Bliv registreret som socialøkonomisk virksomhed

Med betegnelsen "registreret socialøkonomisk virksomhed" signalerer du til dine kunder, investorer og samarbejdspartnere, at du arbejder på en samfundsgavnlig måde, og at din virksomhed håndterer et eventuelt overskud på en social måde.

Registreringsordningen gør det muligt for socialøkonomiske virksomheder at få myndighedernes blåstempling af, at de lever op til kriterierne for at være en "registreret socialøkonomisk virksomhed".

Det er Erhvervsstyrelsen, der står for kontrollen i forbindelse med registreringen.

Kriterier for registrering

For at en socialøkonomisk virksomhed kan blive registreret, skal den:

 1. have et socialt formål
 2. være erhvervsdrivende
 3. være uafhængig af det offentlige
 4. være inddragende og ansvarlig i sit virke og
 5. have en social håndtering af sit overskud ved at anvende sit resultat efter skat til:
  • reinvestering i egen virksomhed
  • investering i eller donationer til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder
  • donationer til organisationer med et almennyttigt eller almenvelgørende formål eller
  • en begrænset udbetaling af udbytte eller anden form for overskudsdeling mellem ejerne af virksomheden.

Ordningen er frivillig

Det er ikke et krav, at socialøkonomiske virksomheder registrerer sig. Det skal betragtes som et tilbud, der kan gøre det lettere for kunder, investorer og samarbejdspartnere at finde frem til din virksomhed og skabe transparens om, at den lever op til kravene for registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har offentliggjort to nye bekendtgørelser efter den ny lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder.

 • BEK nr 1390 af 15-12-2014
  Bekendtgørelse om registrering som registreret socialøkonomisk virksomhed i Erhvervsstyrelsen m.v.
 • BEK nr 1391 af 15-12-2014
  Bekendtgørelse om tilsyn med visse fonde og andre selvejende institutioner, der er registreret som socialøkonomiske virksomheder.

Vil du vide mere om socialøkonomi?

Kontakt vores eksperter på området:

Viden og baggrund

Partnerskab med socialøkonomisk virksomhed

CSR-partnerskaber giver socialøkonomiske og ordinære virksomheder mulighed for at drive forretning sammen og samtidig løse velfærdsudfordringer ved at give plads til udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

Læs om partnerskabet
Viden og baggrund

Opret en socialøkonomisk virksomhed

Hent inspiration til at oprette en socialøkonomisk virksomhed.

Få inspiration her
Viden og baggrund

Socialøkonomiske virksomheder

Kom godt i gang med at drive socialøkonomisk virksomhed med den viden, vi har samlet på disse sider.

Læs mere om socialøkonomi