Anne Friis Johansen

Anne har ti års erfaring med ledelses- og strategiarbejde og udgør i samarbejde med direktøren den daglige ledelse i Cabi. Anne har et særligt ansvar for den overordnede planlægning, operationel styring af projektportefølje og økonomi, budgetlægning, projektbemanding samt projektstyring og –opfølgning. Anne er en erfaren projektleder og –udvikler, specielt på integrationsområdet. Hun har i beskæftigelsesprojekter ofte samarbejdet med bl.a. kommuner, organisationer og frivillige.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Bemanding og budgettering af projekter
 • Overordnet ansvar for projektstyring og –ledelse af Cabis projektportefølje
 • Ansvar for intern udvikling af projektledelseskompetencer
 • Tilbud og ansøgninger
 • Projektstyring og –ledelse i komplekse projekter.

Uddannelsesbaggrund

 • Procesfaciliteringsforløb v/ Green Andersen Erhvervspsykologi
 • Lederudviklingsprogram, Center for Ledelse
 • Systemisk konsulentuddannelse, DISPUK
 • Mag.art., etnografi og socialantropologi.

Erhvervsbaggrund

 • Udviklingskonsulent, DISCUS A/S
 • Projektleder, Århus kommune
 • Informations- og aktivitetsmedarbejder, Brabrand Boligforening.