Trin 3: Vælg ambition

Nu gælder det opgaven ”Hvad vil vi opnå med vores sociale ansvar?”

| Denne guide er gratis for dig og din virksomhed, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

I Trin 3 får du her guide og et skema, så I nemt kan fastlægge ambitionsniveauet og konkrete forslag til succesmål, samt hvordan I måler dem.

Konkret gælder det om at beslutte, hvilken ambition I har for de valgte fokusområder. Når I opsætter mål på ambitionen, har I skabt det bedste fundament for at lave en god handlingsplan, som er trin 4. Klar til at starte?

Hvor Trin 2 involverede mange forskellige fra hele virksomheden, involverer arbejdet i Trin 3 ledelse og bestyrelse.

1. Fastlæg ambitionsniveau

Til at fastlægge ambitionsniveauet inviterer du bestyrelse og ledelse til et møde, hvor der er åbenhed om at drøfte ambitioner for de prioriteringer, der er med i den strategi, som kom ud af trin 2.

Se eksempel på udfyldt skema over ambitionsniveauerne her

Hent skabelon til skema til at udfylde her

Sådan kan I afholde møde

Start med at fortælle om rammer og mål for mødet.

Typisk kan det være inden for 12 måneder og op til tre år. Fortæl om, hvordan I kommer i gennem det hele på mødet:

Hvis I fx har seks strategiske fokusområder med fra trin 2, så skal I forsøge at få alle seks fokusområder angivet med ambitionsniveau i skemaet.

I vil tage et strategisk mål ad gangen. I vil drøfte ambitioner og skrive beslutninger ind i skemaet.

Det er godt at drømme stort. Men vær opmærksom på, at der i en forretning er mange ender, der skal nå sammen. Så stil spørgsmål om det realistiske niveau i ambitionerne.

Når I har været omkring alle strategiske fokusområder, er der både tid til at strække benene, men også til at få overblik. Hænger ambitionsniveauet samlet set sammen med ressourcer og tid? Hvis svaret er nej, så drøft, hvad der kan ændres.

Har vi for mange ambitioner? Det er bedre at være konkret med udvalgte mål.

Hvis svaret er ja, så er det tid til konkrete succesmål for hver ambition.

2. Sæt succesmål

En ambition er en ting. Et mål er mere konkret.

Derfor skal I for hvert område spørge jer selv om følgende:

  • Hvordan bliver ambitionen konkret og handlingsorienteret?
  • Hvad er det konkret, vi vil være gode til?
  • Og hvordan vil det vise sig i hverdagen?

Når I kan svare på disse tre spørgsmål – for hvert område, så er I klar til at sætte mål på.

Med bestyrelsens og ledelsens ambitioner og svar på de tre spørgsmål, kan ledelsen sammen med relevante medarbejdere komme med oplæg til, hvordan der skal måles.

Se og hent eksempel på konkrete mål og hvordan man vil måle her

Hent tom skabelon til at udfylde her

Husk, at I ofte kan have data i APV-måling. I kan bl.a. bruge følgende værktøjer til at måle med:

I er nu færdige med trin 3.

Tag resultatet med til næste bestyrelsesmøde, så alle har haft mulighed for at sove på beslutningen.

Hvis den daglige ledelse oplever, at en ambition eller et mål ikke er realistisk, eller at forudsætning for den valgte ambition er ændret, skal ledelsen og evt. bestyrelsen være klar til en revision.

Jeres gode arbejde i trin 3 bærer frugt i trin 4, hvor I skal lave handlingsplaner og tænke i kommunikation. Tæt på jeres hverdag.

Vi har samlet skemaerne fra alle trin i ét samlet dokument, så du nemt kan printe og komme i gang med arbejdet. Du finder det under Trin 4. 

Brug disse værktøjer til at måle med: