Handicapkompenserende ordninger

Når en borger har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan der være ekstra støtte at hente i jobcentrets værktøjskasse – nemlig ved at bruge de handicapkompenserende ordninger.  

Det kan sagtens lade sig gøre at kombinere job og handicap

De handicapkompenserende ordninger kan anvendes over for både ledige og beskæftigede, som har en varig og betydelig funktionsnedsættelse.

Vær opmærksom på, at de handicapkompenserende ordninger ikke kan anvendes over for borgere, som modtager tilbud efter integrationsloven.

- De handicapkompenserende ordninger rummer et uudnyttet potentiale for personer med både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vores erfaringer fra jobcentrene har vist, at især langt flere borgere med psykiske funktionsnedsættelser kan komme fra ledighed til job, når de kompenseres.

Anette Hansen, seniorkonsulent i Cabi

FNs definition af handicap:

Personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Der kan være tale om en lang række forskellige funktionsnedsættelser, som kan komme af en sygdom eller ulykke eller være medfødt.

Ordninger

Her kan du læse mere om de enkelte ordninger, som kan være særligt relevante, når den ledige eller den ansatte har en funktionsnedsættelse.

Personlig assistance

Personlig assistance er en mulighed, hvis en medarbejder har vanskeligt ved at udføre særlige dele af sit arbejde på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Den personlige assistance består i, at en kollega frikøbes af jobcentret i et bestemt antal timer til at hjælpe med de særlige dele af arbejdet, som giver problemer. Det kan fx være relevant for en medarbejder, som har været stressramt og derfor har fået vanskeligt ved at holde overblik over dagens opgaver.

Den personlige assistent kan her hjælpe med at skabe overblik over dagens opgaver ved et fast morgenmøde, hvor dagens opgaver gennemgås og prioriteres.

Læs mere om Personlig assistance

Hjælpemidler

Hjælpemidler bevilget af jobcentret er en mulighed, hvis en medarbejder har en funktionsnedsættelse, som gør det vanskeligt at udføre arbejdsopgaverne. Der skal være tale om hjælpemidler, som ikke normalt findes på arbejdspladsen. Det kan fx være relevant for en montagemedarbejder med dårlig ryg, som har behov for særligt stødabsorberende sikkerhedssko og et stødabsorberende underlag.

Læs mere om Hjælpemidler

Isbryderordningen

Isbryderordningen er en mulighed for nyuddannede med et handicap, som på grund af deres handicap har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Isbryderordningen giver fra første ledighedsdag mulighed for et løntilskud. Det kan være relevant for en nyuddannet pædagogisk assistent med leddegigt, som med en isbryderordning hurtigt kommer i gang og får erhvervserfaring.

Læs mere om Isbryderordningen

Reglerne om fortrinsafgang

Reglerne om fortrinsafgang giver ansøgere med et handicap, som søger en stilling i det offentlige mulighed for at søge med fortrinsadgang.

Det betyder, at man – hvis man lever op til de uddannelsesmæssige krav til stillingen - har ret til at komme til en ansættelsessamtale.

Læs mere om Fortrinsadgang for handicappede

Andre relevante ordninger

56 aftale

En § 56 aftale er en mulighed for medarbejdere, som pga. en kronisk lidelse har mere end ti sygedage om året. Med en §56-aftale har arbejdsgiver mulighed for at få refusion for sygedagpenge fra første sygedag.

Det kan fx være relevant for en medarbejder med leddegigt, som i perioder med mange smerter må sygemelde sig.

Læs mere om §56-aftale - refunderet udgift til sygedagpenge

Mentorordningen

Mentorordningen er en mulighed i en periode til personer, som har særlige vanskeligheder, og hvor en mentor er afgørende for at komme i gang på arbejdsmarkedet eller blive fastholdt på arbejdsmarkedet.

Det kan fx være relevant for en person, som har angst, der gør det vanskeligt at komme i gang med en virksomhedspraktik.

Her kan mentoren hjælpe med at få en mere tryg introduktion til arbejdspladsen

Læs mere om Mentorordningen

Ordningerne ovenfor kan kombineres

Ordningerne kan kombineres, og de handicapkompenserende ordninger kan også anvendes ved ordinære ansættelser.

Fra starten af en praktik kan det nogle gange være svært at vurdere, om der er behov for personlig assistance, så begynd eventuelt med et mentorforløb for at klarlægge, om der er tale om en funktionsnedsættelse, og om behovet for støtte er mere permanent. Herefter kan personlig assistance bringes i spil.

Psykisk funktionsnedsættelse

Brug Cabis folder om kompensation af funktionsnedsættelse til dialogen med virksomhederne om kompensationsmuligheder for psykisk funktionsnedsættelse blandt medarbejdere. Gør folderen til jeres egen, så det er nemt for virksomheden at tage kontakt til jer.

Download 

I videoen kan du høre, hvordan det er at have en medarbejder ansat med psykisk funktionsnedsættelse, og hvordan de kompenserende ordninger har gjort det muligt. 

Har du spørgsmål om
handicapkompenserende ordninger?

Kontakt vores konsulenter og få svar på dine spørgsmål. 

Viden og baggrund

Hjemmearbejde er et ekstra redskab i din værktøjskasse

Har du oplevet at sidde med en borger, som bare virkelig gerne vil have et job, men fysiske eller psykiske udfordringer gør det svært at finde det gode match med en virksomhed? Her kan hjemmearbejde være vejen til beskæftigelse.

Læs mere
Viden og baggrund

Job og handicap

Blandt personer med et handicap er der et uudnyttet potentiale for beskæftigelse. Det kræver aktive jobsøgere, virksomheder som først og fremmest ser på kompetencer og jobcentre, som tager en aktiv rolle og hjælper med at finde løsninger.

Læs mere

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type Cabi.Core.Models.GridModels.FeatureSectionViewModel.