Projekt: Socialt frikort til flere

Fire kommuner skal sammen med Cabi afprøve konkrete, praksisnære modeller til, hvordan det sociale frikort, der giver socialt udsatte ret til skattefrit at tjene 20.000 kr. om året, kan blive en succes. Trygfonden har bevilliget godt 2,2 millioner kr. til projektet.

Projektperiode 2019 - 2020

Socialt udsatte er en marginaliseret gruppe, som for de flestes vedkommende ikke oplever sig selv som en del af et anerkendt fællesskab.

Trods svære udfordringer, så har nogle af de mest udsatte borgere ressourcer at byde på og mange vil gerne arbejde, hvis de rette muligheder er der.

Det sociale frikort giver mulighed for, at de allermest udsatte i vores samfund kan få chancen for at blive en del af et arbejdsfællesskab på vilkår, som de kan leve op til. Pilotprojektet "Socialt frikort til flere" vil afprøve, hvordan frikort-ordningen kan organiseres lokalt, så det to-årige forsøg bliver en succes og udsatte borgere får adgang til småjobs og positive fællesskaber.

Behov for kommunal indsats for at få udsatte i gang

I samarbejde med Rådet for Socialt Udsatte gennemførte Cabi i 2018 en stor undersøgelse for at afdække, hvad der skal til for at flest muligt udsatte får gavn af frikortet. Hent undersøgelsen om det sociale frikort

Derfor skal den indsamlede viden sættes i spil, og i samarbejde med de fire pilotkommuner - Esbjerg, Vejle, Næstved og Holstebro - aktivere alle relevante lokale parter om en fælles sag og en lokal model. Undervejs videreformidles erfaringerne fra de fire pilotkommuner til landets øvrige kommuner.

VIDEO

Se her, hvordan Trekantens El Teknik ApS i Vejle med god hjælp fra det lokale jobcenter fik Claus ansat med socialt frikort. Til stor gevinst for alle parter.

VIDEO

Se i videoen, hvordan virksomheder kan ansætte medarbejdere med socialt frikort og vinde tid for kollegaerne.

ARTIKEL

Skobutikken TOPS i Esbjerg ansatte medarbejder med socialt frikort - Det var en succes

Læs artikel

Materiale fra kommunerne

De fire deltagerkommuner udvikler løbende materiale, som kan bruges i arbejdet med det sociale frikort. Det kan frit bruges som inspiration for andre.

Holstebro Kommune har udviklet to pjecer. En informationspjece, som kort fortæller, hvad det sociale frikort er. Derudover har Holstebro udviklet en pjece målrettet bogholdere. Der opstår nemlig ofte spørgsmål om, hvordan der kan udbetales løn til brugere af socialt frikort.

Download informationspjece

Download bogholderpjece

Esbjerg Kommune har lavet et helt enkelt kompetencekort, som fortæller om de styrker og svagheder, som borgeren med socialt frikort har.

Download eksempel på kompetencekort

Esbjerg har videreudviklet Holstebros pjece til bogholdere.

Download Esbjergs bogholderpjece

Inspiration

I samarbejde med Rådet for Socialt Udsatte gennemførte Cabi i 2018 en stor undersøgelse for at afdække, hvad der skal til for at flest muligt udsatte får gavn af frikortet. 

Download undersøgelsen om det sociale frikort

Cabi har ligeledes udarbejdet et inspirationskatalog

Socialstyrelsen har udviklet en FAQ om det sociale frikort. Her får du fx svar på visitation, løn og ansættelse
Se Socialstyrelsens FAQ

Socialstyrelsen har og også udviklet infomateriale om frikortet. Fx pjecer til kommuner, virksomheder og borgere

Kommunernes indsatser

De fire kommuner i projektet 'Socialt frikort til flere' har afprøvet forskellige modeller til at få det sociale frikort til at fungere. Her kan du læse beskrivelser af de fire kommuners indsatser.

I medierne

Frikortet bliver ofte omtalt i medierne. Her samler vi udvalgte historier

Publikation

Det sociale frikort

Cabi har udarbejdet en rapport og et inspirationskatalog for Rådet for Socialt Udsatte, som giver gennemarbejdede anbefalinger og råd til, hvordan ordningen med det sociale frikort i praksis bliver en succes.

Gå til publikationen

Har du spørgsmål til socialt frikort?

Så tag fat i Anette Hansen