Thea Bregnhøj Lauridsen

Thea er konsulent på fravær- og trivselsområdet og i den strategiske indsats rettet mod virksomheder. Hun rådgiver og sparrer omkring forebyggelse og håndtering af sygefravær, fastholdelse, trivsel generelt og arbejdsmiljø. Herudover har hun kendskab til socialøkonomiske virksomheder og det at ansætte medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet.

Med flere års erfaring fra forskellige HR-roller hjælper Thea virksomheder, både offentlige og private, med at udvikle praksisnære trivselsværktøjer og processer fra strategi til implementering, så et godt arbejdsmiljø kan fastholdes.  

Thea gør sin rådgivning konkret og anvendelig på alle niveauer, og hun sætter en ære i at bringe forskellige kompetencer i spil, så hele organisationen i fællesskab udvikler og finder løsninger. Hun arbejder meget relationsbaseret og er i stand til at se en opgave i det brede perspektiv.

Kontakt

Opgaver i Cabi 

 • Udvikling og afvikling af kursusforløb samt temadage for ledere, tillidsvalgte og medarbejdergrupper om forebyggelse og håndtering af sygefravær, trivsel og arbejdspladskultur
 • Individuel- og gruppesparring inden for trivsel og sygefravær
 • Procesforløb inden for trivsel og sygefravær
 • Konflikthåndtering/mægling i offentlige og private virksomheder
 • Konsulent i den strategiske indsat rettet mod virksomheder med ansvar for at motivere og inspirere virksomheder til at tage et socialt ansvar.

Uddannelsesbaggrund

 • Handelsøkonom, EA Dania Horsens
 • Bachelor i dramaturgi og kommunikation, Aarhus Universitet.

Erhvervsbaggrund

 • HR Partner, Jakobsen & Co Restauranter
 • HR-medarbejder, Billigblomst
 • HR Partner, Glad Fonden
 • Konferenceassistent, Glad Fonden
 • HR-assistent, Glad Fonden.
Portrætfoto Thea Bregnhøj Lauridsen