Den Sociale Beregner

Med Den Sociale Beregner kan I som virksomhed sætte tal på jeres samfundsansvar. Værktøjet er enkelt at bruge og med få indtastninger, har du tallet. 

Om beregneren

Beregneren estimerer den minimumsgevinst, som virksomheder bidrager til samfundet med, når de ansætter personer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Beregneren bygger således på to simple parametre:

  • De besparede offentlige ydelsesudgifter til forsørgelse
  • De øgede skatteindtægter.

Der tages altså ikke hensyn til de afledte effekter såsom besparede aktiverings- og sundhedsudgifter, lavere kriminalitet, lavere udgifter til boligstøtte m.v.

Udregn med få klik gevinsten ved at ansætte personer fra kanten af arbejdsmarkedet.
-

Prøv den sociale beregner 

Beregn nu

Se, hvordan du udfylder beregneren

Det tager kun et øjeblik. Se hvor nemt, det er


For at få de mest korrekte og sammenlignelige tal, når du beregner værdien af dit sociale ansvar, kan du med fordel hente tallene i 
Benchmarkmodellen 

Sådan anvender du beregneren

Her er en kort beskrivelse af, hvordan du som virksomhed anvender beregneren:

Trin 1 – Antallet af ansatte

Beregneren tager udgangspunkt i benchmarkingmodellen, der viser, hvor mange personer fra virksomhedspraktik- og løntilskudsforløb, din virksomhed har ansat efter forløbene. Dette antal kan lægges sammen med antallet af personer på offentlige ydelser*, som din virksomhed har ansat direkte uden forudgående forløb i virksomheden.

Fra rullemenuen kan du vælge, hvilken konkret ydelse de pågældende personer er ansat fra og få den helt præcise ydelsesudgift. Kender du ikke til disse forhold, kan du vælge kategorien ’Vægtet gns. på tværs af ydelser’, der beregner et gennemsnit på baggrund af fordelingen af aktiverede på landsplan.

* Modellen beregner den samfundsmæssige gevinst ved inklusion af personer på kanten af arbejdsmarkedet. Derfor bør der kun inkluderes personer fra A-dagpenge, hvis de er ansat fra støttet beskæftigelse (virksomhedspraktik eller løntilskud).

Trin 2 – Estimat af lønindtægten

Her indtaster du den årlige lønindtægt for de pågældende medarbejdere, du indtastede under trin 1. Du kan enten indtaste dem individuelt eller som en medarbejderkategori, hvis du fx har ansat flere til den samme løn.

Læs mere om detaljer og definitioner i noterne til selve beregneren.

 Klik her og prøv den nu

Den Sociale Beregner


Andre værktøjer til at måle virksomheders sociale ansvar

Metode og værktøj

Benchmarkmodellen

Brug den til at måle, hvor god jeres virksomhed er i forhold til andre virksomheder til at tage socialt ansvar.

Læs mere om modellen
Metode og værktøj

Byggeriets Sociale Beregner

Byggeriets Sociale Beregner estimerer den minimumsgevinst, som virksomheden bidrager til samfundet med, når I ansætter personer fra kanten af ​​arbejdsmarkedet i forbindelse med byggeprojekter.

Prøv beregneren
-

Den Sociale Bæredygtighedsberegner

Den Sociale Bæredygtighedsberegner er et værktøj til rapportering af virksomhedens sociale bundlinje.
Den estimerer minimumsværdien, som virksomheder bidrager med, når de ansætter fra kanten af arbejdsmarkedet.
Beregneren er udviklet af Grow.

Den Sociale Bæredygtighedsberegner