Det kan sagtens lade sig gøre at kombinere job og handicap

Når en borger har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, er der forskellige muligheder for at knytte ekstra støtte til et job. Tag udgangspunkt i personens behov for støtte og tilrettelæg hjælpen derefter.

Vi har her samlet viden om de handicapkompenserende ordninger, der kan anvendes over for både ledige og beskæftigede, som har en varig og betydelig funktionsnedsættelse. Vær opmærksom på, at de handicapkompenserende ordninger ikke kan anvendes over for borgere, som modtager tilbud efter integrationsloven.

- De handicapkompenserende ordninger rummer et uudnyttet potentiale for personer med både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vores erfaringer fra jobcentrene har vist, at især langt flere borgere med psykiske funktionsnedsættelser kan komme fra ledighed til job, når de kompenseres.

Anette Hansen, seniorkonsulent i Cabi

Ordninger

Her kan du læse mere om de enkelte ordninger, som kan være særligt relevante, når den ledige eller den ansatte har en funktionsnedsættelse.

Ordningerne kan kombineres

Ordningerne kan kombineres, og de handicapkompenserende ordninger kan også anvendes ved ordinære ansættelser.

Fra starten af en praktik kan det nogle gange være svært at vurdere, om der er behov for personlig assistance, så begynd eventuelt med et mentorforløb for at klarlægge, om behovet for støtte er mere permanent. Herefter kan personlig assistance bringes i spil.

Psykisk funktionsnedsættelse

Brug Cabis folder om kompensation af funktionsnedsættelse til dialogen med virksomhederne om kompensationsmuligheder for psykisk funktionsnedsættelse blandt medarbejdere.

Hør, hvordan det er at have en medarbejder med psykisk funktionsnedsættelse ansat - og hvad der er gjort brug af af kompenserende ordninger for, at det kan lade sig gøre.

Har du spørgsmål om handicapkompenserende ordninger?

Kontakt vores konsulenter og få svar på dine spørgsmål. 

Viden og baggrund

Job og handicap

Blandt personer med et handicap er der et uudnyttet potentiale for beskæftigelse. Det kræver aktive jobsøgere, virksomheder som først og fremmest ser på kompetencer og jobcentre, som tager en aktiv rolle og hjælper med at finde løsninger.

Læs mere
Viden og baggrund

Små film om job og handicap

Cabi har i forbindelse med tidligere projekter produceret en række små film, hvor du både kan se og høre arbejdsgivere og personer med handicap fortælle om deres erfaringer på området.

Læs mere