Den Sociale Beregner

Med Den Sociale Beregner kan I som virksomhed sætte tal på jeres samfundsansvar. Værktøjet er enkelt at bruge og med få indtastninger, har du tallet. 

Om beregneren

Beregneren estimerer den minimumsgevinst, som virksomheder bidrager til samfundet med, når de ansætter personer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Beregneren bygger således på to simple parametre:

  • De besparede offentlige ydelsesudgifter til forsørgelse
  • De øgede skatteindtægter.

Der tages altså ikke hensyn til de afledte effekter såsom besparede aktiverings- og sundhedsudgifter, lavere kriminalitet, lavere udgifter til boligstøtte m.v.

Udregn med få klik gevinsten ved at ansætte personer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Prøv den sociale beregner 

Beregn nu

I videoen kan du se, hvordan du udfylder beregneren

Det tager kun et øjeblik. Se hvor nemt, det er

De Forenede Dampvaskerier, DFD, tager socialt ansvar ved at ansætte mennesker på kanten af arbejdsmarkedet på deres vaskerier. 

På 1 år sparede DFD samfundet for 15. mio. kr ved at hjælpe mennesker ud af offentlig forsørgelse og over i job. 

DFD bruger Den Sociale Beregner, fordi det er et enkelt værktøj, der sætter tal på deres sociale ansvar.

Hvor meget bidrager din virksomhed med? 

I videoen fortæller Pernille Kiær, CSR-chef hos DFD, om at tage socialt ansvar og bruge beregneren. 

Se flere film med virksomheder, der tager socialt ansvar og bliv inspireret. Se flere film 

For at få de mest korrekte og sammenlignelige tal, når du beregner værdien af dit sociale ansvar, kan du med fordel hente tallene i Benchmarkmodellen 

Sådan anvender du beregneren

Her er en kort beskrivelse af, hvordan du som virksomhed anvender beregneren:

Trin 1 – Antallet af ansatte

Beregneren tager udgangspunkt i VFSA’s benchmarkingmodel, der viser, hvor mange personer fra virksomhedspraktik- og løntilskudsforløb, din virksomhed har ansat efter forløbene. Dette antal kan lægges sammen med antallet af personer på offentlige ydelser*, som din virksomhed har ansat direkte uden forudgående forløb i virksomheden.

Fra rullemenuen kan du vælge, hvilken konkret ydelse de pågældende personer er ansat fra og få den helt præcise ydelsesudgift. Kender du ikke til disse forhold, kan du vælge kategorien ’Vægtet gns. på tværs af ydelser’, der beregner et gennemsnit på baggrund af fordelingen af aktiverede på landsplan.

* Modellen beregner den samfundsmæssige gevinst ved inklusion af personer på kanten af arbejdsmarkedet. Derfor bør der kun inkluderes personer fra A-dagpenge, hvis de er ansat fra støttet beskæftigelse (virksomhedspraktik eller løntilskud).

Trin 2 – Estimat af lønindtægten

Her indtaster du den årlige lønindtægt for de pågældende medarbejdere, du indtastede under trin 1. Du kan enten indtaste dem individuelt eller som en medarbejderkategori, hvis du fx har ansat flere til den samme løn.

Læs mere om detaljer og definitioner i noterne til selve beregneren.

 Klik her og prøv den nu

Den Sociale Beregner

Det har andre virksomheder bidraget med

Servicevirksomhederne ISS Facility Services og Renell har brugt Den Sociale Beregner. På et år har deres sociale ansvar bidraget med henholdsvis 30 millioner kr. og 7,8 millioner kr.

Metode og værktøj

Benchmarkmodellen

Brug den til at måle, hvor god jeres virksomhed er i forhold til andre virksomheder til at tage socialt ansvar.

Læs mere om modellen
Metode og værktøj

Socialetal.dk

Den Sociale Kapitalfond har udviklet værktøjet Socialetal.dk, hvor virksomheder kan få et indblik i den sociale værdi, der skabes, ved at et menneske fra kanten af arbejdsmarkedet går fra passiv forsørgelse til beskæftigelse.

Læs mere om Socialetal.dk