindelse med mulighedserklæringen

Læs mere om fastholdelse af en medarbejder

Hent skabeloner til prioriteringsskema og fastholdelsesplan på siden om delvis raskmelding

Bliv skarpere på din rolle som leder og find værktøjer til, hvordan du afholder samtaler med medarbejdere om svære emner i vores gratis publikation Når samtaler med medarbejdere er svære

Som virksomhed skal du være opmærksom på, at du ikke må spørge til medarbejderens diagnose, men gerne til sygdommens konsekvenser for arbejdet.

Find dit lokale jobcenter 

Relaterede svar

Fastholdelsesplan
En fastholdelsesplan sikrer en mere kvalificeret tilbagevending til arbejdet. Dertil kan det være et godt evalueringsværktøj til den løbende opfølgning på medarbejderens sygdom. En fastholdelsesplan har som mål, at medarbejderen kan vende hurtigere og mere sikkert tilbage til jobbet end ellers.
§56-aftale
Med en §56-aftale kan virksomheden få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, når der er tale om en kronisk eller langvarig sygdom hos medarbejderen. Dermed aflaster en §56-aftale virksomheden, når der er medarbejdere, som har øget risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behandling.
Jobcentrets opfølgningssamtaler
Jobcentret skal lave opfølgning på medarbejderes sygdom senest otte uger fra første fraværsdag. Formålet med jobcentrets opfølgning er at sikre, at den sygemeldte så vidt muligt kommer tilbage til sit job.
Kontakt os
Brug for at blive klædt endnu bedre på, inden du kontakter jobcentret? Tag fat i os, det er gratis!
Metode og værktøj

Når du vil forebygge eller fastholde

Vil du fastholde medarbejdere på arbejdspladsen på trods af sygdom, nedskæringer eller omorganiseringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader som nedslidning og stress?

Få overblikket
Metode og værktøj

Indslusning og rekruttering

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere?

Få overblikket