Give Steel

Lykkes med deres filosofi “We grow people”

CASE

Virksomhed: Give Steel A/S
Branche: Stålproduktionsvirksomhed
Størrelse: Ca. 450 medarbejdere
Geografi: Hovedsæde i Brande
Mere inspiration: Følg Give Steel på LinkedIn eller læs mere på deres hjemmeside

Socialt ansvar er solidt forankret i virksomhedens DNA

Give Steel A/S har en lang tradition for at tage et socialt ansvar, og virksomheden åbner gerne sine døre for fx udsatte unge, flygtninge, personer med fysisk eller psykisk handicap, misbrugere eller tidligere kriminelle.

I dag har virksomheden 58 ansatte, som på den ene eller den anden måde har været på kanten af arbejdsmarkedet. Ud af disse er 30 lærlinge.

Forebyggelse og fastholdelse

Virksomheden gør en stor indsats for at forebygge sygefravær, minimere fysisk nedslidning og fremme sundheden blandt medarbejderne.

Data for socialt ansvar måles med Benchmarkmodellen

Give Steel A/S vandt CSR People Prize 2021 bl.a. baseret på solide data fra Benchmarkmodellen, der bl.a. kunne vise antal af praktikforløb, der ender med ansættelse i virksomheden. Den brede indsats honoreres med prisen, herunder særligt indsatsen for at uddanne lærlinge og filosofien om at give mennesker en chance for uddannelse og arbejde med initiativet ’We grow people’.

Sådan kommer I i gang med at tage socialt ansvar

Elever og lærlinge

Ved at tage elever og lærlinge ind bidrager I til, at der også fremover er veluddannede medarbejdere inden for jeres branche.

Læs mere

Personer med handicap

Regeringens ambition er, at flere mennesker med et handicap skal i job. Blandt personer med et handicap er der i dag et uudnyttet potentiale for beskæftigelse.

Læs mere

Benchmarkmodellen

Mål, hvor god jeres virksomhed er i forhold til andre virksomheder til at tage socialt ansvar ved at fastholde og inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Sådan forankrer I socialt ansvar i jeres forretning

Tag en snak med én af vores konsulenter. Vi hjælper virksomheder inden for alle brancher og størrelser med at tage socialt ansvar og gøre det til en god forretning både for medarbejderne og bundlinjen. 

Case

Se flere cases

Se eksempler på, hvordan virksomheder tager socialt ansvar ved enten at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige. Arbejder du på anden måde med den aktive beskæftigelsesindsats, er der også inspiration at hente i vores cases.

Læs mere
Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR