Hjælp med strategisk rekruttering

Jobcentret kan være en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, når de skal rekruttere arbejdskraft. De kan systematisk hjælpe virksomheder med at rekruttere til lige netop dét behov, de har for arbejdskraft.

En strategisk rekruttering af ledige fra kanten af arbejdsmarkedet kan slå to fluer med ét smæk: Virksomheder sikrer sig nødvendig arbejdskraft, og i samme ombæring kommer flere ledige fra kanten i job.

Bliv virksomhedernes strategiske samarbejdspartner ved at hjælpe dem med at tænke langsigtet omkring behovet for arbejdskraft i forhold til deres forretning. Her er det vigtigt, at I som jobcenter kan spotte muligheder for opgaver, der kan føre til jobåbninger.

Gevinsten for virksomheder ved alternativ rekruttering

Et strategisk fokus på at tage ledige ind fra kanten af arbejdsmarkedet giver virksomheden mulighed for:

 • at ansætte til job selv på få timer
 • omkostningsfri prøve- og træningsperiode af potentielle medarbejdere
 • at få løst opgaver, som ellers ikke bliver løst
 • at frigive ressourcer til kompetenceudvikling.

Hold fokus på opgaver og opgaveløsning

Når I hjælper med at rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet, bør I have fokus på opgaverne frem for stillingsbetegnelserne. Ud fra opgaveløsning har virksomheden mulighed for at sammensætte job-porteføljen anderledes og på den måde rokere rundt på medarbejdere.

Som jobcenter kan I bruge Cabis værktøj til afdækning af opgaver til at blive mere strukturerede i arbejdet med at finde opgaver i virksomhederne, som er svære for dem at rekruttere medarbejdere til nu og fremadrettet.

Identificer opgaverne i en indledende dialog

I den indledende dialog mellem jobcentret og virksomheden vedrørende opgaver og behov for arbejdskraft, kan I afdække følgende spørgsmål (rettet mod virksomheden):

 • Til hvilke stillinger eller afdelinger er det vanskeligt at rekruttere arbejdskraft?
 • Hvilke opgaver bliver ikke løst i dag?
 • Hvordan forventer I, at virksomheden udvikler sig de kommende år?
 • Hvilken arbejdskraft har I brug for i den forbindelse?
 • Hvordan arbejder I med kompetenceudvikling og efteruddannelse?

Værktøjet til at afdække opgaverne danner et godt udgangspunkt for dialogen med virksomhederne om, hvordan job kan sammensættes fremadrettet, og om jobcentret har kandidater, der lige nu og her kan løse de opgaver, virksomheden står overfor.

Vær åben for alle typer borgergrupper

Det vigtige er, at virksomhederne får løst de opgaver, de står overfor. Det er knap så vigtigt, om det er en fleksjobber, en løntilskudsansat, en virksomhedspraktikant, en etnisk dansker eller en flygtning, en ung eller en gammel, der løser opgaven.

Vær såkaldt ”borgermålgruppeneutral” i din tilgang som jobcenter. Bevar åbenheden for alle typer borgergrupper til opgaveløsningen og hav hele paletten med i dialogen med virksomheden.

Som jobcenter kan I bane vejen for småjobs, praktikforløb og jobåbninger, når I fokuserer på opgaver frem for stillingsbetegnelser. I kan finde argumenterne til dialogen med virksomhederne her. Del gerne denne inspiration med dine kollegaer!

Få gang i dialogen med virksomhederne

Vejen til det gode samarbejde med virksomhederne omkring målrettet rekruttering til områder med behov for arbejdskraft går igennem dialog og strategisk forståelse for virksomhedernes forretning og vilkår.

For jobcentret ligger der en vigtig opgave i at kunne spotte opgaver og matche dem med ledige fra kanten, som kan gå ind og hjælpe virksomhederne med opgaver her og nu. Og på sigt kan blive en kvalificeret medarbejder i de brancher, der mangler arbejdskraft.

Arbejd strategisk med alternativ rekruttering

I kan som jobcenter også fremover blive en attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne. Når I hjælper med at sætte rekrutteringen ind i en mere målrettet ramme og arbejder fremsynet med at besætte opgaver og opkvalificere til stillinger, hvor faglærte bliver en mangelvare, sikrer I en mere langsigtet tilgang til samarbejdet med virksomhederne.

Som jobcenter kan I hjælpe og understøtte virksomhederne i deres rekruttering på flere måder:

 • Hjælp med at beskrive opgaver - brug Cabis værktøj til afdækning af opgaver
 • Spørg ind til sæsonudsving: etabler praktikpladser forud for højsæson – ansæt i højsæson
 • Vær tydelig på forventningerne til samarbejdet - det er ok at stille krav til forventning om ansættelse
 • Giv overblik over mulighederne for rekruttering fra kanten - fx deltidsjob, småjob, praktik (med henblik på ansættelse), løntilskud, fleksjob
 • Hjælp til papirarbejdet
 • Sæt evt. virksomheden i forbindelse med andre virksomheder, som allerede har erfaring med rekruttering fra kanten.

Få argumenter til dialog om opgaver med virksomhederne, som kan bane vej for småjobs, praktikforløb og jobåbninger. Kan bruges uanset, hvilken rolle man har i et jobcenter. I kan finde argumenterne til dialogen med virksomhederne her. Del gerne denne inspiration med dine kollegaer!

Læs mere om rekruttering

Læs bl.a. om alternativ rekruttering 

Understøt væksten i dit lokalområde, og sikr arbejde til dem, der står udenfor

Der udløses et stort, uudnyttet potentiale, hvis kommuner og lokale erhvervsorganisationer går sammen om at udvide de lokale virksomheders vækststrategier.

Læs mere
Viden og baggrund

Hvem kan jeg ansætte?

Mange mennesker står i dag uden for arbejdsmarkedet. Læs mere om de forskellige grupper i samfundet, som du kan give en håndsrækning.

Læs mere om rekruttering fra kanten
Viden og baggrund, Metode og værktøj

Alternativ rekruttering

Tænk i alternativer, når I ansætter. Både nu og langsigtet. Gør strategisk rekruttering af ledige, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, til en del af jeres samlede rekruttering.

Læs om alternativ rekruttering

Kontakt vores rådgiver og få en dialog om de udfordringer og spørgsmål, du sidder med. Det er gratis.