Mobning på arbejdspladsen

Du har som leder et ansvar for at forebygge mobning og for at håndtere det, hvis det forekommer.

Mobning finder sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten i virksomhederne.

Der er tale om mobning, når en person gentagne gange og over længere tid oplever sig udsat for negative eller sårende handlinger, som personen har svært ved at forsvare sig imod. Det kan for eksempel være kritik af arbejdet, unødig kontrol, mistillid, udelukkelse fra fællesskabet, sladder og drilleri.

Læg mærke til, at det er oplevelsen af at blive mobbet, som det handler om. Du kan derfor ikke feje emnet af banen som venskabeligt drilleri, hvis det af den mobbede opleves som mobning.  

Mobning på arbejdet kan opstå af flere grunde, men ses ofte i virksomheder, hvor:

 • der er en grov tone og en tradition for at være grov ved nyansatte eller tale dårligt om folk, som er anderledes
 • strukturerne flyder, og roller og ansvar er upræcist defineret
 • højt arbejdspres, dårlig information, ringe indflydelse på arbejdet og kontrollerende ledelsesstil kendetegner arbejdsmiljøet.

Følg disse syv råd og forebyg mobning på din arbejdsplads:

 1. Vær et godt eksempel.
 2. Tag hånd om stress.
 3. Sørg for, at I arbejder efter klare mål og har en let forståelig arbejdsgang og rollefordeling.
 4. Sæt fokus på kommunikation.
 5. Uddan lederne i at tage vanskelige samtaler og håndtere konflikter.
 6. Lav en mobbepolitik.
 7. Lav et kodeks for god opførsel.

Sådan håndterer du mobning

Gå sagligt, grundigt og neutralt til værks. Du skal igennem tre trin:

1. Undersøgelse

I denne fase skal du sagligt, neutralt og grundigt undersøge sagen og indsamle fakta gennem interview med alle involverede og vidner.

Her er du mere detektiv end leder.

Gode råd til din undersøgelse:

 • Indkald de personer, som oplever sig mobbet eller beskyldes for mobning til interview hver for sig: Først med den ramte og derefter med den, som beskyldes for mobning. Forbered dig på interviewet og sæt tid af til det. Undgå forstyrrelser.
 • Indled med at fortælle åbent om baggrunden for interviewet og gør det klart, at du ønsker at undersøge sagen og høre alle involverede, før du drager konklusioner.
 • Stil undersøgende spørgsmål, og bed personen svare detaljeret. Tag notater undervejs.
 • Vær neutral og drag ikke konklusioner. Hør begge parters version.
 • Vær ikke dommer over personernes beretning og korriger dem ikke. Vær hensynsfuld og lyt aktivt.
 • Når du har et billede af situationen så drøft løsningsmuligheder. Hvilke muligheder ser personen selv?
 • Slut af med en opsummering af det, som du har hørt og lav en klar aftale om, hvad der skal ske herefter: Hvem gør hvad hvornår?
2. Indgriben

Nu tager du lederkasketten på og griber ind i sagen med klarhed og konsekvens.

Gode råd til indgriben og samtale med den medarbejder, som mobber:

 • Forbered dig på samtalen ved at afklare, hvad du vil opnå, hvilke krav og eventuelle tilbud du har.
 • Indled med at fortælle, hvorfor I skal have samtalen.
 • Fortæl, hvad det er, personen gør, som er uacceptabelt, og som skal ændres. Giv konkrete eksempler.
 • Vær forberedt på, at medarbejderen bliver ked af det, vred eller forsøger at bortforklare. Vær forstående, men hold samtalen på sporet.
 • Oplys om konsekvenserne ved fortsat mobning (flytning eller afskedigelse) og tilbyd evt. støtte til, at personen kan ændre sin adfærd (fx coaching).
 • Afslut med en opsummering af, hvad I har snakket om, de krav, du har stillet, og de aftaler, I har lavet.
 • Aftal en opfølgningssamtale.
3. Opfølgning

Du vender tilbage og tjekker, om problemet er løst, og om din indgriben har virket. 

- Man skulle tro, at forebyggelse af mobning var noget, der virkelig var fokus på, men når jeg er i kontakt med virksomhederne, er det ikke noget, der bliver snakket om. Højst i forlængelse af, at der er gennemført en trivselsmåling, hvor en eller flere har tilkendegivet, at de føler sig mobbet.

Birgitte Poulsen, chefkonsulent og HR-ansvarlig i Cabi

Læs mere om mobning på arbejdspladsen

Læs artiklen 'Dobbelt så højt sygefravær blandt ofre for mobning'

Læs mere på mobning.org om mobning på arbejdspladsen

Følg disse seks trin til håndtering af mobning

Har du spørgsmål til, hvordan du som leder håndterer mobning på arbejdspladsen?

Kontakt Birgitte og få sparring på jeres udfordringer. Det er gratis. 

Viden og baggrund

Lavt fravær styrker bundlinjen

Få gode råd og konkrete værktøjer til at reducere sygefraværet og forbedre trivslen på jeres arbejdsplads.

Læs mere
Lovstof

Psykisk arbejdsmiljø

Læs om reglerne for psykisk arbejdsmiljø og om, hvilke opgaver virksomhederne har ansvar for.

Læs lovstoffet