Signe Bloch-Krarup (På barsel)

Signe er din hjælp til at blive klogere på, hvordan du kan fastholde medarbejdere, fremme trivslen på arbejdspladsen og inkludere mennesker, der står udenfor arbejdsmarkedet.

Hun er projektleder for flere større projekter og ansvarlig for den strategiske indsats rettet mod virksomheder, hvor hun sammen med Cabis øvrige konsulenter arbejder på at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet og gøre det lettere for flere virksomheder at være socialt ansvarlige arbejdspladser.
Indsatserne rettet mod virksomhederne omfatter blandt andet:

 • Webinarer, der kort og præcist giver viden og anvisninger til, hvordan virksomheder konkret kan arbejde med tiltag inden for inklusion, forebyggelse og fastholdelse
 • Screening af virksomhedernes sociale ansvar, hvorefter virksomhederne får konkret og relevant viden samt forslag til handlinger, der kan bringe virksomhederne videre i deres arbejde.

Signe er desuden én af Cabis eksperter på det socialøkonomiske område, hvor hun bl.a. rådgiver jobcentre og kommuner om samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Projektleder på ”Topmøde 2022 – Arbejdskraft nu – og til den grønne omstilling – Er social bæredygtighed løsningen?”, 2022
  Årets temaer på Topmødet: ”Hvordan sikrer din virksomhed fremtidig arbejdskraft?” og ”Hvordan får vi alle med i den grønne omstilling?”. Samtidig kåres vinderne af årets CSR People Prize 2022 i tre kategorier. Konferencen afholdes i samarbejde med Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål
 • Projektleder for den strategiske indsats rettet mod virksomheder
 • Projektleder på ”Den socialt ansvarlige indkøber”. Erhvervsstyrelsen indgår i udviklingen af et opdateret og effektivt værktøj for offentlige bæredygtige indkøb ”Den ansvarlige indkøber”, der skal fungere som én samlet platform og indgang for udbudskonsulenter. Cabis bidrag handler om at styrke fokus på det sociale ansvar i udbud. Der laves cases med praksiseksempler på, hvordan kommuner har stillet sociale krav i deres udbud, og der laves en mini guide, der giver gode råd til, hvordan udbudskonsulenter kan indarbejde sociale krav i deres udbud samt være i dialog med deres leverandører. Opgave for Erhvervsstyrelsen, 2021-
 • Seniorkonsulent på ”Kursus og jobforløb for langtidsledige”. Opgave for AOF. Opbygning af tværgående digitale netværksgrupper for virksomheder, der ansætter langtidsledige borgere med udfordringer indenfor almene færdigheder (læsning, stavning, regning og IT), 2021-
 • Seniorkonsulent på ”Jobstyrke i Nord”. Udvikling af netværk for virksomheder, der ansætter psykisk sårbare borgere, samt katalog over socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland, 2021-
 • Projektleder på Cabis digitale årskonference 2021: Bæredygtig ledelse – vejen til 2030 Årskonference 2021
 • "Spørg Cabi" - ekspert med råd og vejledning vedrørende socialøkonomi og på integrationsområdet
 • Projektledelse.

 Uddannelsesbaggrund

 • Diplom i ledelse, Via University College
 • Designtænkning, Designskolen Kolding
 • Proceskonsulentuddannelse, Green Andersen
 • Kursus i Værdiskabende facilitering og mødeledelse
 • Cand.ling.merc., Virksomhedskommunikation, Handelshøjskolen i Århus.

Erhvervsbaggrund

 • Afdelingsleder, Integrationsteamet i Jobcenter Skanderborg
 • Teamleder og seniorkonsulent, VirksomhedsnetværkCabi og Cabi
 • Key Account Manager, Proremus
 • Kommunikations- og markedsføringsmedarbejder, Proremus, Café Kaffegal, Sindslidendes Vilkår
 • PR & Kommunikationsmedarbejder, Sindslidendes Vilkår
 • Projektleder, ENGODSAG.DK.