Projekt: Socialt frikort til flere

Fire kommuner har sammen med Cabi afprøvet konkrete, praksisnære modeller til, hvordan det sociale frikort, der giver socialt udsatte ret til skattefrit at tjene 20.000 kr. om året, kan blive en succes. Trygfonden har bevilliget godt 2,2 millioner kr. til projektet.

Projektperiode 2019 - 2021

Socialt udsatte er en marginaliseret gruppe, som for de flestes vedkommende ikke oplever sig selv som en del af et anerkendt fællesskab.

Trods svære udfordringer, så har nogle af de mest udsatte borgere ressourcer at byde på og mange vil gerne arbejde, hvis de rette muligheder er der.

Det sociale frikort giver mulighed for, at de allermest udsatte i vores samfund kan få chancen for at blive en del af et arbejdsfællesskab på vilkår, som de kan leve op til. Pilotprojektet "Socialt frikort til flere" vil afprøve, hvordan frikort-ordningen kan organiseres lokalt, så det to-årige forsøg bliver en succes og udsatte borgere får adgang til småjobs og positive fællesskaber.

Download evaluering af Projekt Socialt Frikort til flere her ✓

I evalueringen kan du bl.a. læse om:

 • de vigtigste erfaringer fra projektet
 • projektets resultater
 • perspektiver på baggrund af projektet.

”På alle mulige måder, så skal vi
alle have noget at stå op til”

Hent evaluering

-

VIDEO

Se her, hvordan Trekantens El Teknik ApS i Vejle med god hjælp fra det lokale jobcenter fik Claus ansat med socialt frikort. Til stor gevinst for alle parter.

VIDEO

Se her, hvordan samarbejde mellem civilsamfund og kommuner åbner nye døre for mennesker med socialt frikort. I Esbjerg er Trine frivillig på varmestuen, og det åbner døre for at få flere borgere i beskæftigelse med socialt frikort.

Det kan personer med socialt frikort

Der er et væld af forskellige opgaver og job, som personer med socialt frikort kan løse. Her er en lang række eksempler, som vi har fundet.

 • Hans arbejder i en cafe, hvor han løser forefaldende arbejde som oprydning, rengøring, etc.
 • Peter er ansat i en interiørforretning, der har travlt med køkkenmontering, og Peter pakker kasser i perioder med spidsbelastning. Arbejdsgiveren siger, at rigtig mange har fået lavet køkken under coronapandemien.
 • Claus er ansat hos en elinstallatør, hvor han holder orden på lageret, samler spotkasser, PL-dåser, etc. Det fungerede så godt, at han senere blev ansat i fleksjob.
 • Hanne og Gitte er ansat til forefaldende arbejde med oprydning, rengøring og hjælp i køkkenerne.
 • Oliver blev af et menighedsråd hyret ind i konfirmationsundervisningen til at fortælle de unge om livet som udsat.
 • En landinspektør ansatte en ung frijobber som assisterende landmåler, fordi han var nysgerrig på området.
 • Gadens Stemmer har frijobbere ansat til guidet rundtur om, hvordan det er at være udsat.
 • Leo laver også rundvisninger i Aarhus, hvor han fortæller om livet som hjemløs og udsat.
 • Solveig arbejder for et sommerhusudlejningsfirma, hvor hun klargør sommerhuse mellem udlejninger
 • Jørgen og Erik har indimellem opgaver for et service- og flyttefirma fx hjælper de med mindre flytninger
 • Signe blev ansat til at varetage nogle opgaver ifm. med at rydde en butik, som skulle lukke
 • Bente får somme tider opgaver på et lager, hvor varer skal pakkes ud.
 • Michael arbejder for en møbelbutik, hvor han får opgaver, når der skal gøres lidt ekstra på udendørsarealerne

VIDEO

Se i videoen, hvordan virksomheder kan ansætte medarbejdere med socialt frikort og vinde tid for kollegaerne.

ARTIKEL

Skobutikken TOPS i Esbjerg ansatte medarbejder med socialt frikort - Det var en succes

Læs artikel

Materiale fra kommunerne

De fire deltagerkommuner har løbende udviklet materiale, som kan bruges i arbejdet med det sociale frikort. Det kan frit bruges som inspiration for andre.

Holstebro Kommune har udviklet to pjecer. En informationspjece, som kort fortæller, hvad det sociale frikort er. Derudover har Holstebro udviklet en pjece målrettet bogholdere. Der opstår nemlig ofte spørgsmål om, hvordan der kan udbetales løn til brugere af socialt frikort.

Download informationspjece

Download bogholderpjece

Esbjerg Kommune har lavet et helt enkelt kompetencekort, som fortæller om de styrker og svagheder, som borgeren med socialt frikort har.

Download eksempel på kompetencekort

Esbjerg har videreudviklet Holstebros pjece til bogholdere.

Download Esbjergs bogholderpjece

Inspiration

I samarbejde med Rådet for Socialt Udsatte gennemførte Cabi i 2018 en stor undersøgelse for at afdække, hvad der skal til for at flest muligt udsatte får gavn af frikortet. 

Download undersøgelse og inspirationskatalog om det sociale frikortSocialstyrelsen har udviklet en FAQ om det sociale frikort. Her får du fx svar på visitation, løn og ansættelse
Se Socialstyrelsens FAQ

Socialstyrelsen har og også udviklet infomateriale om frikortet. Fx pjecer til kommuner, virksomheder og borgere

Kommunernes indsatser

De fire kommuner i projektet 'Socialt frikort til flere' har afprøvet forskellige modeller til at få det sociale frikort til at fungere. Her kan du læse beskrivelser af de fire kommuners indsatser.

Behov for kommunal indsats for at få udsatte i gang

I samarbejde med Rådet for Socialt Udsatte gennemførte Cabi i 2018 en stor undersøgelse for at afdække, hvad der skal til for at flest muligt udsatte får gavn af frikortet. Hent undersøgelsen om det sociale frikort

Derfor skal den indsamlede viden sættes i spil, og i samarbejde med de fire pilotkommuner - Esbjerg, Vejle, Næstved og Holstebro - aktivere alle relevante lokale parter om en fælles sag og en lokal model. Undervejs videreformidles erfaringerne fra de fire pilotkommuner til landets øvrige kommuner.

I medierne

Frikortet bliver ofte omtalt i medierne. Her samler vi udvalgte historier

Publikation

Fra socialt frikort til job

Et indblik i, hvad borgere med socialt frikort mener, der skal til, for at de kan anvende det.

Gå til publikationen
Publikation

Det sociale frikort

Cabi har udarbejdet en rapport og et inspirationskatalog for Rådet for Socialt Udsatte, som giver gennemarbejdede anbefalinger og råd til, hvordan ordningen med det sociale frikort i praksis bliver en succes.

Gå til publikationen
Publikation

Håndbog: Tværfaglighed som arbejdsmetode

Når der er komplekse problemer - Find her metoder og redskaber til at få et godt tværfagligt samarbejde etableret. Håndbog til ledere og praktikere i kommunerne, som har brug for metoder og redskaber til at arbejde tværfagligt med målgrupper, som har flere problemer end ledighed - og som én instans ikke kan løse på egen hånd.

Læs mere og download håndbogen

Har du spørgsmål til socialt frikort?

Så tag fat i Anette Hansen