Anne Friis Johansen

Anne har otte års erfaring med ledelses- og strategiarbejde, og udgør i samarbejde med direktøren den daglige ledelse i Cabi. Anne har et særligt ansvar for den overordnede planlægning samt operationel styring af projektportefølje og økonomi, budgetlægning, projektbemanding samt projektstyring og – opfølgning. Anne er en erfaren projektleder og –udvikler, specielt på integrationsområdet. Hun har i beskæftigelsesprojekter ofte samarbejdet med bl.a. kommuner, organisationer og frivillige.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Bemanding og budgettering af projekter
 • Overordnet ansvar for projektstyring og –ledelse af Cabis projektportefølje
 • Ansvar for intern udvikling af projektledelseskompetencer
 • Tilbud og ansøgninger
 • Projektstyring og –ledelse i komplekse projekter.

Uddannelsesbaggrund

 • Procesfaciliteringsforløb v/ Green Andersen Erhvervspsykologi
 • Lederudviklingsprogram, Center for Ledelse
 • Systemisk konsulentuddannelse, DISPUK
 • Mag.art., etnografi og socialantropologi.

Erhvervsbaggrund

 • Udviklingskonsulent, DISCUS A/S
 • Projektleder, Århus kommune
 • Informations- og aktivitetsmedarbejder, Brabrand Boligforening
 • Folkeuniversitetet i Odense, Underviser.