Hyppigt fravær - kort og godt

På siderne her får du inspiration til, hvordan du kan forebygge og håndtere korttidsfravær.

Dét ved vi om det korte fravær:

 • I Danmark omfatter korttidsfraværet næsten halvdelen (46 procent) af sygefraværet blandt lønmodtagere. Se undersøgelse fra NFA
 • Jo mere fravær den enkelte medarbejder har haft i det foregående år, jo større er risikoen for en langvarig sygdomsperiode i indeværende år (Læs artikel, Ledelse og Erhvervsøkonomi).
 • Korttidsfravær defineres typisk som fravær under to eller under fire uger. 
 • Korttidsfraværet er dyrt, da arbejdsgiver betaler den fulde udgift i arbejdsgiverperioden.
 • Det korte fravær er ofte meget driftsforstyrrende bl.a. fordi, det er uforudset.

Hvad kan I gøre?

Alle kan blive syge, og det kan være en udfordring at skelne det korte, hyppige fravær, som kræver en opfølgning, fra dét, som ikke gør.

Det gælder derfor om at opbygge en ensartet systematik omkring indsatsen, så alle på arbejdspladsen er med på, hvornår der følges op på fravær - og hvordan.

Det skaber gennemsigtighed og er med til at fjerne noget af det tabu, der kan være omkring opfølgningen. For det kan være et dilemma, hvordan man skal følge op på det korte fravær, der kan dreje sig om noget helt banalt, uden at mistænkeliggøre den enkelte medarbejder.

 • Infektioner
 • Nedslidningssymptomer
 • Stress.

2. Kultur og dårlige vaner

 • Fraværs- og nærværskultur
 • Manglende fokus på sygefraværet
 • Utydelige rammer og procedurer.

3. Arbejdsmiljøet

 • Konflikter og samarbejdsvanskeligheder
 • Organisationsforandringer
 • For højt arbejdspres
 • Mobning
 • Dårlig trivsel

 4. Personlige eller familiære årsager

 • Skilsmisse og familiekriser
 • Alkohol og misbrug
 • Børns sygdom.

- Jeg har brugt Cabi til to uddannelsesdage med arbejdsmiljøorganisationen, hvor vi havde sat fokus på "Det påvirkelige korttidsfravær". Cabi bragte nye anskuelser omkring sygefravær ind i gruppen og har bidraget til en forståelse for, at sygefravær er et fælles ansvar i vores virksomhed.

HR Manager, IKEA Aarhus

Få et fagligt løft

Vi tilbyder kurser om sygefravær og skræddersyede løsninger tilpasset de udfordringer, I står overfor i forhold til at forebygge eller nedbringe sygefravær op jeres arbejdsplads

Læs mere om vores kurser og skræddersyede forløb

Sådan gør andre

Se i caseeksemplerne nedenfor, hvordan tre virksomheder er lykkes med at skabe resultater på korttidsfraværet gennem en systematisk indsats.

Case

West Pharmaceuticals: Data og systematik knækkede kurve

Med et datasystem ved hånden, der automatisk varsler om medarbejderes korte, hyppige fravær, har lederne hos West Pharmeceuticals fået teknisk hjælp til hurtigt at kunne gribe ind.

Læs case
Case

Migatronic: Lavere fravær gennem klar ledelse og fokus på arbejdsmiljøet

Klare holdninger til sygefravær fra ledelsen og hurtig indgriben holder sygefraværet ned hos Migatronic.

Læs case
Case

Kobbelgården: Tillid og åben kultur er vejen frem, når fraværet skal ned

Hvis et højt sygefravær skal ned, er det nødvendigt at få det på dagsordenen, og virksomhedens sygefraværspolitik og praksis om sygefravær skal udøves på alle ledelseslag. Det er erfaringen fra bostedet Kobbelgården.

Læs case

Brug for gratis råd og sparring om korttidsfravær?

Kontakt vores rådgivere og få en dialog om de udfordringer og spørgsmål, du sidder med.