SVAR

Isbryderordningen - Løntilskud til nyuddannede med handicap

Isbryderordningen gør det muligt at starte ansættelsen med op til et års løntilskud for nyuddannede med en funktionsnedsættelse.

Kontakt altid dit lokale jobcenter for vejledning i den konkrete situation. Læs her som forberedelse, inden du kontakter jobcentret.

Isbryderordningen har til formål at lette adgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede med handicap og give dem mulighed for at få erhvervserfaring inden for det område, som uddannelsen har kvalificeret til.

Ordningen kan benyttes af både offentlige og private virksomheder. Ordningen gælder nyuddannede med et handicap, som har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed og mangler erhvervserfaring. Den nyuddannede med handicap skal starte i løntilskudsjobbet senest to år efter endt uddannelse.

Personen med handicap ansættes til overenskomstmæssig løn inden for det pågældende område.

Det er muligt at ansætte op til et år med løntilskud. Der findes fem forskellige løntilskudssatser. Den konkrete sats vurderes på baggrund af personens mulighed for at udfylde jobbet.

Jobcentret skal godkende løntilskudsansættelsen, og virksomheden skal blandt andet leve op til kravet om merbeskæftigelse. Det vil sige, at ansættelsen skal føre til en nettoudvidelse af medarbejderstaben.

Hvis der er behov for det, kan løntilskudsordningen kombineres med mentor, hjælpemidler og personlig assistance.

Fordele

Du får løst konkrete opgaver, og samtidig gør du det lettere for personer med et handicap at komme ind på arbejdsmarkedet.

✓ MERE VIDEN

Læs mere om personlig assistance

Læs mere om hjælpemidler

Læs mere om mentor

Få inspiration til at kombinere job og handicap i vores tema om job og handicap

Find dit lokale jobcenter 

Relaterede svar

Hjælpemidler
Jobcentret kan yde tilskud til hjælpemidler til personer med et handicap, fx arbejdsredskaber og indretninger af arbejdspladsen.
Fleksjob
Indhold under udarbejdelse
Mentorordning
En mentor støtter og vejleder en person, der har brug for hjælp for at opnå job eller fastholde et job.
Kontakt os
Brug for at blive klædt endnu bedre på, inden du kontakter jobcentret? Tag fat i os, det er gratis!
Metode og værktøj

Indslusning og rekruttering

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere?

Få overblikket
Metode og værktøj

Når du vil forebygge eller fastholde

Vil du fastholde medarbejdere på arbejdspladsen på trods af sygdom, nedskæringer eller omorganiseringer? Eller vil du forebygge arbejdsskader som nedslidning og stress?

Få overblikket