Hyppigt fravær - kort og godt

Det gælder om at være opmærksom, når medarbejdere ofte er fraværende. Når faresignalerne opfanges tidligt, kan du som leder hurtigere reagere og har bedre chance for at håndtere eventuelle udfordringer og forebygge fraværet. 

På siderne her får du inspiration til, hvordan du kan forebygge og håndtere korttidsfravær.

Derfor skal du interessere dig for hyppigt fravær

Korttidsfravær defineres typisk som fravær under to eller under fire uger. Ofte er der tale om fravær af årsager, som arbejdspladsen ikke kan påvirke som fx influenza eller måske en skade, der skal behandles.

Men især, hvis der er tale om kort og hyppigt fravær, kan der være brug for særlig opmærksomhed på, om der er noget, du som leder kan gøre. Måske skyldes det mistrivsel eller andet, som arbejdspladsen kan og bør være med til at afhjælpe.

-

Korttidsfraværet er dyrt, fordi du som arbejdsgiver betaler den fulde udgift i arbejdsgiverperioden. 

Det korte fravær er driftsforstyrrende bl.a. fordi, det er uforudset.

Og det korte fravær kan ende med langtidsfravær. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på det og handle fornuftigt på det.

FAKTA

Jo mere fravær den enkelte medarbejder har haft i det foregående år, jo større er risikoen for en langvarig sygdomsperiode i indeværende år. Læs artikel Ledelse og Erhvervsøkonomi

I Danmark omfatter korttidsfraværet næsten halvdelen (46 procent) af sygefraværet blandt lønmodtagere. Se undersøgelse fra NFA

Hvad kan du gøre?

Alle kan blive syge, og det kan være en udfordring at skelne det korte, hyppige fravær, som kræver en opfølgning, fra dét, som ikke gør.

Det gælder derfor om at opbygge en ensartet systematik omkring indsatsen, så alle på arbejdspladsen er med på, hvornår der følges op på fravær - og hvordan.

Det skaber gennemsigtighed og er med til at fjerne noget af det tabu, der kan være omkring opfølgningen. For det kan være et dilemma, hvordan man som leder skal følge op på det korte fravær, der kan dreje sig om noget helt banalt, uden at mistænkeliggøre den enkelte medarbejder.

Måske har I allerede nedskrevet nogle faste procedurer ved fx sygemelding og opfølgning på sygefravær. Men leder I efter ny inspiration? Så tjek vores guide til, hvordan I kan lave en sygefraværspolitik. Find guiden her

Er en delvis sygemelding det rigtige?

Hvis din medarbejder har hyppigt sygefravær, skal I overveje, om der er behov for en delvis sygemelding i en periode, så der er mere stabilitet for både medarbejderen og jer.

I en delvis sygemelding vil I som arbejdsgiver have en arbejdsgiverperiode på 30 dage, hvor I udbetaler løn under sygdom, men derefter vil der være en ret til refusion af sygedagpenge for de timer, som den ansatte er sygemeldt. Der vil derfor kunne være flere fordele i at vælge denne løsning. Læs mere om delvis sygemelding

INSPIRATION

Sådan gør andre

Se, hvordan tre virksomheder er lykkes med at skabe resultater på korttidsfraværet gennem en systematisk indsats lige her

Reel sygdom

Infektioner | Symptomer på nedslidning | Stress

Kultur og dårlige vaner

Manglende fokus på sygefraværet | Utydelige rammer og procedurer

Arbejdsmiljøet

Konflikter og problemer med samarbejde | Forandringer i org. | For højt arbejdspres | Mobning | Dårlig trivsel

Personlige årsager

Skilsmisse og familiekriser | Alkohol og misbrug | Børns sygdom

SE VIDEO

Korttidsfravær - det skal du være opmærksom på

Er korttidsfraværet steget lidt, og du har svært ved at se, hvordan du skal få det ned? Eller vil du forebygge, at det kommer til at ske. I videoen giver Dorte dig en masse gode råd til at se bag om det korte fravær og forstå årsagerne, så du kan handle på det.

For der kan være noget i arbejdsmiljøet du skal have fat på.

Se videoen og bliv klogere på, hvad du som leder skal være særligt opmærksom på. 

VÆRKTØJ

Når samtaler med medarbejdere er svære

Det kan være svært at tage snakken med en medarbejder, der pludselig ændrer adfærd og har drypvis fravær. 

I dette gratis katalog finder du tips og værktøjer til, hvordan du bliver bedre til at forberede, starte og følge op på samtalen. 

Download

VÆRKTØJ

Download e-bog om stress

Hyppigt, drypvis fravær kan være tegn på stress. 

I er formentlig vant til at arbejde med strategier og taktik i forhold til løsning af kerneopgaven og jeres forretningsmæssige udvikling.

Den tilgang kan I også have til forebyggelse af stress. Få masser af gode råd og inspiration i vores gratis e-bog. 

Download

Find mønstre i jeres APV

I jeres APV er det muligt at opnå bedre kendskab til sammenhængen mellem sygefravær og arbejdsmiljø.

Brug det som aktivt redskab til at forebygge sygefravær.

Læs mere om APV

-

- Jeg har brugt Cabi til to uddannelsesdage med arbejdsmiljøorganisationen, hvor vi havde sat fokus på "Det påvirkelige korttidsfravær". Cabi bragte nye anskuelser omkring sygefravær ind i gruppen og har bidraget til en forståelse for, at sygefravær er et fælles ansvar i vores virksomhed.

HR Manager, IKEA Aarhus

Vil I sænke korttidsfraværet?

Book os til en indledende sparring om korttidsfraværet på jeres virksomhed. Vores rådgiverteam har stor faglig indsigt og mange års praksiserfaring med at minimere fraværet på danske arbejdspladser.

Vi hjælper jer med at sætte retning og pege på konkrete indsatser og handlemuligheder hos jer. Vi tilbyder fx sparring om:

  • Hvordan I kan beregne jeres korttidsfravær.
  • Hvilke årsager der kan ligge bag korttidsfraværet.
  • Hvad du/I kan gøre for at reducere det.

Du finder vores kontaktoplysninger herunder. Det er gratis for virksomheder at ringe til vores rådgiverteam og få sparring. 

Sådan gør andre virksomheder

Se, hvordan tre virksomheder er lykkes med at skabe resultater på korttidsfraværet gennem en systematisk indsats.

Case

West Pharmaceuticals: Data og systematik knækkede kurve

Med et datasystem ved hånden, der automatisk varsler om medarbejderes korte, hyppige fravær, har lederne hos West Pharmeceuticals fået teknisk hjælp til hurtigt at kunne gribe ind.

Læs case
Case

Migatronic: Lavere fravær gennem klar ledelse og fokus på arbejdsmiljøet

Klare holdninger til sygefravær fra ledelsen og hurtig indgriben holder sygefraværet ned hos Migatronic.

Læs case
Case

Kobbelgården: Tillid og åben kultur er vejen frem, når fraværet skal ned

Hvis et højt sygefravær skal ned, er det nødvendigt at få det på dagsordenen, og virksomhedens sygefraværspolitik og praksis om sygefravær skal udøves på alle ledelseslag. Det er erfaringen fra bostedet Kobbelgården.

Læs case